Zpravodaj 1/2006: Aršík Praha Rudolfa II.

Aršík Praha Rudolfa II.
Určení variant z rozlišení AP a odlišných perforačních rámců


Při bližším zkoumání aršíku A 146/148 z roku 1997 jsem se zaměřil na perforační otvory. A hned, jakmile jsem porovnával první dva aršíky aršíkových polí A (charakterizuje je svislá ryska na K slova REPUBLIKA), přálo mi štěstí. Zjistil jsem, že v pravém horním rohu známky č. 148 je na jednom aršíku první perforační otvor posunutý mírně nahoru (1) . Na druhém aršíku měl tento PO standardní umístění. Posléze se mi podařilo nalézt další rozdíly. Na prvním aršíku první PO v pravém dolním rohu téže známky je posunutý mírně vlevo (2) a na druhém aršíku mírně vpravo a druhý a pátý PO zleva dolní perforace měl první aršík posunuty mírně nahoru (3) a druhý aršík měl tytéž PO umístěny standardně. Odlišností v umístění PO mezi oběma aršíky AP A jsem nalezl více, i když nejvíce průkazný je 1. PO vpravo nahoře známky č. 148 (na obrázcích jsou rozdíly méně patrné než ve skutečnosti). Tyto poznatky svědčí o tom, že k perforaci AP A byly použity dva perforační rámce. Lze tedy u aršíkového pole určit varianty A1 a A2 :

Poté jsem obdobným způsobem pokračoval při studiu dvou aršíků aršíkového pole B, které určuje skvrna u hlavy na prostřední známce. I tady se nacházely rozdíly. Na prvním aršíku AP B byl na známce č. 147 první PO zleva dolní perforace posunutý mírně vpravo (1) a první PO zprava dolní perforace byl posunutý mírně vlevo (2). Na druhém aršíku byly oba tyto PO umístěny standardně. Třetím určujícím znakem odlišných perforačních rámců byl 9. PO horní perforace (počítáno zprava), který byl u prvního aršíku posunutý mírně nahoru (3) , zatímco u druhého aršíku byl umístěn standardně. Také u aršíkového pole B lze tedy určit varianty, a to B1 a B2 :

Zpravodaj 1/2006: Aršík Praha Rudolfa II.

Vezmeme-li v potaz, že u tohoto aršíku se na malé části nákladu vyskytuje aršíkové pole B bez výše zmíněné deskové vady a tuto skutečnost zohledníme do vzácných variant B3 a B4 (které mají stejné znaky jako B1 a B2, liší se pouze absencí DV na známce č. 147), můžeme nakonec všechny tyto poznatky a skutečnosti shrnout do následující tabulky variant:

Zpravodaj 1/2006: Aršík Praha Rudolfa II.

Odkaz na větší tabulku.

Bylo prozkoumáno celkem 35 aršíků, z toho bylo 17 aršíkových polí A, 12 aršíkových polí B s DV a 6 aršíkových polí B bez DV na známce č. 147. Perforace všech aršíků odpovídala výše uvedeným variantám, nebyl nalezen žádný aršík, který by se vymykal výše uvedeným identifikačním znakům. Lze tedy učinit závěr, že pro perforaci obou aršíkových polí byly použity vždy (nejméně) dva odlišné perforační rámce. Všech 6 variant, tedy A1, A2, B1 - B4 je doloženo, autor článku je má k dispozici.

Je starou známou pravdou, že se opravdu občas vyplatí nezapomínat na známky vydané již před lety. Náš obor je tak variabilní, že nás vždy dokáže něčím zajímavým překvapit.

Autor: Jiří Zahradníček | 27. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223