Zpravodaj 03/2009: UTL 0600 RABÍN JEHUDA LÖW 21 Kč

Dne 2. a 4. 6. 2009 jsem navštívil Poštovní Muzeum, abych prostudoval materiály k tisku výše uvedené známky, která byla tištěna ofsetem. Byly mi předloženy následující materiály:

1) Dva TA s nátiskem žluté ofsetové barvy o rozměru 697 x 499 mm naležato. Pod horním okrajem se nachází čtverce BTS s označením Y. Na TA je proveden tisk 8 polí žlutou barvou. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 573 1/I 956/600 BZK respektive inv. č. 33 574 2/I 91 957/600 BZK.
Nálezy: 0

2) Dva TA s nátiskem purpurové ofsetové barvy o rozměru 697 x 499 mm naležato. Pod horním okrajem se nachází čtverce BTS s označením M. Na TA je proveden tisk 8 polí purpurovou barvou. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 575 5/I 91 960/600 BZK respektive inv. č. 33 576 6/I 91 961/600 BZK.
Nálezy:
Pole D: u ZP 2 červený oblouček (nad 3. PO zleva) v PHR UTL

Pole F: ZP 2 červený větší bod (pod horním rámem pod 9.-10. PO zleva) u K 3 červené klikaté vlákno vpravo u kup. (v úrovni 6.- 7.PO shora)

Pole G: K 3 červený bod v LHR (u 3. PO shora)

Pole H: K 4 červená skvrna v PDR kuponu ve žlutých paprscích
Poznámka: nálezy výrobních vad definuji pomocí údajů v závorce pro snazší orientaci sběratelů tak, jak je lze najít na konečné perforované produkci UTL.

3) Dva TA s nátiskem azurové ofsetové barvy o rozměru 697 x 499 mm naležato. Pod horním okrajem se nachází čtverce BTS s označením C. Na TA je proveden tisk 8 polí azurovou barvou. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 577 9/I 91 964/600 BZK respektive inv. č. 33 578 10/I 91 965/600 BZK.
Nálezy:
Pole B: u ZP 5 modrá matná skvrna pod (dolní perforací, zprava od svislé per forace uprostřed)

Pole E: ZP 1 modrý bod pod „K“ (ČESKÁ)

Pole G: ZP 5 modrá obloukovitá čárka v PDR UTL (pod 4. PO zprava) u ZP 5 modrý bod u pravého okraje UTL (v úrovni 4. PO shora)

4) Dva TA s nátiskem černé ofsetové barvy o rozměru 697 x 499 mm naležato. Pod horním okrajem se nachází čtverce BTS s označením K. Na TA je proveden tisk 8 polí černou barvou, kolem tiskových polí jsou černé „šnajdky“ pro definování polohy perforace (vodorovné a svislé) a konečného ořezu UTL. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 579 13/I 91 968/600 BZK respektive inv. č. 33 580 14/I 91 969/600 BZK.
Nálezy:
Pole A: u ZP 2 černý slabý bod nad 3.PO zleva nahoře

Pole B: u ZP 2 černý bod nad (4.-5. PO zleva nahoře) ZP 4 bílý bod v „K“ (ČESKÁ)

Pole C: u ZP 1 černá čárka vlevo (od svis. perforace v úrovni 12.-13. PO zdola)

Pole D: ZP 3 bílý bod v „A“ (REPUBLIKA)

Pole E: u ZP 2 černý bod vpravo od (pravé svislé perforace v úrovni J. TVRDOŃ (někdy se ztrácí v PO))

Pole G: u ZP 2 černý bod u pravého okraje UTL (v úrovni 13.-14. PO zdola)

Pole H: u K 1 černý bod nad (3. PO zleva nahoře v úrovni 7. PO zdola vlevo)

5) Dva TA s nátiskem všech ofsetových barev o rozměru 697 x 499 mm naležato. Pod horním okrajem se nachází čtverce BTS s označením v pořadí CMYK. Na TA je proveden tisk 8 polí všemi ofsetovými barvami, kolem tiskových polí jsou černé „šnajdky“ pro definování polohy perforace (vodorovné a svislé) a konečného ořezu UTL. U levého okraje TA je proveden svisle nápis jehudá löw – osvit (bez časového údaje) Nad dolním okrajem je inv. č. 33 581 17/I 91 972/600 BZK respektive inv. č. 33 582 18/I 91 973/600 BZK viz obr. 1

Zpravodaj 03/2009: UTL 0600 RABÍN JEHUDA LÖW 21 Kč
Obr. 1.

Nálezy:
Pole A: u ZP 2 černý slabý bod nad 3.PO zleva nahoře

Pole B: u ZP 5 modrá matná skvrna pod (dolní perforací, zprava od svislé perforace uprostřed)
u ZP 2 černý bod nad (4.-5. PO zleva nahoře)
ZP 4 bílý bod v „K“ (ČESKÁ) ZP 5 bílý bod ve střední příčce „E“ (ČESKÁ)

Pole C: u ZP 1 černá šikmá čárka vlevo dole ukončená obloučkem + černý bod vpravo od ní (od svislé perforace v úrovni 12.-13. PO zdola)

Pole D: u ZP 2 červený oblouček nad 3. PO zleva
ZP 3 bílý bod v „A“ (REPUBLIKA)

Pole E: u ZP 2 černý bod vpravo od (pravé svislé perforace v úrovni J. TVRDOŃ (někdy se ztrácí v PO))
ZP 1 modrý bod pod „K“ (ČESKÁ)

Pole F: ZP 2 červený větší bod (pod horním rámem pod 9.-10. PO zleva)
u K 3 červené klikaté vlákno vpravo u kup. (v úrovni 6.-7.PO shora)

Pole G: u ZP 2 černý bod u pravého okraje UTL (v úrovni 13.-14. PO zdola)
K 3 červený bod v LHR (u 3. PO shora)
ZP 5 modrá obloukovitá čárka v PDR UTL (pod 4. PO zprava)
u ZP 5 modrý bod u pravého okraje UTL (v úrovni 4. PO shora), ve stejné úrovni se nachází vodorovná jemná rýha (původu mechanického), jdoucí od levého okraje k pravému okraji UTL. (Ve skutečnosti jde tato rýha přes všechna dolní pole na TA tzn. Pole E, F, G, H!)

Pole H: u K 1 černý bod nad (3. PO zleva nahoře v úrovni 7. PO zdola vlevo)
K 4 červená skvrna v PDR kuponu ve žlutých paprscích

6) Dva UTL perforované konečné produkce obě z Pole F.
Nálezy:
Pole F: ZP 1 shluk červených bodů pod „Č“ (ČESKÁ) (č.n.) ZP 2 červený větší bod (pod horním rámem pod 9.-10. PO zleva)
u K 3 červené klikaté vlákno vpravo u kuponu (v úrovni 6.-7.PO shora). Nad dolním okrajem na líci UTL je inv. č. 33 583 21/I 91 976/600 BZK respektive 33 584 22/I 91 977/600 BZK.

Popis 8 polí UTL podle nálezů VV, které je definují:

Pole A: ZP 2 bílý oblouček mezi hvězdou a tváří Jehudy (č.n.)
ZP 2 bílý bod v „P“ (REPUBLIKA) (č.n.)
u ZP 2 černý slabý bod nad 3.PO zleva nahoře
ZP 3 bílý oblouček mezi hvězdou a tváří Jehudy (č.n.)
u K 2 červený výrazný bod vlevo od svislé perforace v úrovni
10. PO shora (č.n.)
ZP 5 bílý kroužek vlevo od hvězdy (č.n.)

Pole B: u ZP 1 červená čárka nad 4.-5.PO zprava nahoře (č.n.)
ZP 1 bílý kroužek pod dolním cípem hvězdy (č.n.)
u ZP 2 černý bod nad 4.-5. PO zleva nahoře černá skvrna u 8. PO zdola vpravo u horního okraje UTL (č.n.)
u ZP 5 modrá matná skvrna pod dolní perforací zprava od levé svislé perforace uprostřed (č.n.)
ZP 4 bílý bod v „K“ (ČESKÁ) (č.n.)
ZP 5 bílý bod ve střední příčce „E“ (ČESKÁ) (č.n.)

Pole C: u ZP 1 černá šikmá čárka dole ukončená obloučkem + černý bod vpravo od ní (od svislé perforace v úrovni 12.-13. PO zdola)
u ZP 5 modrý bod vpravo od svislé perforace nad 3.-4. PO zleva, v úrovni 6.-7. PO zdola (č.n.)

Pole D: u ZP 2 červený oblouček nad 3. PO zleva
ZP 3 bílý bod v „A“ (REPUBLIKA)
ZP 5 žlutá skvrna mezi hvězdou a tváří Jehudy (č.n.)
bílý bod nad „I“ (RABI) (č.n.)
Perforace: 2. PO shora u ZP 1/K 1, K 2/ZP 3, ZP 4/K 4 je MPO 0,9 mm!

Pole E: ZP 1 modrý bod pod „K“ (ČESKÁ)
ZP 2 bílý oblouček nad „U“ (JEHUDA) (č.n.)
u ZP 2 černý bod vpravo od svislé perforace v úrovni nápisu J.TVRDOŇ (někdy se ztrácí v PO)
ZP 3 „vykousnutá“ příčka „A“ (REPUBLIKA) (č.n.)
ZP 5 bílá skvrnka nad „B“ (RABI) (č.n.)

Pole F: ZP 1 bílá skvrna pod hvězdou (č.n.)
„vykousnuté „R“ (REPUBLIKA) (č.n.)
shluk červených bodů pod „Č“ (ČESKÁ) (č.n.)
ZP 2 červený bod pod horním rámem pod 9.-10. PO zleva nahoře
ZP 3 bílý půlkroužek pod hvězdou nad „I J“ (RABI JEHUDA)(č.n.)
u K 3 červené klikaté vlákno vpravo u kup. (v úrovni 6.- 7.PO shora)

Pole G: u ZP 2 černý bod u pravého okraje UTL v úrovni 13.-14. PO zdola
K 3 červený bod v LHR u 3. PO shora
ZP 5 modrá obloukovitá čárka v PDR pod 4. PO zprava
u ZP 5 modrý bod u pravého okraje UTL v úrovni 4. PO shora.
Ve stejné úrovni se nachází vodorovná jemná rýha (mechanického původu), jdoucí od levého okraje k prav. okraji UTL č.n.)

Pole H: u K 1 černý bod nad 3. PO zleva nahoře v úrovni 7. PO zdola
ZP 1 žlutá obloukovitá skvrna mezi hvězdou a tváří Jehudy (č.n.)
ZP 2 světlá skvrnka vpravo pod hvězdou (č.n.)
ZP 3 bílý drobný kroužek vlevo od hvězdy )č.n.)
K 4 červená skvrna v PDR kuponu ve žlutých paprscích
ZP 5 bílý bod mezi hvězdou a tváří Jehudy (č.n.)
Perforace: 2. PO shora u ZP 1/K 1, K 2/ZP 3, ZP 4/K 4 je MPO 0,9 mm!

Na závěr uvádím některé výraznější VV:

Zpravodaj 03/2009: UTL 0600 RABÍN JEHUDA LÖW 21 Kč
Pole B: u ZP 2 černá skvrna u 8. PO zdola vpravo u horního okraje UTL (č.n.)

Zpravodaj 03/2009: UTL 0600 RABÍN JEHUDA LÖW 21 Kč
Pole D: ZP 5 žlutá skvrna mezi hvězdou a tváří Jehudy (č.n.)

Zpravodaj 03/2009: UTL 0600 RABÍN JEHUDA LÖW 21 Kč
Pole F: ZP 1 bílá skvrna pod hvězdou (č.n.)

Zpravodaj 03/2009: UTL 0600 RABÍN JEHUDA LÖW 21 Kč
Pole D, H: Perforace: 2. PO shora u ZP 1/K 1, K 2/ZP 3, ZP 4/K 4 je MPO 0,9 mm!

V Praze 16. 6. 2009


Autor: Jaroslav Konečný | 13. 10. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223