Zpravodaj 1/2004: Listárna aneb dozvěděli jsme se od Vás

Tak jako v čísle minulém, i dnes přináším postřehy od čtenářů, ať se týkají Zpravodaje, nebo stránek na Infofile, kterými začnu. Ti z vás, kteří mají přístup k internetu si snad naše stránky pod označením SSČSZ SČF prohlédli a mohou tudíž na jakýkoli zveřejněný článek, ne jen na články Společnosti, okamžitě reagovat svým komentářem, nebo napsat ohlas do vzkazníku. Musím konstatovat, že této možnosti moc čtenářů prozatím nevyužívá, proto nelze zatím reagovat na takové podněty. Hodí se nyní vysvětit, proč dochází ke skluzu ve zveřejňování informací. Vše je jen v lidech. Vydávání Zpravodaje i zasílání článků na Infofilu mám na starosti já. Jsem zaměstnaný člověk jako každý, mám rodinu, stačí odjet mimo republiku, onemocnět nebo se věnovat něčemu důležitému a hned je to vidět na nedostatku času pro koníčky. Proto doufám, že se mi podaří v prvním čtvrtletí vyčlenit více času pro koníčka a dohonit všechny skluzy, to je zveřejnit seznam DV s obrázky známek vydaných do konce roku 2003, uvolnit články ze Zpravodajů roku 2003 a umožnit tak jejich stahování v barvě a patřičném rozlišení všem zájemcům o elektronickou podobu Zpravodaje. Původní záměr odesílat Zpravodaj jako přílohu e-mailu je technicky neřešitelný, varianta zveřejnění Zpravodajů na Infofile je možná včetně stažení čehokoli, o co budou mít čtenáři internetu zájem.

Nyní k ohlasům písemným. Děkuji opět za Vaše příspěvky, které se objeví v Aktualitách nebo Zajímavostech v některém z jarních čísel. Co se nevešlo dnes, najdete v čísle následujícím. Náš člen, pan Fiala z Jirkova, reaguje na článek "Internet a filatelie". Nenašel v tomto článku odkaz na své filatelistické stránky a tudíž žádá o dodatečné zveřejnění. Rád této žádosti vyhovím. Jak jsem napsal v článku, nebylo mým záměrem zveřejnit 100 % informací (ani to není možné), jen upozornit na to, co je známé. Berte zároveň tuto poznámku jako výzvu. Kdo má co nabídnout ostatním, pošlete e-mail s odkazem na Vaše stránky, zveřejníme je dodatečně. Tady je odkaz na www stránky pana Fialy. Napište: www.tomfiala.cz a dozvíte se o všech projektech tohoto sběratele, který se mimo jiné zabývá též vydáváním CD-ROMů. Veškeré informace naleznete právě na těchto stránkách. Objevil jsem další zajímavé stránky, tak doplňuji: www.telecom.gov.sk/znamky/2003 to pro ty, kteří si chtějí prohlédnout známky roku 2003. Stačí pak napsat místo roku 2003 za lomítko rok jiný a dostanete se tak do jiného období. Kdo postrádá na internetu známky z období "první republiky", tomu doporučuji navštívit stránky pana Petra Hoffmanna ze Švédska. Protože je pan P.H. původem Čech, jsou jeho stránky i v českém jazyce. Navštivte proto www.phstamps.com. Přeji pěkné prohlížení.

Někteří členové reagovali na opožděné zaslání Zpravodaje. Ano, neměl jsem k dispozici složenky pro zaplacení členského příspěvku na rok 2004 a bez nich nemělo smysl Zpravodaj rozesílat, neboť peníze z členských příspěvků potřebujeme již na zaplacení tohoto čísla Zpravodaje. Jinak by se platby opozdily a Zpravodaj by nebylo z čeho uhradit. Pro všechny, sice opožděně, připomínám výši členského příspěvku 200,- Kč. Bylo by velice vhodné, aby každý z Vás propagoval Zpravodaj jak umí, získal tak více členů a tedy více finančních prostředků pro jeho realizaci. Vyhlašuji v této souvislosti po schválení VV následující výzvu: Kdo ze čtenářů získá nového předplatitele, ušetří 100,- Kč hodnoty svého členského příspěvku pro následující rok. Podmínkou je, aby každý takový člen měl uhrazený vlastní příspěvek na letošní rok a zaslal přihlášku nového člena. Po zaplacení příspěvku novým členem bude pro následující rok 2005 účtován takovému členu členský příspěvek o 100,- Kč nižší, oproti stanovenému příspěvku daného roku. Kdo pošle přihlášky dvě, ušetří po zaplacení novými členy 150,- Kč svého příspěvku. Nestojí to za trochu propagace v mateřských klubech či mezi sběrateli, které navštěvujete? Neúprosná paní "tržní ekonomika" se nevyhýbá ani ostatním filatelistickým časopisům, soudě podle obdobných výzev pro získávání nových čtenářů.

Ke složenkám mám ještě jednu připomínku. Myslel jsem, že zdržení bylo způsobeno tiskem nových složenek s novou adresou SČF, nakonec jsem obdržel složenky původní. Zřejmě je jich dostatečná zásoba. Ujišťuji, že směrodatné pro správné zaúčtování je číslo bankovního účtu, které se neměnilo, takže složenky jsou použitelné. Pro okamžitou orientaci evidence plátce je rozhodující variabilní symbol, kterým je Vaše členské číslo uváděné na adresním štítku. Je také jedno, použijete-li k platbě zaslanou složenku, či provedete-li platbu bankovním převodem. Opět je důležitý variabilní symbol pro správnou identifikaci plátce. Na téma placení členských příspěvků chystáme informace pro druhé letošní číslo Zpravodaje, ve kterém se leccos vysvětlí.

Ti z Vás, kteří mi zaslali hlášení o DV na známkách a žádali zpětně informace o zjištěních ostatních kolegů, musím ubezpečit, že jsem Vaše dopisy předal těm kolegům, kteří tuto evidenci mají na starosti a příště je třeba jednat s nimi. Hlášení o DV na známkách tištěných technikou OTr+HT vyhodnocuje pan J. Konečný, známky tištěné technikou OTp a OF vyhodnocuje pan P. Martínek. Adresy naleznete na druhé straně obálky Zpravodaje.

Zajímavý dopis přišel od pana Karla Fischera z Kanady. Nová koncepce Zpravodaje na něho udělala dobrý dojem, kvituje, že jsem se jako nový editor v čísle 3 představil, což se v minulosti nedělalo. Zde bych chtěl podotknout, že nikdo ze členů VV nechce zůstávat v anonymitě, postupně se v rámci úvodníků představí všichni členové VV, dokonce s fotografiemi, kdo uzná za vhodné. Píše dále, že když jsem se narodil, on již vystavoval na výstavě Praga 62; překvapilo ho tedy, že náš VV má mezi sebou mladé funkcionáře a většinu funkcionářů s akademickým titulem, čím se nemůže hned tak nějaká společnost pochlubit. Pan Fischer by rád věděl, kdo z funkcionářů zastává jaké funkce. Dále by rád uvítal, kdyby se ve Zpravodaji dočetl o znalcích, o podmínkách zkušeben, pravidlech pro vystavovatele,… Některé z požadavků určitě zveřejníme, takové informace, které jsou běžně dostupné ve filatelistické literatuře (Filatelie, Merkur-Revue) můžeme sepsat a rozeslat jako přílohu Zpravodaje pro zahraniční členy. Naši tuzemští čtenáři, předpokládám, tyto informace mají. Pan Fischer má dále tři konkrétní dotazy a příspěvky do rubriky "Zajímavosti", kde je naleznete. Z tohoto místa ujišťuji, že jeho dotazy předám kompetentním osobám a jejich odpovědi otiskneme někdy příště.

Jak jste se mohli dozvědět z minulého úvodníku, není schopna polovina členské základny dát si do pořádku svá osobní data. Návratku prostě nezaslali, přestože jsme žádali jen takové informace, které zkvalitní chod Společnosti. Z tohoto důvodu se stále nemůžeme dohledat všech plateb členských příspěvků, někomu možná dlužíme nějaké Zpravodaje. Kdo z Vás si myslí, že některý Zpravodaj nedostal a přitom měl zaplaceno, dejte mi to jakýmkoli způsobem vědět, budu se snažit to napravit. Novým členům oznamuji: máte-li zájem o zaslání starších čísel roku 2003, stačí uhradit zpětně 200,- Kč a dostanete 4 čísla roku 2003. Jednotlivá čísla lze objednat kus za 62,- Kč včetně poštovného. Od roku 2004 je vedena nová evidence a Zpravodaje budou rozesílány jen včasně platícím členům.

Co Vás v letošním roce na stránkách Zpravodaje čeká? Budeme nadále spolupracovat s lidmi, kteří mají blízko k poštovní známce, ať se již jedná o lidi z České pošty, s.p. nebo z PTC Praha a.s., která tiskne většinu známek. Těšte se tedy na články "Povídal jsem si s Miroslavem Špačkem, Vítězslavou Franckovou, Jarmilou Mykytynovou, Jaroslavem Štefkem nebo Václavem Fajtem". Začneme také seriál "Jak vzniká známka", ve kterém se budeme snažit popsat nejenom to, co předchází vlastnímu tisku, ale i samotný tisk a stroje, na kterých se známky tisknou. Pro řadu čtenářů určitě zajímavé informace. Další poznatky se podařilo získat o našich krajanech žijících v USA, kteří byli soustředěni ve "First Czechoslovak Philatelic Club of Amerika" a jejich aktivitách. I o nich Vás budeme informovat v našem Zpravodaji. Nedovedu v tuto dobu slíbit, o čem budeme psát na základě došlých námětů, zjištění, objevů, ... aktuálně budeme takové informace publikovat v rubrikách Aktuality a Zajímavosti. Vždy o populárnosti takových informací budete rozhodovat Vy, naši dopisovatelé.

Napsal mi také pan Dr. Večeřa, který reaguje na článek Z. Fritze o neobvyklých celistvostech z čísla 4/03. Píše: "Připomínám, že v poválečném období existují další dvě známky s velmi krátkou dobou platnosti. Jsou to hodnoty 10 h a 80 h z emise Lipová ratolest č. 372 a 377. Ty platily jen o 8 dnů déle (tedy 39 dnů), než smuteční Beneš. Od 8. 10. do 15. 11. 1945".

V závěru listárny bych chtěl oznámit, že se mi podařilo získat další dva PA známek č. 185 s Františkem Kmochem. Po prohlídce obou PA jsem minule publikovaný nález nenašel, jednalo se tedy o nahodilost a nelze v žádném případě hovořit o DO. V této souvislosti vyzývám všechny sběratele, aby se seznámili se současně platnou filatelistickou terminologií a začali pracovat na její aktualizaci, která by měla být pozměněna a přizpůsobena současné technologii výroby známek. Nelze již dále používat termín jako desková vada, nebo desková odchylka v souvislosti se známkami tištěnými technikou OTr+HT, tedy na strojích Wifag. Veškeré barvy se na papír přenáší z tiskových válců, ne z desek, proto si s tiskaři nerozumíme! Popřemýšlejte a navrhujte vhodné termíny, které by byly jednoznačné, a kterým by rozuměli všichni. Protože se jedná o otázku složitější, kterou musí projednat i svazoví funkcionáři, nebude to rozhodování jednoduché, leč velice potřebné.

Autor: Josef Fronc | 21. 7. 2004

Komentáře

Bez názvu

RE: RE: Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223