Zpravodaj 1/2005: 23. Kongres Světové poštovní unie

Datum vydání: 14. 6. 2005


5. října 2004, poslední den jednání 23. Kongresu Světové poštovní unie (SPU) v Bukurešti, vedoucí delegace České republiky I. náměstek ministra informatiky Michal Frankl podepsal na základě zmocnění uděleného prezidentem republiky a ministrem zahraničních věcí Kongresem projednané multilaterální smluvní dokumenty.

V průběhu téměř 3 týdnů bylo za účasti více než 2000 delegátů ze 173 zemí posouzeno několik set návrhů na změny podmínek, za kterých bude v příštích čtyřech letech probíhat mezinárodní poštovní styk mezi 190 členskými zeměmi SPU.

Programem, ze kterého mají vlády, poštovní operátoři i orgány SPU ve svých poštovních politikách vycházet, je Kongresem projednaná a přijatá "Bukurešťská světová poštovní strategie". Naplňování jejího obsahu má přispět k zajištění hlavního poslání SPU, kterým je poskytování univerzálních poštovních služeb, a to i v měnícím se prostředí komunikačního trhu. Na tyto změny musí poštovní operátoři reagovat rozšiřováním nabídky svých elektronických služeb, podílem na elektronickém obchodu apod. Potvrzen byl rovněž význam celosvětově rozsáhlé sítě poštovních provozoven z hlediska možností jejího využití pro přístup veřejnosti k moderním informačním a komunikačním technologiím.Kongres zvolil nového generálního ředitele Mezinárodního úřadu SPU, kterým se stal pan Dayan z Francie, jeho náměstka pana Huanga z Číny a členy stálých orgánů Unie (Administrativní rady a Rady poštovního provozu). Přijal rovněž rozhodnutí o vzniku nového orgánu, kterým bude Poradní výbor, jehož prostřednictvím se do činnosti SPU zapojí další subjekty poštovního sektoru, jako jsou zástupci zákazníků, soukromí operátoři, velcí uživatelé poštovních služeb, nevládní organizace atd. Bylo také rozhodnuto o konání 24. Kongresu, který se uskuteční v roce 2008 v Keni.

Informace o závěrech 23. Kongresu a podepsané smluvní dokumenty budou Ministerstvem informatiky předloženy ke schválení vládě České republiky, změny Ústavy Světové poštovní unie pak Parlamentu České republiky k ratifikaci.

Převzato ze serveru Ministerstva informatiky ČR

Autor: Redakce SSČSZ

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz