Zpravodaj 1/2003

Datum vydání: 22. 10. 2003


Pokračuji ve zveřejňování článků ze zpravodajů Společnosti SČSZ SČF. Je na řadě první číslo letošního roku. Nejprve se opět seznamte s obsahem tohoto čísla a pak se můžete začíst do článků.

Tento Zpravodaj vyšel v únoru 2003, jeho průběžné číslování je 92 a obsah tohoto čísla je následující:

Deskové vady známek České republiky (J. Sedlák) 3
Pozvánka na výstavu OSTROPA 2003 3-4
Obálka prvního dne použita v poštovním styku (J. Sedlák) 4
Pozoruhodná perforační odchylka (Z. Fritz) 5-7
Dopis na cestě několik století (J. Sedlák) 8
Stručná historie Horácké filatelie spol. s r.o. (P. Schleis) 9-10
Výzva členům (VV) 10
Dvě zajímavosti o československých FDC (P. Aksamit) 11-12
Odlišnosti perforace českých známek (K. Popek a kol.) 13-14
Zajímavá vada na 091 (P. Aksamit) 14
Zoubkování českých známek a sešitků 2002 (J. Konečný, P. Martínek) 15-17
Prohlášení (J. Brožová) 17
A 87 – papír OU nebo Bp? (J. Konečný) 18
Dva typy slovenských automatových známek (J. Konečný) 19
Novinky o českých známkách (J. Konečný a kol.) 20-26
Rozlišení ZSt Mikulášská nadílka (P. Martínek a kol.) 27-28


Opět nyní zveřejníme hlavní články. Některé jsou psány pro Zpravodaj a časopis Merkur-Revue. Proto těm, kteří tento časopis čtou, se mohou zdát povědomé. Protože vycházím z toho, že čtenáři Infofily nemají k dispozici ani Zpravodaj ani Merkur-Revue, zveřejním i tyto články. Novinky o českých známkách v rámci tohoto zpravodaje neuvádím, protože na ně dojde v oddíle Sekce české známky – Deskové vady na známkách. Omluvte prosím kvalitu skenovaných obrázků, nemám jejich originály, jde o skeny xerokopií.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz