Zpravodaj 1/2006: Představujeme Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Zpravodaj 1/2006: Představujeme Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Vážení čtenáři, v únoru 2005 jsme vám v našem Zpravodaji představili našeho revizora a současného předsedu odborné společnosti SČF – Společnosti sběratelů celin, Jana Starce. Ve svém úvodníku podtrhnul význam spolupráce mezi odbornými společnostmi, neboť se oblast zájmu našich členů vzájemně prolíná. Ze SSC se na jaře roku 2004 vyčlenila skupina sběratelů, která založila samostatnou novou odbornou společnost SSNPC, se kterou vás právě nyní chceme seznámit. Samozřejmě každý z vás, pokud ho okruh sběratelského zájmu SSNPC zaujme, může kontaktovat jejího předsedu – viz níže, a stát se tak členem této společnosti a současně odběratelem jejich zpravodaje. Budete se tak lépe orientovat v přehledech námětů na celinách, kterých bylo vyrobeno již velké množství.

Představujeme Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Vážení kolegové,
v tomto příspěvku vám chci představit Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin (SSNPC), která vznikla jako odborná společnost SČF 24.dubna 2004. Předmětem zájmu našich členů jsou oficiální celiny vydávané na teritoriu ČR, SR a bývalého Československa, na které bylo dodatečně přitištěno graficko-textové příležitostné sdělení, propagující nebo informující o určité události, výročí, výstavě, nabídce zboží apod., označované jako „neoficiální příležitostné celiny“, nebo obsahově „výstavní celiny“ či „propagační celiny“ a nebo též všeobecně „celiny s přítiskem“. Dále jsou předmětem zájmu i příležitostná razítka, propagační vložky do orážecích a výplatních orážecích strojků, R-nálepky a nálepky APOST s příležitostným textem, pokud byly vydány ke stejné příležitosti jako neoficiální příležitostná celina (dále jen NPC). V této souvislosti chci důraznit, že předmětem sběratelského zájmu členů SSNPC nejsou „přítisky“ jako takové (např. na obálkách, různých kartičkách apod.), ale prioritní je filatelistické hledisko, spočívající v možnosti použít NPC v poštovním provozu. Proto je i v názvu společnosti uvedeno, že sdružuje sběratele neoficiálních příležitostných celin, nikoli sběratele přítisků.

Není účelem této informace podrobně rozebírat problematiku NPC (k tomu ostatně slouží náš NPC Zpravodaj), ale považuji za vhodné informovat vás o základním členění NPC do tří kategorií podle vydavatele:

- kat. A: vydává orgán poštovní správy (nyní OZ DOS Postfila) pro vlastní propagačně-obchodní činnost;

- kat. B: vydává orgán poštovní správy (Postfila) na zakázku jiných poštovních i nepoštovních organizací a soukromých subjektů;

- kat. C: vydávají organizace a soukromé subjekty bez účasti poštovní správy.

Prolistováním kteréhokoli u nás vycházejícího filatelistického periodika zjistíte, že se používají pro tyto NPC nesprávné a mnohdy zavádějící pojmy – např.: …Česká pošta k akci připravila příležitostnou dopisnici s přítiskem…, k výstavě bude vydána příležitostná poštovní dopisnice…nebo …návštěvníci si mohli koupit poštovní dopisnici s přítiskem… apod. Většinou se v těchto případech ale jedná právě o neoficiální příležitostné celiny. Je třeba důsledně rozlišovat vydání příležitostných celin oficiálních, u nichž je vydavatelem podle emisního plánu vydavatel známek a celin (nyní Ministerstvo informatiky) a které jsou označovány zkratkou CDV, COB apod. a katalogovým číslem jako ostatní běžné celiny. Všechny ostatní příležitostné celiny je nutno považovat za neoficiální. K tomu bylo prvním úkolem naší společnosti zpracovat materiál „Úprava a doplnění filatelistické terminologie“. Tento materiál byl zveřejněn kromě našeho zpravodaje v Informacích SČF a v časopise Merkur-revue. Neuveřejnil jej, bohužel, nejrozšířenější filatelistický časopis Filatelie. Zřejmě redakční rada zastává stejně nesprávný názor jako vydavatel katalogu Pofis, který NPC-A Postfily a hlavně NPC-B zhotovené na zakázku pro Poštovní muzeum považuje za oficiální vydání. Pak by oficiální musely být všechny NPC zhotovené na zakázku poštovních institucí např. k výročím pošt, k otevření rekonstruovaných budov pošty apod. Jaký je rozdíl mezi organizační jednotkou pošty – Poštovní muzeum, objednávající NPC k vlastním výstavám a jinou organizační jednotkou pošty – poštovní obvod, objednávající NPC k výše uvedeným příležitostem ? Na tuto (několikrát) položenou otázku mi dosud nikdo neodpověděl. Snad se k této otázce postaví čelem nově vzniklá Společnost pro odbornou literaturu.

Všichni členové SSNPC samozřejmě sbírají i oficiálně vydávané celiny (mnozí i specializovaně) a proto mnohého z vás jistě napadne otázka, proč vznikla nová společnost, když již existuje Společnost sběratelů celin (SSC) vedená vaším členem p.Starcem. Dovolte tedy vysvětlení. V roce 2003 se objevila řada článků odsuzující NPC jako nevhodný sběratelský materiál, který …brzy ztratí svou pochybnou hodnotu…, …nelze jej použít ve výstavních exponátech…a dokonce byly označovány jako bezcenný sběratelský materiál …s hodnotou pohlednice s nalepenou známkou…. Pokoušeli jsme se několikrát na půdě SSC i ve filatelistickém tisku otevřít na téma „celin s přítisky“ seriozní diskusi, avšak nenašli jsme pro své snahy pochopení a započatá diskuse většinou skončila v emocionální rovině a mnohdy i v osobních rozepřích mezi obhájci NPC a jejich odpůrci. Proto jsme po rozsáhlém průzkumu mezi sběrateli NPC a některými KF založili novou společnost, která se tímto sběratelským oborem bude seriozně zabývat. Což ovšem neznamená, že jsme se s SSC rozešli ve zlém, naopak. Se SSC úzce spolupracujeme a všichni kdo jsme byli jejími členy jsme jimi zůstali i nadále. Naše setkání organizujeme ve shodném termínu i místě, aby se naši mimopražští členové mohli při jedné cestě zúčastnit setkání „čistých celinářů“ i setkání „přítiskářů“.

Ještě několik slov o činnosti naší společnosti. Kromě již výše uvedeného materiálu na úpravu a doplnění filatelistické terminologie se nám v prvním roce činnosti podařilo zpracovat a vydat barevný (i levnější černobílý) katalog NPC kategorie C za roky 1993-2004 a plánujeme pravidelné vydávání jeho dodatků. (Tato kategorie v žádném dosud vydávaném katalogu nebyla podchycena.) V současné době zvažujeme i vydání katalogu NPC-B od roku 2002, protože poslední katalog Merkur končil v pololetí 2002 a v dohledné době se o novém vydání neuvažuje. Pravidelně 4x do roka vydáváme NPC Zpravodaj (i když vzhledem k počtu 50 členů ve výrazně menším rozsahu a hodně skromnější úpravě) a 2x ročně pořádáme setkání našich členů. Pokud se o vydání nových NPC dozvíme včas, zajišťujeme pro naše členy hromadné objednávky, někdy i s členskou slevou. Přestože naším hlavním sběratelským oborem jsou celiny a NPC, považuje většina z nás dalo by se říci za „svatou povinnost“ sbírat i známky vlastního státu (někteří i s větší či menší mírou specializace). A každý z nás si rád přečte zajímavé články z vašeho zpravodaje, ať už se týkající specializace, výroby známek či jiných zajímavostí týkajících se našeho společného koníčka. Proto jsme přivítali nabídku ke spolupráci se SSČsZ, která dosud spočívala ve vzájemné výměně našich Zpravodajů. Chci vyslovit naději, že i tato stručná informace o naší SSNPC přispěje k rozšíření této spolupráce. Naším prvním krokem je rozhodnutí na jarním setkání, stát se kolektivním členem vaší společnosti.

Vážení kolegové, mnozí z vás jsou funkcionáři v KF, které vydávají NPC k různým regionálním akcím či výročím, k výročím klubu nebo k jimi pořádaným filatelistickým akcím, přičemž určitý zisk z prodeje těchto materiálů slouží k částečnému pokrytí nákladů na tyto klubové akce. Problémem však je (zejména u NPC kategorie C), že o vydání těchto materiálů se potencionální zájemci mnohdy vůbec nedozvědí. Nabízíme vám proto možnost o těchto akcích i o vydání NPC informovat na stránkách našeho zpravodaje, spolupráci při vydání a nakonec i hromadný odběr těchto materiálů pro naše členy.

Pokud vás tato informace o SSNPC zaujala a máte zájem o další informace jak o naší společnosti, tak o NPC samotných, můžete se kdykoli obrátit na kontaktní adresu:

Karel Macháček, Škroupovo náměstí 3, 130 00 Praha 3
příp. na telefon 222 727 746 či mobil 737 713 030.

Bylo by nošením dříví do lesa, kdybych opakoval již několikrát vyslovenou pravdu, že vzájemná spolupráce odborných společností je přínosem nejen pro zúčastněné, ale pro celou naší filatelii. Věřím, že i spolupráce našich společností tímto přínosem bude.

autor Karel Macháček předseda SSNPC

Autor: Josef Fronc | 10. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223