Zpravodaj 1/2006: 100. výročí železniční trati TIŠNOV – ŽĎÁR n. Sázavou oslavili i filatelisté

Celé jedno století již jezdí vlaky po trati z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Oslavy tohoto významného výročí probíhaly 2. července 2005 v některých městech, která leží na této 62 km dlouhé jednokolejce. České dráhy vypravily z Brna do Žďáru historický vlak, tažený dnes již legendární parní lokomotivou zvanou pro svůj krásný vzhled Šlechtična. A protože železniční doprava ještě v nedávné době sloužila také poště, přidali se samozřejmě k oslavám i žďárští filatelisté z klubu 06-10.

Klub pozval na oslavy akad. malíře Jiřího Boudu, který je znám svou výtvarnou tvorbou s náměty z železničního prostředí. V prostoru čekárny žďárské nádražní haly ČD byly alespoň v ukázce prezentovány některé z Boudových četných litografií s železniční tématikou. Lidé, kteří přicházeli v poledních hodinách na žďárské nádraží uvítat příjezd historického vlaku, se na deseti instalovaných plochách s Boudovou grafikou mohli přesvědčit o jeho detailní znalosti veškeré železniční techniky.

V předvečer oslav, 1.července, se v hotelu „Jehla“ uskutečnilo přátelské setkání vedoucích představitelů klubu s Jiřím Boudou. Mistr nebyl mezi žďárskými filatelisty poprvé: v roce 1998 byl přítomen zahájení své autorské výstavy ve Staré radnici, zúčastnil se oslav 100. výročí trati Havlíčkův Brod – Žďár n. S., jakož i autogramiády známkových tvůrců při výstavě ŽĎÁR 2004. Letos J. Bouda přijal čestné členství klubu. Následujícího dne se s velkým zájmem zúčastnil i bohatého programu oslav včetně několika výstav s železniční tématikou v městě Nedvědici, kam přicestoval historickým vlakem ze Žďáru.

Zpravodaj 1/2006: 100. výročí železniční trati TIŠNOV – ŽĎÁR n. Sázavou oslavili i filatelisté

KF 06-10 vydal k slavnému výročí dopisnici s vícebarevným ofsetovým přítiskem reprodukujícím jednu z Boudových grafik viz obr. O dopisnici byl u návštěvníků obrovský zájem. Potvrzuje to i skutečnost, že následující Boudova autogramiáda se protáhla na více než dvě hodiny (!). V prodeji byla také obálka s přítiskem znaků měst a schematu trati, která je spojuje viz následující obr. Z podnětu filatelistů byla také zřízena mimořádná poštovní přepážka používající příležitostné razítko a R-nálepku připomínající toto výročí. Pracovníci přepážky měli vskutku mnoho práce, ale dokonale uspokojili všechny, kdo o její služby projevili zájem. Některé zásilky mohli odesilatelé zaslat „zvláštní přepravou“. Historický vlak je převezl do města Nedvědice, kde byly předány tamní poště k další přepravě. Byla to i možnost, jak získat otisk příležitostného razítka nedvědické pošty.

Zpravodaj 1/2006: 100. výročí železniční trati TIŠNOV – ŽĎÁR n. Sázavou oslavili i filatelisté

Premiéru při oslavách trati měla také více než stostránková, bohatě barevně ilustrovaná kniha „Cestičky, cesty a mosty mezi lidmi“ autora Petra Dvořáčka z Bystřice nad Pernštejnem, která popisuje historii poštovnictví na Bystřicku. Můžeme v ní nalézt mj. i jízdní řády poštovních vozů tažených koňmi po trase Brno – Žďár n. S. a řadu dalších zajímavostí. Několik statí je věnováno i jubilující trati. Autor čerpal z bohatého archivu svého otce, významného bystřického filatelisty Adolfa Dvořáčka.

Akcemi, jimiž se žďárský KF 06-10 připojil k oslavám jubilující trati, přispěl nejen k obohacení programové náplně oslav, ale připomněl i své místo v kulturně-společenském životě města. Byla to i jedna z forem, jak na veřejnosti propagovat filatelii a získávat pro ni další aktivní příznivce.

(Psáno pro „Merkur Revui“ a pro „Zpravodaj SSČSZ“)
autor Emil Pelikán

Na tomto příkladu vidíte konkrétní možnost spolupráce KF s redakcí našeho Zpravodaje. KF 06-10 ve Žďáru nad Sázavou je kolektivním členem naší Společnosti a má tak možnost propagovat své aktivity a další informace. Pokud budeme do redakce dostávat také v předstihu plánované akce, nebudeme se dozvídat jen zprávy o tom, jak se akce povedla, ale budeme se moci na akci v předstihu připravit a zúčastnit se jí.

Zpravodaj 1/2006: 100. výročí železniční trati TIŠNOV – ŽĎÁR n. Sázavou oslavili i filatelisté

Aktivity tohoto KF jsou známé a já tiše závidím, že v mém mateřském klubu se skoro nic neděje. Aby ostatní KF měly nějakou inspiraci, doplňuji článek o další obrázek, konkrétně o titulní stranu Zpravodaje, který tento klub pro své členy a zřejmě i své partnery společensko-politického života vydává. Jde tak ostatním klubům příkladem.

Zcela po právu bylo za mimořádnou společenskou a kulturní aktivitu členů tohoto klubu s cílem popularizace filatelie ve veřejnosti uděleno Čestné uznání FEPA za zásluhy o rozvoj filatelie a její popularizaci mezi veřejností. Stalo se tak na návrh SČF v březnu 2000 na slavnostním večeru v Brně. Toto uznání bylo KF 06-10 uděleno jako jednomu z prvních klubů v Evropě.

Žďárští vědí, že takové uznání je současně závazkem, proto se znamenitě zhostili také pořádání Národní výstavy poštovních známek v roce 2004.

Jednou z posledních aktivit tohoto KF bylo uspořádání výstavy známkové tvorby a grafického díla Jana Kavana u příležitosti vydání emise „Zvony“. Tato kulturní akce byla spojena s autogramiádou výtvarníka a s inaugurací nové emise „Zvony“ spojenou s

tradičním křtem známek. Na akci takového významu nemohl chybět Zdeněk Fritz, který celou událost věrně popsal v následujícím článku.
JoF.

Autor: Redakce SSČSZ | 11. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223