Zpravodaj 1/2006: KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

Vážení čtenáři, i když od vydání Košického aršíku uběhlo v červnu 2005 již šedesát let, je stále předmětem zájmu studijních sběratelů. Již od Ing. Štefana Kassaye víme, že aršíky byly tištěny v košické tiskárně Wiko, ale z důvodu nedostatku papíru byl tisk zastaven a dosavadní tisk byl úředně zničen. Návrh aršíku byl upraven (hlavně rámeček) a aršíky byly dodatečně v pozměněné podobě nakonec vytištěny v tiskárně Neografia v Martině. TF obsahovala 15 aršíkových polí, jejichž rozlišení si studijní sběratelé dali za cíl. Od té doby existuje několik názorů na uspořádání TF. Jedním z pokračovatelů studia tohoto aršíku byl pan Pavel Pažout viz Filatelie 4/1999. Ten navázal na členění Š. Kassaye a rozšířil obzor o další pomocné rozlišovací znaky a terciární vady. Rozsáhlý seriál o tomto aršíku od autora Ing. Jaroslava Čtvrtečky začala otiskovat Filatelie od čísla 1/2004. Jeho osmé pokračování mělo premiéru v listopadu 2005. Dalším specialistou na tento aršík je Dr. František Peštuka, jeho článek o jiném uspořádání polí v TF jsme čtenářům přinesli ve Zpravodaji č.1 z roku 2004. Pojďme se nyní podívat na VV, které provázejí ofsetový tisk u tohoto aršíku (o této tiskové technice jste se mohli dočíst ve Zpravodaji 3/2005). O některých zajímavých VV publikovali ve Filatelii: Ing. Fritz 5/88 str. 136-7, Ing. Kulda 5/95 str. 9-10, po nich ve Zpravodaji č.2/2002 náš člen A. Szűcs. Jejich objev – VV nazvaná „plamen“ nebyla doposud publikována ve specializovaném katalogu Pofis, přestože obdobná vada „skvrna v helmě“ u známky 362 ano. Dnes vás seznámíme s dalšími VV od autora Ing. Jaroslava Čtvrtečky. Musím konstatovat, že VV jsou stále vyhledávanými materiály specializovaných sběratelů, proto tento dnešní článek jim opět rozšíří obzor.

autor úvodu a poznámek v textu Josef Fronc

KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

V následujícím příspěvku jsou uvedeny některé dosud nepublikované nahodilé výrobní vady u barvy červené a šedočerné, způsobené „cizími částicemi“, které se dostaly mezi válec s tiskovou deskou a válec s přenosovou ofsetovou gumou. Cizími částicemi se rozumí veškeré nepatrné nečistoty, povahy tuhé.

charakteristickým znakem této skupiny nahodilých vad je bílý kroužek, ohraničující vadu. Šířka bílého kroužku závisí na výšce cizí částice, čím je částice vyšší, tím je kroužek širší. V místech bílého kroužku se papír nedotýká přenosové ofsetové gumy, tedy barva se nepřenáší. Ve fázi zániku vady se výška cizí částice snižuje - zatlačuje se do ofsetové gumy či se jinak deformuje, bílý kroužek se tenčí až mizí, vada je ještě patrná až zcela zanikne.

• další charakteristikou je „pohyb“ nahodilých vad. Část vad je od vzniku až do zániku prakticky stále na stejném místě. Část vad „putuje“, je znám posun až několik mm. Vada se případně i „otáčí“.

• VV-AP10-Č2 - skvrna v levé přední tlapě - tzv. „nemocná tlapa“ - výrazný bílý kroužek

Zpravodaj 1/2006: KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

VV-AP4-Č2 - skvrna za 2 - nevýrazný bílý kroužek

Zpravodaj 1/2006: KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

VV-AP5-ŠČ1a,b - znak - skvrna nad pravou přední tlapou - s bílým kroužkem a bez kroužku. VV-AP3-ŠČ1a,b,c – skvrna nad písmeny SKOS - tři odlišné fáze vady - posun a pootočení.

Zpravodaj 1/2006: KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

(takzvané putování nečistoty, pozn. JoF.) VV-AP13-ŠČ2b,c - oválná skvrna pod písmenem L - fáze vodorovná a pootočená.

Zpravodaj 1/2006: KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

Další VV ve znaku, před levou přední tlapou lva a pod ocasem lva. (tyto obrázky autor nepopsal, pozn. JoF.)

Zpravodaj 1/2006: KOŠICKÝ ARŠÍK - výrazné nahodilé vady

Pro lepší vyobrazení uvádím VV pro červenou barvu na barevné obálce. VV šedočerné barvy stačí ponechat černobílé, vzhledem k jejich barvě (pozn. JoF.)

autor Ing. Jaroslav Čtvrtečka

Autor: Josef Fronc | 17. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223