Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

Ve Zpravodaji 2/2003 str. 66 byla otištěna první informace o vadách na známkách pocházejících z PL této emise. Opravte si údaj o použitém papíru. Jedná se o papír „oz“ dosud neurčeného výrobce. Dnes vás Jaroslav Konečný seznámí s výsledky svého bádání nad materiály z Poštovního muzea.

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

Dne 7. 5. 2003 byl vydán PL 0355 EUROPA - Umění plakátu s osmi známkami po 9 Kč. Tento PL byl tištěn v kombinaci OTp + ofset v PTC, a.s. na Ortenově náměstí v Praze 7. Navštívil jsem 17.ledna 2006 Poštovní muzeum, abych prostudoval následující materiály, které sloužily pro výrobu této známky:

1) Nátisk azurové barvy na archu papíru formátu 230x330 mm na výšku inv.č. 29 951 1/I 82 766/355 BZK. Nad nátiskem je nápis sladky zivot – 2400 – 175 lpi 2/3/2003 15:41 Page 1 (Cyan plate)

Nález: ZP 3 - modrý bod před „S“ (SLADKÝ)

2) Nátisk purpurové barvy na archu papíru formátu 230x330 mm na výšku inv.č. 29 953 5/I 82 770/355 BZK. Nad nátiskem je nápis sladky zivot – 2400 – 175 lpi 2/3/2003 15:41 Page 1 (Magenta plate)
Nález: ZP 4 - matná skvrnka v bílém poli v PHR obrazu známky

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

3) Nátisk žluté barvy na archu papíru formátu 230x330 mm na výšku inv.č. 29 955 9/I 82 774/355 BZK. Nad nátiskem je nápis sladky zivot – 2400 – 175 lpi 2/3/2003 15:42 Page 1 (Yellow plate).
Bez nálezu.

4) Nátisk přímé červené barvy (hodnota 9 Kč) na archu papíru formátu 230x330 mm na výšku inv.č. 29 957 13/I 82 778/355 BZK.
Nález: ZP 7 – červený bod šikmo vlevo 14 mm nad Kč (ztrácí se v barevném soutisku ZP 3)

5) Nátisk všech ofsetových barev + hodnoty 9 Kč (přímá červená barva) na archu papíru formátu 230x330 mm na výšku inv.č. 29 961 21/I 82 786/355 BZK. Nad nátiskem je nápis sladky zivot – 2400 – 175 lpi 2/3/2003 15:41 Page 1 s přepisem (Cyan plate) (Magenta plate) (Yellow plate). Viz obrázek na předcházející straně.
Nálezy: 3 - modrý bod před „S“ (SLADKÝ)
ZP 4 - červený bod za motýlem
ZP 5 - červený bod pod PDR obrazu šikmo vpravo

6) Nátisk černé OTp barvy na archu 180x235 mm (na výšku) inv. č. 29 959 17/I 82 782/355 BZK.
Nálezy: ZP 1 - černý bod pod motýlem vpravo (potvrzeno též na ocelové destičce)
- černý bod za EUROPA šikmo vpravo nahoru
ZP 2 - háček nad „ž“ (žiVoT) je zdeformován do bílého bodu (skvrnky)
ZP 3 - chybí pravá polovina háčku nad „ž“ (žiVoT)

7) PL včetně perforace o rozměru 126x110 mm, který měl nad dolním okrajem PL inv.č. 29 965 29/I 82 794/355 BZK. Perforace standardní, symetrická.
Nálezy: ZP 1 - výrazný modrý bod pod „O“ (FILMOVÝ)
ZP 3 - modrý bod před „S“ (SLADKÝ) chybí!!
ZP 7 - bílá skvrnka vlevo od „U“ (EUROPA)

8) Ocelová destička o rozměru 150x107 mm na šířku s inv.č. na rubu destičky 158 54 (bílý email v LHR) a 1063 vyraženo vzhůru nohama v tiskárně. Destička má 4 slepé díry pro upnutí do stroje a je poměrně silně rozklepána sekáčem v pravidelném rastru. Na aversu jsou vymoletovány 2 x 4 obrazy známek s tím, že místo pro ZP 5 a ZP 10 zůstalo prázdné jako „zrcadlo“.

Závěr:
Z výše uvedeného je zřejmé, že nejvzácnější varianta PL 0355 bude ta, která nebude mít na ZP 3 modrý bod před „S“ (SLADKÝ), zejména v kombinaci s VV znázorněnou na obr.14, což potvrzuje i její nedostatek na filatelistickém trhu.

Standardní materiál obsahuje modrý bod před „S“ (SLADKÝ) na ZP 3 viz obr.1
Vzácná varianta modrý bod před „S“ (SLADKÝ) na ZP 3 neobsahuje viz obr.2

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

Perforace známek byla provedena dvěma blokovými perforátory. Prvním standardním, bez perforačních odchylek a druhým, který vykazuje následující perforační odchylky:

ZP 1 – 10. PO shora vlevo je mírně vychýlen doprava →viz obr.3
ZP 4 – 2. PO zprava dole je mírně vychýlen nahoru ↑viz.obr.4

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

Některé vybrané ofsetové vady:
ZP 8 – růžová skvrnka pod „aD“ (SlaDKý) viz obr.5
ZP 7 – růžová skvrnka nad hlavou pod 9 Kč viz obr.6
ZP 7 – hnědá skvrnka na hlavě nad motýlem obr.7

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

ZP 4 – růžová skvrnka pod „B“ (REPUBLIKA) obr.8
ZP 8 – růžová skvrnka v úrovni rtů u levého rámu obr.9
ZP 6 – růžová skvrnka vlevo od „EU“(EUROPA) obr.10

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

ZP 7 – růžová skvrnka v PHR za hlavou obr.11
ZP 1 – růžová skvrna v PHR pod 9 Kč obr.12
ZP 4 – světlá skvrnka nad temenem hlavy obr.13

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

ZP 4 – červená skvrna pod levým tykadlem motýla obr.14
ZP 5 – žlutá skvrna před levou perforací v úrovni 8.PO shora obr.15
ZP 8 – růžová skvrnka v LHR obr.16

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu


Poznámka Josefa Fronce: Tisk ofsetem byl proveden jednou sadou TD, která byla na TL otiskována jedenkrát (v jednoprodukci). TL byl poté oříznut na formát 180 x 235 mm pro otisk jednou TD ocelotisku pro barvu černou. Po perforování byl TL nařezán na konečný rozměr PL 126 110 mm.
Perforace byla provedena dvojím blokovým perforátorem „desetiblok“.

Zpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátuZpravodaj 1/2006: PL 0355: EUROPA – Umění plakátu

TF nese označení 4.02

Ve svém materiálu mám PL s VV na ZP 2 – růžová skvrnka nad „a“ SLaD. Poznámka k nálezu J. Konečného na zadní straně ocelové destičky pro OTp. Domnívám se, že k nasekání desky došlo až v průběhu tisku. Vede mne k tomu fakt, že na některých PL je u ZP 6 znatelný posun OTp oproti ofsetu, který se u ostatních ZP skoro neprojevuje. Tímto způsobem bylo docíleno přesnějšího spasování jednotlivých polí OTp vůči ofsetovému tisku – viz obrázek.

Autor: Jaroslav Konečný | 28. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223