Zpravodaj 1/2006: Objev po osmi letech

Tento příspěvek by se zcela přesně hodil do naší listárny, je však zajímavý natolik, že jsem se nakonec rozhodl pro samostatný článek. Autorem avízovaného objevu je pan Zdeněk Štafl z Jablonce nad Nisou. Protože vlastní krámek nejenom s filatelistickými potřebami, měl možnost prohlédnout větší množství ZS 64 „Ochrana přírody 1998“ 4,60 Kč – tetřívek.

Zpravodaj 1/2006: Objev po osmi letech

Jak pan Štefl uvádí, všiml si na známce Pofis č. 180 skupinky červených rysek nad ocasem tetřívka – viz obrázek. Tuto výrobní vadu prozatím neviděl v žádném katalogu ani v jiné filatelistické literatuře. Zajímavé je, že se tato vada vyskytovala u 98 ks sešitků, jedná se tedy zřejmě o vadu na části nákladu. Jak už to u známkových sešitků bývá, nelze z nich zjistit ani datum tisku ani čísla PA. Jediné, co lze bezpečně určit je pozice. Jedná se o známku ze šestého sloupce PA. Vzhledem k šachovnicovému uspořádání to může být pouze ZP 6, 26 nebo 46. Pro bližší určení tohoto ZP lze prozradit jednu malou nápovědu. Ve stejné řadě známek se u známky Pofis č. 179 na ZP 9, 29 nebo 49 nachází krátká slabší červená vodorovná ryska nad hlavou stojící koroptve – viz druhý obrázek (tuto rysku jsem nepatrně zvýraznil, ve skutečnosti je hůře vidět). Tyto vady se vždy nacházejí v sešitku současně.

Pokud někdo ze čtenářů zaznamenal nebo po přečtení této informace zaznamená tento nález na takové části PA, ze které bude patrné přesné umístění ZP (eventuálně č. PA a datum tisku), bude snazší zařadit tuto VV na známce č. 180 i do specializovaných katalogů a příruček, neboť tato VV je svojí charakteristikou obdobná, jako katalogizovaná VV na ZP 9 či 49.

Zpravodaj 1/2006: Objev po osmi letech

Z tohoto článku je patrné, že se vyplácí neustále studovat známkový materiál i po letech. Je to již několikátý případ, kdy se nějaká zajímavost zjistila až po takové době.

Panu Štaflovi z Jablonce n/Nisou děkuji za zajímavý objev a všem ostatním přeji úspěšné bádání, abychom co nejdříve dovedli identifikovat toto známkové pole. Kdo chce znát další upřesnění, může kontaktovat přímo pana Štafla na 728 761 292. Pro snadnější identifikaci zařazuji obrázek také na barevnou obálku Zpravodaje.

autoři Zdeněk Štafl a Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 12. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223