Zpravodaj 1/2005: Exponet

Kdo sleduje pozorně filatelistický tisk a filatelistické internetové stránky e-zinu Japhila, neunikl mu geniální projekt, který vznikl v hlavách našich dvou významných filatelistů, Ing. Milana Černíka a Ing. Břetislava Janíka. Jedná se o Světovou virtuální výstavu zajímavých filatelistických exponátů "EXPONET", umístěných na internetu. Nápad, který byl zrealizován u příležitosti loňského veletrhu Sběratel, se pomalu rozjíždí a rozšiřuje o další zajímavé exponáty. Exponát pana Černíka byl první, dnes lze na Exponetu shlédnout celkem 16 vydařených exponátů našich i zahraničních sběratelů a vystavovatelů.

Jeden z posledních mne zaujal z důvodu, který pomáhá sběratelům orientovat se mezi padělky známek a celin ke škodě pošty, které za jedenáctiletou existenci ČR opustily padělatelské tiskárny. Je to jeden ze záslužných počinů nové komise znalců SČF a já jim jménem všech sběratelů za tento nápad děkuji. Po výstavě v Poštovním muzeu si takto může exponát prohlédnout každý, kdo se do muzea nedostal. Pro názornost otiskuji jeden z vystavených listů.

Zpravodaj 1/2005: Exponet


O tomto projektu jste se podrobnosti dozvěděli v článku Fr. Beneše ml. ve Filatelii č. 9, roč. 2004, str. 32-33. Přesto mi to nedá a čtenářům Zpravodaje zopakuji zásadní informace. Exponet je příležitost, jak svůj exponát ukázat i zájemcům mimo termíny klasických filatelistických výstav, a to zájemcům i ze zahraničí, kteří se nemohou filatelistických výstav účastnit z různých důvodů. Své exponáty, pokud jsou jen trochu zdařilé, zde mohou ukázat i sběratelé, kteří ještě nikdy nevystavovali a mohou tak překonat svůj "ostych". Vzniká tak "čtvrtý rozměr" filatelie, mám-li chtít zachovat ducha myšlenky z mého článku o výstavě Žďár 2004.

Vyzývám tedy všechny vystavovatele z naší Společnosti i ty, kteří doposud nevystavovali, aby využili této jedinečné možnosti a své exponáty a ostatní zajímavé dokumenty na Exponetu ukázali ostatním. Jednotlivé listy exponátu se naskenují a jejich skeny se zveřejní. Po technické stránce nic těžkého, pro exponát velice bezpečné. Protože si uvědomujeme, že každý z vás doma skener nemá, pan Janík je ochoten vše potřebné udělat. Pro členy naší Společnosti nabízím tuto službu u sebe, v Kralupech n/Vlt. Předpokládám ale, že v každém koutku naší vlasti se najde někdo, kdo vám bude umět pomoci s technickou přípravou skenování. Stačí se s panem Janíkem domluvit na podrobnostech (nastavení skeneru, správné rozlišení, velikost, ...). Exponát zůstane u vás doma, jeho skeny se pomocí elektronické pošty nebo "vypálené" na CD zašlou na Japhilu a o vše ostatní se pan Janík postará. Jak jednoduché.

Závěrem si vás dovoluji pozvat na virtuální výstavu zajímavých exponátů. Stačí vám k tomu připojení k internetu (kdo nemá internet doma, má ho v práci nebo může zajít do internetové kavárny), webový prohlížeč (většinou je součástí operačního systému), připojit se na internetový e-zin Japhila (www.japhila.cz) a kliknout na odkaz EXPONET. Pak již jen prohlížejte a prohlížejte. Brzy budete moci shlédnuté exponáty také ohodnotit a já věřím, že se takovými virtuálními výstavami začne brzy zabývat i FIP a zřídí samostatná pravidla včetně bodování a oce-ňování. Přidají-li se k tomuto projektu i obchodníci, bude možné na internetu v blízké budoucnosti k vidění i nabídka aukčních losů, ty nejzajímavější, ač prodané, budou k vidění i poté a stanou se tak přístupné pro studijní účely, jako porovnávací materiál apod.

Autor: Josef Fronc | 27. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223