Zpravodaj 1/2003: Odlišnosti perforace českých známek tištěných OF + OTp

Autor Karel Popek a kolektiv z ČB

Impulsem pro napsání této stati byl článek "Vychýlená perforační jehla u emise WWF Motýly" od pana Miroslava Vondřicha z PTC a.s. Praha. Jeho článek byl uveřejněn ve Filatelii č. 7/2002 na straně 18. V tomto článku je popsána existence vychýleného otvoru mezi ZP1 a ZP2, kterou jednoznačně prokazuje i vyobrazení aršíku "Motýli" na 5. straně téhož časopisu. V textu článku je dále uvedeno, že tohoto perforátoru bylo v minulosti použito mimo jiné i u aršíku "Praha – Evropské město kultury roku 2000" a "Železnice roku 1900 a 2000".

Všechny výše uvedené známkové emise byly zhotoveny ofsetem kombino-vaným ocelotiskem z plochy. Proto je tato stať zaměřena na známky ČR zhotovené touto tiskařskou technikou. Po průzkumu dostupného materiálu lze konstatovat, že se tato perforační odchylka vyskytuje i u dalších ve výše uvedeném článku nezmíněných emisí ČR.

PL 183 – 11,- Kč EUROPA – Národní svátky a obyčeje, vychýlený PO se vyskytuje mezi ZP2 a ZP4 – 10. PO zleva je vybočen vlevo.

PL 184 – 15,- Kč EUROPA – Národní svátky a obyčeje, vychýlený PO se vyskytuje mezi ZP2 a ZP4 – 10. PO zleva je vybočen vlevo.

PL 197 – 12,60 Kč – 80. výročí vzniku Československa, vychýlený PO se vyskytuje mezi K2 a ZP6 – 10. PO shora je vybočen nahoru. Uvedená odchylka se vyskytuje jak u PL s původní, tak i s opravenou deskou pro černou barvu (OTp).

PL 225 – 9,- Kč – 125. výročí UPU, u tohoto PL existují dvě varianty polohy vychýleného PO. Vychýlený PO se vyskytuje buďto mezi ZP1 a ZP2, zde je 5. PO shora vybočen dolů nebo mezi ZP4 a ZP5, zde je 5.Po zdola vybočen nahoru. Zde byl použit stejný perforátor ve dvou polohách vůči perforovaným známkám.

A 250/252 – 9,-; 11,- a 16,- Kč – Praha – Evropské město kultury roku 2000, vychýlený PO se vyskytuje mezi K3 a ZP3 – 10. PO shora je vybočen nahoru.

A 254/255 – 8,- a 15,- Kč – Železnice roku 1900 a 2000, vychýlený PO se vyskytuje nad K1 – 10. PO zleva je vybočen vlevo.

A 326/329 – 5,40; 5,40; 9,- a 9,- Kč – Ochrana přírody – Ohrožení motýli, vychýlený PO se vyskytuje mezi ZP1 a ZP2 – 10. PO zleva pod ZP1 je vybočen vlevo (5. PO zprava nad ZP2 je vybočen vlevo).


U všech výše uvedených PL či A se též tyto vyskytují bez uvedené perforační odchylky. Zatím není jednoznačně určeno, zda se vyskytují častěji s perforační odchylkou či bez ní. Pouze u emise "Motýli" lze z citovaného článku stanovit vzájemný poměr aršíků cca 4:13, tento se však mohl změnit použitím známek z aršíků na NL, FDC a dva druhy CM.

U některých výše uvedených PL či A se vyskytují odchylky v tisku, z nichž mnohé jsou již popsány v katalozích. Proto považuji za vhodné vyzvat čtenáře, aby prozkoumali své zásoby a informovali o svých objevech prostřednictvím tohoto Zpravodaje i ostatní sběratele.

Autor: Karel Popek | 28. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223