Zpravodaj 1/2003: Dva typy slovenských automatových známek

První automatová známka vydaná na Slovensku byla tištěna pěti barevným ofsetem německou tiskárnou J. GRANDERATH GmbH, přičemž rastrové barvy, které tvoří podklad, byly: modrá, červená a žlutá a přímou barvou modrou byla vytištěna trubka v logu a přímou barvou černou byl vytištěn nápis SLOVENSKO.

Zpravodaj 1/2003: Dva typy slovenských automatových známek


Dne 3. 7. 2002 však byl do automatu vložen první svitek známek 2. typu, které byly tentokráte vytištěny tříbarevným (chybí červená) hlubotiskem v britské tiskárně Walsall Security Printers. Vzhledově působí barvy na 1. typu matným dojmem, lep je rovněž matný – tropikalizovaný. Barvy 2. typu jsou výraznější, žlutá barva jde do oranžova. Logo a nápis SLOVENSKO mají ostřejší kontury, lep je tropikalizovaný lesklý.

Papír známky 1. typu je Oz, Po osvícení ruční lampou svítí z rubu bíle s nádechem do modra. Z líce svítí pouze pruh pod hodnotou SK a pod nápisem SLOVENSKO. Papír známky 2. typu po osvícení ruční UV lampou z rubu nesvítí vůbec, chová se jako papír Bp. Z líce svítí jako Oz pouze pruh pod hodnotou SK. Jak je patrné z vyobrazení v úvodu, liší se i vzdáleností mezi dolní hranou loga a horní hranou nápisu SLOVENSKO. U prvního typu tato vzdálenost činí 8,1 mm, kdežto u známek 2. typu je o 1 mm delší, tedy 9,1 mm.

Ze zpravodaje Postilión č. 4/2002 str. 36 čerpal Jaroslav Konečný


Poznámka redaktora:
První typ automatové známky pocházející z dílny německé tiskárny má na-víc červenou rastrovou barvu a vzdálenost mezi logem a nápisem je kratší, pouze 8,1 mm. Lep je matný.

Zpravodaj 1/2003: Dva typy slovenských automatových známek


Barevný sken je z mé sbírky a jedná se o první typ, který byl distribuován odběratelům novinek. Původní obrázek pořízený skenem xerokopie ze Zpravodaje je dosti nekvalitní. Pro ilustraci potřebný. Zajímavost na této známce – ochranný prvek proti falšování – pod UV lampou se v pásu pro hodnotový údaj objeví "sněhové vločky". Fronc


Autor: Jaroslav Konečný | 31. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223