Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 1/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami I.

Zajímavé celistvosti jsou dnes nezbytnou součástí a "kořením" každé specializované a studijní sbírky československých známek. Jako příklad dnes uvádím následující ukázku, v příštím Zpravodaji budu pokračovat.

Velký dopis rozměru cca 22x16 cm, by mohl při letmém a povrchním pohledu leckoho zmýlit a navodit svou vysokou frankaturou – zejména 6 leteckými známkami L23 z roku 1946 – dojem, že jde o zajímavou celistvost z doby měnové reformy 1953.

Zpravodaj 1/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami I.


Skutečnost je však jiná: jde o doporučený dopis velké hmotnosti z roku 1948 odbavený řádně letecky (viz velký červený otisk razítka "LETADLEM / PAR AVION"), a to diplomatického charakteru. Jednoznačně to dotvrzují adresy odesilatele MZV ČSR ve francouzštině – "MINISTÉRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES / DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE" – a adresáta, jímž bylo velvyslanectví ČSR v čínském Nankingu, ulice Chien Ko č.10 – viz anglický text "Embassy of the Czechoslovak Republic" s vedle uvedeným označením čínským. Zásilka byla odbavena poštou Praha 11 (kulaté razítko - ještě tzv. "znárodněné" s českým textem v dolní části mezikruží - "18.X.48-15 / c / PRAHA 11") a zatížena vzhledem k neobvyklé hmotnosti letecké zásilky vysokým výplatným 152 Kčs (přesně vypočteno!), dokumentovaným 6 známkami L23 hodnoty 24 Kčs a 2 známkami Pof. 423 hodnoty 4 Kčs z tehdejší ještě platné standardní výplatní řady portrétů Beneš-Masaryk-Štefánik.

Zpravodaj 1/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami I.


Zásilka je na zadní straně pečetěna tmavočerveným pečetním voskem s reliéfem MZV ČSR a dalšími čtyřmi malými pečetěmi tmavohnědé barvy s vyraženým textem "ZAMINI". Trasa přepravy směřovala přes New York (fialové příchozí razítko "NEW YORK, N.Y./OCT/21/1948/3/ A.M.F. TOUR") do Nankingu (černé čínské příchozí razítko, latinkou uvedeno pouze jméno města; navíc přilepený fragment čínského doručovacího formuláře). Tato velice atraktivní celistvost se všemi náležitostmi řádné letecké zásilky, výborně zachovalá a téměř nepoškozená provozem, je nepochybně mimořádným sběratelským objektem zvláště proto, že nejde o zásilku filatelisticky motivovanou.


Autor: Zdeněk Fritz | 31. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář