Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4

Plním slib a zveřejňuji dodatečně materiály, které jsme do redakce obdrželi od věrných dopisovatelů. Začínám příspěvkem pana Strupla z Plas a opět jde o to, prověřit jím nahlášené vady a určit tak, jedná-li se o vady nahodilé, či systematické – pak určit ZP a PA.

Začnu jednou celistvostí, doporučeným dopisem s vylepeným aršíkem A 435 - 1. výročí květnového povstání. Zobrazená celistvost obsahuje mimo výplatní známky i aršík tištěný deskou "O", tedy aršík druhého typu. Na tomto konkrétním aršíku se nachází zřejmě nahodilá VV – "anténka" nad písmenem "T" nápisu KVĚTEN. Protože autor rozlišení, pan Pilař, popisuje vzdálenost mezi známkou a nápisem KVĚTEN jako dostačující rozlišovací prvek pro desku "O", více informací o tomto druhém typu nemáme. Nachází-li se nějaká zajímavost i ve vašich sbírkách, dejte nám vědět. Popisovaná VV je patrná na zvětšeném detailu vpravo dole pod celistvostí. (Celistvost nepopisuji, neboť mi jde o DV na vylepeném aršíku.)

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Na známce Pofis č. 447 ZP 1 eviduje zelený OTr bod v perforaci vedle levého horního rohu známky. Horní okraj PA je odtržený.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Další zaslanou známkou je Pofis č. 642 - J. Á. Komenský. V písmenu "Č" nápisu ČESKOSLOVENSKO se nachází hnědý OTr bod mírně rozmazaný. Zřejmě opět nahodilá VV.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Poslední známkou ČSR II zaslanou z Plas je Pofis č. 650. Na detailu známky je vidět rozmazaná HT červená barva, která zasahuje i do číslic hodnotového údaje. Pan Strupl nezná ZP těchto známek, nelze proto vyloučit, jedná-li se o nahodilost, či se vada vyskytuje i u někoho z vás.


Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4Na minulý díl našeho seriálu reaguje pan Padrta z Loučky u Nového Jičína. Potvrzuje výskyt DV na známce Pofis č. 2490 ZP 42/1 – modrá skvrna nad "5" hodnoty 50 h. Tato DV by měla být uváděna ve specializovaných příručkách, jak uvádí ve svém dopise a přidává další své nálezy, které příručky také neuvádějí.

Na známce Pofis č. 2467, o které jsme také informovali minule, uvádí pěknou DV na ZP 29/1, a to svislá modrá skvrna za druhým "O" nápisu ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Také na další známce roku 1981 Pofis č. 2487 – 60. výročí založení KSČ - příručka Pofis uvádí DV na ZP 8/2, přitom velice podobná DV se nachází na ZP 43/1 – vodorovná červená skvrna, a ta v příručce uvedena není.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Ptám se tedy za všechny: Bude sjednána náprava a v příručkách uváděny výrazné DV na známkách druhého Československa? Tento dotaz zašlu vydavatelům katalogů a příruček a s odpověďmi vás skrze tuto rubriku seznámím příště.

Svá zjištění pan Padrta uzavírá vyobrazením DV na známce Pofis č. 2486 stejné emise – ZP 45/1 – modrá skvrna nad pravým RK.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Vzhledem k tomu, že jsem DV obdržel jako vytištěné naskenované obrázky, které musím přeskenovat, odpovídá tomu kvalita vyobrazení. Věřím, že pan Padrta má pro ostatní čtenáře ještě zásobu zajímavých DV z období druhého Československa a že si je nenechá pro sebe. V závěru dopisu píše: "V letošním roce vydal POFIS nový katalog 'Československo 1945 – 1992', který má podtitul 'Specializovaná příručka pro sběratele známek', ale ta specializace mohla být podstatně rozsáhlejší. Katalog by sice byl o polovinu větší, ale pak by klidně unesl ten podtitul 'specializovaný'." Také my se přimlouváme, aby bylo ve specializované literauře více odborných informací a věříme, že se nám podaří na příštích vydání spolupracovat a obsah příruček zkvalitnit.

V dnešním dílu Známek pod drobnohledem se ještě vrátím k nálezům pana Pelce z Ústí n/Labem. Na známce Pofis č. 2218 – 40. výročí Interbrigád ve Španělsku se nachází na neurčeném ZP červená svislá čárka na bílé roušce vpravo u postavy ženy. U této známky se dále na jiném ZP (bez vyobrazení) nachází modrá skvrna na rameni ženy s růžovým přehozem vlevo.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Na známce Pofis č. 2477 – výročí osobností - se na čele Josefa Hlavačky vyskytuje u neurčeného ZP HT okrová skvrna. Jedná se o nahodilost? Prosím prohlédněte si své známky.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Každý sběratel – specialista má asi ve své sbírce typy známek Pofis č. 2493. Máte ale také ZP 46/1 se třemi červenými skvrnami nad písmenem "Á" slova ATOMOVÁ v levém dolním roku známky? Pan Pelc ano.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


Zrovna tak má na neurčeném ZP známky Pofis č. 1912 - III. bienále ilustrací pro děti z roku 1971 svislou černou rysku pod ocasem tygra nad slovem "HANÁK".

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4


A také má na neurčeném ZP známky Pofis č. 1948 dvě svislé přerušované rysky vpravo u rámečku známky za bílým zadním koněm.

Zpravodaj 1/2005: Známky pod drobnohledem - 4Může se samozřejmě jednat o nahodilé VV, které zpestří každou specializovanou sbírku, může se ale jednat i o systematické DV, proto bádejte a eventuálně potvrďte nálezy všech dopisovatelů. Tato rubrika bude pokračovat i příště. Již nyní se těším za všechny čtenáře na vaše příspěvky.

Autoři: M. Strupl, J. Padrta, J. Pelc a Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 21. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223