Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Zpravodaj 1/2006: Úvodník

Vážení čtenáři, opět se setkáváme nad stránkami našeho Zpravodaje, tentokráte poprvé v roce 2006. Nemohu si odpustit krátkého zhodnocení roku uplynulého, který byl pro všechny filatelisty rokem přelomovým. V květnu se uskutečnila jedna z významných filatelistických výstav celé Evropy - BRNO 2005. Jaký měla tato výstava ohlas můžeme posoudit podle slov naší ministryně informatiky Ing. Dany Bérové, která ve svém dopise určenému předsedovi SČF mimo jiné píše: „Ujišťuji Vás pane předsedo, že jsem vysoce ocenila zásluhy SČF na přípravě i při vlastní realizaci této akce. S potěšením konstatuji, že Vaše aktivity přispívají nejen filatelii samé, ale též prezentaci České republiky na mezinárodním fóru. I na základě výše uvedených skutečností jsem přivítala myšlenku Vašeho svazu uspořádat v roce 2008 Světovou specializovanou výstavu poštovních známek PRAGA 2008. Vzhledem k tomu, že tento záměr navazuje na tradici mezinárodních a světových výstav PRAGA, domnívám se, že si zasluhuje stejnou podporu jako předchozí pořádané výstavy.“ Tato slova jsou příjemná nejen pro návštěvníka či vystavovatele, ale současně zavazující pro každého filatelistu. Podílejme se společnými silami na dalším rozvoji a upevňování SČF a sejděme se za dva a půl roku nad našimi exponáty na výstavě PRAGA 2008 ! Již dnes je třeba věnovat přípravám tu potřebnou píli.

Druhým přelomovým aktem na půdě SČF byla jeho třetí valná hromada, která se 3. prosince sešla proto, aby zúčastnění delegáti zvolili nové vedení na dalších pět let a odsouhlasili záměry a plány na období do roku 2010. Byly odsouhlaseny aktualizované Stanovy SČF a zvoleno nové předsednictvo SČF. O průběhu této VH informuji ve Zpravodaji ihned za tímto úvodníkem. Postupně vás seznámím s projekty jednotlivých funkcionářů. Dnes dostal prostor staronový místopředseda pro mezinárodní činnost, Ing. Vít Vaníček v článku Povídal jsem si s … Dále se dozvíte text usnesení 3. VH, aby jste lépe mohli kontrolovat, zda nové vedení bude pracovat tak, jak slíbilo.

Stalo se již tradicí, aby v každém čísle Zpravodaje dostal prostor vždy jeden z členů našeho výkonného výboru. Na stránkách Zpravodaje máte možnost číst studijní práce jednoho z nejaktivnějších členů, Jaroslava Konečného, který pro vás sbírá informace nejen o DV na známkách tištěných technikou OTr + HT, ale také osobně tráví spoustu času nad materiály v Poštovním muzeu. Podělte se s ním o jeho zážitky.


Autor: Redakce SSČSZ | 15. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - PREMIUM S64 SET - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - PREMIUM S64 SET - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1688 Kč
Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč