Zpravodaj 03/2009: Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk (II)

I. Brána s pávem (kat. 544)

Známky I. typu

Zpravodaj 03/2009: Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk (II)

Jedná se o známky, u kterých je hustota rastru 359 Lpi. Tato hustota rastru, která je nejjemnější, se vyskytuje jak u základního vydání, tak i u přítisků řady P, které zhotovuje společnost Česká pošta, s. p. – POSTFILA.

Známky III. typu? Nebo varianta?

Zpravodaj 03/2009: Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk (II)

Jedná se o známky (dále jen „nové známky“), u kterých je doložena odlišná hustota rastru vůči známkám I. a II. typu. Tato hustota rastru, která je o něco jemnější než u známek II. typu, je prozatím doložena pouze u přítisků řady P.
Nové známky jsou v současnosti používány Českou poštou, s. p. – POST-FILA (Ortenovo nám., Praha) při výrobě přítisků řady P.

Známky II. typu

Zpravodaj 03/2009: Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk (II)

Jedná se o známky, u kterých je hustota rastru 205 Lpi. Tato hustota rastru, která je nejhrubší, je prozatím doložena pouze UTL s pořadovými čísly V 0000000 114 a V 0000000115, tzn. u přítisků s tématikou Světové výstavy Praga 2008, které objednala Česká pošta, s.p.

Varianta nebo III. typ?

Z předešlých obrázků je zřejmé, že rozdíl v hustotě rastru modré barvy mezi známkami I. typu a ostatními známkami je velmi výrazný. Mezi známkou II. typu a novými známkami, které jsou v současnosti používány Českou poštou, s. p. – POSTFILA při výrobě přítisků řady P (viz prostřední obrázek), tento rozdíl již není tak výrazný. Je proto logické, že nové známky (viz prostřední obrázek) lze považovat buď za známky III. typu nebo za známky II. typu, přičemž tento typ bude mít známky o dvou variantách. Odpověď na otázku, zda se jedná o typ nebo variantu nám přinese čas. Osobně se přikláním k názoru, že známky lze považovat za další typ, jelikož rozdíl rastru lze rozlišit již při pětinásobném zvětšení.

II. Gratulační kytice (kat. 459)

Zpravodaj 03/2009: Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk (II)

Výplatní známky určené k přítiskům jsou tištěny ve více nákladech. Lze tudíž předpokládat, že dříve či později budou doloženy známky s výraznými rozdíly odstínů barev. Tak tomu je například u známky Gratulační kytice (kat. 459), u které jsou rozdíly patrné zejména u červené barvy.
Světlý odstín známky (známka nalevo) mohu doložit pouze na přítisku řady P. Tmavý odstín známky (známka napravo) se vyskytuje na základním tisku, tak i na přítisku řady P.

Autor: Rudolf Oppolzer | 1. 10. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223