Zpravodaj 1/2005: Listárna

V dnešní listárně se krátce zmíním o obsahu doručených dopisů. Ještě jednou děkuji jménem VV všem, kteří nám do redakce zaslali přání k novému roku s poznámkou, že se Zpravodaj líbí a stále se vylepšuje. Věřte, že takové dopisy zavazují a že uděláme všechno proto, abychom nezklamali. Proto i vám čtenářům připomínám, že obsah časopisu můžete ovlivnit svými zajímavými poznatky a příspěvky. Děkuji také V. Špatnému z Blatné a V. Kovaříkovi z Bechyně za obálky pro rozesílání Zpravodaje.

Obsáhlý dopis zaslal pan Fischer z Kanady. Trápí ho jedna záležitost ohledně známek Košického vydání z roku 1945. Protože tato emise bude mít brzy 60. výročí svého vzniku, připravujeme do druhého čísla letošního Zpravodaje obsáhlý zajímavý článek.

Napsal nám pan Broulík z KF 05-75 Ústí n/Orlicí. Potvrzuje, že DV na známce Pofis č. 2067 pochází ze ZP2 PA 1. Vadu ověřil na PA č. 09051 ze dne 30.10.73. Podotýká, že o něco slabší ryska se nachází také na ZP 19. Děkujeme za upřesnění. Pan Škarvada z Poděbrad zaslal své nálezy na aršíku 60 let FIP a připojil několik zajímavostí. Z těchto připravíme článek do příštího čísla Zpravodaje. Na závěr oznamuje, že přivedl do Společnosti dva nové členy. V této souvislosti znovu připomínáme, že i letos platí finanční úlevy pro takovéto členy. Nezapomněl na nás ani pan Strupl z Plas se svými objevy. I ty budou zpracovány a objeví se v příštím čísle.

Dostáváme do redakce také vaše poznatky o studiu nových českých známek. Ty předáváme k evidenci kompetentním členům VV, kteří je zahrnou do celkových přehledů. Děkujeme tedy panu A. Dohnalovi ze Kdyně za jeho nálezy. Celkové přehledy o DV nacházíte ve Zpravodaji vždy v jeho závěru. V souvislosti s poznámkou z minulého čísla, kdy upozorňujeme na zmenšení písma a zmenšení okrajů pro získání většího prostoru se K. Fischer ptá, pro koho zveřejňujeme tak podrobné přehledy DV, kolik členů Společnosti je takto sbírá? Podotýká, že by se vynecháním či zestručněním této části dalo získat až 10 stránek časopisu pro jiné články. Přiznávám se, že jako editor jsem převzal Zpravodaj s touto zaběhlou oznamkou, a jsem osobně přesvědčen, že tato patří k nejčtenější pasáži Zpravodaje, soudě podle toho, kolik členů do redakce volá právě kvůli DV a kolik členů se účastní našich setkání, aby mohlo známky s DV vyměňovat. Takto podrobně zpracované přehledy slouží hlavně k budoucímu monografickému zpracování a sloužit by mohly i našim znalcům.

Anketa pro čtenáře, zaměřená na obsah zpravodaje, by byla zřejmě nejmoudřejším podkladem pro rozhodování, zda ponechat či zmenšit prostor právě pro přehledy DV. V současné době o anketě neuvažujeme, ale začátkem příštího roku nebude od věci zjistit, jak je Zpravodaj čtenáři přijímán, co a jak pozměnit. Z těch několika podnětů, vesměs kladných, za poslední rok, nelze zcela vycházet. Nikdo ze členů časopis za poslední dva roky neodhlásil z důvodu, že by mu obsahově nevyhovoval, naopak se stále hlásí noví odběratelé.

Stále jsme nenašli vhodný způsob, jak uspokojit zájemce o aktuální elektronickou verzi Zpravodaje. Zatím tedy platí, že tato je dostupná jen ze starších čísel, a to na našich internetových stránkách portálu Infofila. Věřte, až si poradíme s technikou a systémem odběru, tak včas všem zájemcům toto oznámíme. Děkujeme za pochopení.

Autor: Redakce SSČSZ | 1. 8. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223