Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 1/2006: Úvodník

Vážení čtenáři, opět se setkáváme nad stránkami našeho Zpravodaje, tentokráte poprvé v roce 2006. Nemohu si odpustit krátkého zhodnocení roku uplynulého

Váš komentář