Zpravodaj 1/2006: Měsíčník nejen pro zaměstnance pošty

Kdo se podrobněji zajímá o to, jak se Česká pošta vyvíjí, jak modernizuje své objekty, jak se stará o své zaměstnance, na jakých akcích pro filatelisty se podílí,… Zkrátka koho zajímá ten pošťácký život, předplatí si časopis, ve kterém se vše podstatné dozví. Tento časopis má výstižný název – Poštovní kurýr a je k mání za sympatických 8,-Kč.

Zpravodaj 1/2006: Měsíčník nejen pro zaměstnance pošty

Sám tento časopis odebírám a vůbec toho nelituji. Najdu si v něm témata, která jsou vztažena ke známkové tvorbě či k příležitostným razítkům nebo k poštovnímu provozu. Chtěl bych se zmínit o několika zajímavých článcích z posledních čísel, aby jste si vy ostatní udělali názor na to, o čem se v tomto časopisu můžete dočíst. Například v číslech 6 - 9/2004 vyšel na pokračování článek od ředitele Poštovního muzea, nazvaný „Tradice ocelorytiny v české známkové tvorbě“. Paní Mykytynová z generálního ředitelství oslavuje v dvojčísle 7 - 8/2004 světové úspěchy české poštovní známky. V letošním čísle 4/2005, které bylo zaměřeno více na aktivity v souvislosti s konáním výstavy BRNO 2005, popisuje PhDr. Francková události související s 200. výročím bitvy u Slavkova. Stálá redaktorka, paní Kazi Jůzová, nechyběla při křtu známky s babičkou v České Skalici, ale ani v Poštovním muzeu v Praze u příležitosti konání vernisáže výtvarníka Josefa Sasky a také u vyhlášení nejkrásnější poštovní známky roku 2004.

V témže čísle byl zveřejněn článek Jana Plachetky, kterého všichni známe právě z organizování této ankety za deník Právo. Rozepsal se na téma krásných známek a škaredých razítek, a já mu za všechny sběratele děkuji, že se opět po delší době ozval někdo, kdo připomněl, že by i při razítkování známek měla být uplatněna určitá štábní kultura. Článek doplnil vhodnými obrázky, ze kterých je patrné, že jeho kritika je oprávněná. K článku připojil i skromný návrh, co by se v budoucnu mohlo v této souvislosti změnit. Potěšující je, že ihned na toto téma zareagoval kdosi z Odboru pošty, poštovní přepravy a technického rozvoje Gř ČP. Protože jejich vyjádření je určitým způsobem zavazující, dovoluji si ho přetisknout, aby mělo více čtenářů, kteří dohlédnou na to, zda se něco do budoucna vylepší.

Vyjádření k článku: „Problematikou razítkování a razítek se zabývá Technická norma pošt (TNP) 1202 Poštovní razítka a otisky a do roku 1998 i ČSN 90 8591, kde jsou stanoveny parametry razítek, jejich uspořádání a mechanické vlastnosti. TNP 1202 v čl. 6 jednoznačně upřednostňuje při uspořádání denního razítka zajištění čitelnosti odesílacích údajů současně s překrytím prostoru, určeného na zásilce pro výplatní známky, doplňkovým otiskem poštovního denního razítka. Tímto uspořádáním otisku poštovního denního razítka je zajištěna nezpochybnitelná identifikace zásilek a je vždy zamezeno možnosti úniku tržeb České pošty. Jsme si vědomi, že určitou část nekvalitních otisků má na svědomí i lidský faktor zejména tím, že na barvícím válečku razítka není optimální množství razítkovací barvy. Kvalitě obsluhy a údržby razítkovacích strojů proto budeme věnovat zvýšenou pozornost. Současně úseky České pošty prověří možnost realizace návrhu pana Plachetky na méně výrazné doplňkové otisky (proužky, vlnovky,…) tak, aby i znehodnocená známka vypadala esteticky. Panu Plachetkovi za jeho náměty i kritiku směřující k lepší prezentaci České pošty, s.p. vůči veřejnosti děkujeme“.

Uvidíme, zda se podaří úroveň razítkování známek v dohledné době zlepšit. Já na závěr sděluji, že vedoucí redaktorkou Poštovního kurýra je paní Milada Majerová. Redakce sídlí na adrese Olšanská 9, 225 99 Praha 3, tedy přímo v budově GŘ. Co je ale pro zájemce o tento časopis důležitější, je adresa, na kterou je třeba napsat, chcete-li si časopis objednat, tedy předplatit. Pište na: Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Střední Čechy, Středisko Postservis, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9. Zde vaše žádosti vyřídí. Volat můžete na: 284 011 840; 842 – 3. Právě vychází již 14. ročník tohoto časopisu.

Poznámka redakce: časopis bohužel zanikl v září 2006.

Autor: Josef Fronc | 17. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223