Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem

Se zájmem jsem si přečetl v našem Zpravodaji č.1/2009 přínosný článek o „plánovaném“ II. typu známky Brána s pávem. Rád bych k němu touto cestou doplnil své postřehy a další fakta. Pro úplnost zde ještě uvádím zobrazení oficiálního TL, který byl prodáván v novinkové službě a v uvedeném článku zobrazen nebyl.

Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem
obr. 1

Článek nastoluje několik otázek k zamyšlení.

A) Je možné všechny vydané známky 10 Kč Brána s pávem (mj. i známky na čísly označených tiskových listech navrhovaného II. typu - viz tabulka) považovat za oficiální a pokud ano, je možné určit, u kterých známek a zda se vůbec jedná o II. typ (tj.s nižší hustotou rastru)?
Domnívám se, že jak známky 10 Kč Brána s pávem natištěné k distribuci při 1 dnu vydání (obr.1), tak i tiskové listy se známkami, které byly natištěny za účelem později vyrobených soukromých kupónů, je nutno považovat za oficiální, neboť byly vyrobeny na žádost České pošty a vytištěny k tomu pověřenou tiskárnou. Pokud to platí, pak je možné vážně uvažovat o známkách II. typu a některé známky - po schválení patřičnou komisí, označit jako II. typ a uvádět je v katalogu. A to na základě toho, že byly k jejímu tisku vyrobeny vlastní filmy s odlišnou hustotou rastru.
Určení typu.
Některé případy v minulosti známek České republiky (například 8 Kč Bruncvík - číslo známky 144, automatová známka Veveří z roku 2000) ukazují, že určit hned, zda se jedná o nový typ nebo variantu, není pro filatelisty tak snadné, jak se zdá. U „páva“ se ale domnívám, že by to neměl být problém. Ve Zpravodaji 1/2008 na straně 37 se ing. Miroslav Gerec pokusil vytvořit novou definici typu známky, která by mohla být v našem případě také určitým vodítkem.

B) Které kupóny použité společně se známkami 10 Kč Brána s pávem je nutno považovat za oficiální a které za soukromé?
Za oficiální kupóny je podle mého názoru nutno určitě považovat kupóny s pavím perem z původního TL (obr.1) a kupón s trubkou, který je předtištěn na každém TL v pravém horním rohu. V katalogu ČR by měly být tyto kupóny uvedeny s patřičnými variantami i cenami.
Ostatní kupóny vyrobené na žádost soukromých subjektů by pak měly být zřejmě považovány za soukromé. Především kupóny zhotovené k výstavě Praga 2008 na TL označených čísly V0000000114 a V0000000115 (Pro úplnost zopakuji, že na dvou soukromých kupónech obou TL je zobrazen pohled na Hradčany a na devíti kupón Praga 2008 - viz obrázek v předcházejícím článku ve Zpravodaji č.1/2009) i kupóny na TL označených P0000032134.

C) Zda uvádět v katalogu ČR i známky možného II. typu spojené s „neoficiálními (soukromými) kupóny.
Zajímavé bude, jak se k otázce katalogizace možného druhého typu s neoficiálními kupóny (například známka + kupón) postaví vydavatelé katalogů a filatelistická veřejnost. Ti by ale zřejmě měli vyjít z našich doporučení (nebo doporučení jednotlivých zástupců naší společnosti, kteří jim pomáhají. Pokud budou mít „pádné argumenty“). Doporučení bude asi obtížné. Ke známkám ale uvedené kupóny fakticky patří. Je to otázka do další diskuse. Možná by tam uvedeny být mohly, ale bez katalogové ceny (mohlo by se jednat o cenu záliby?). Nebo rozhodne "trh"?
S tím souvisí také to, že tyto známky (II. typu) s kupóny si objednala místní pražská pošta (Jindřišská ulice, Praha 1), která jich část prodávala na výstavě poštovních známek a kde tedy také mohly být použity v poštovním provozu. Pokud bychom připustili, že každý požadavek "části" České pošty ke zhotovení kupónů „s oficiálními známkami“, by znamenal jejich automatické zařazení, - tj. jako oficiální do katalogů, mohl by nastat další problém. Protože by se tam pak uváděl větší počet kupónů i u jiných známek. Budoucí debata našich odborníků může ale vše možná změnit.

Objednavatel kupónů na soukromé přítisky.
S problematikou kupónů souvisí také to, kdo si tisk oficiálních známek se soukromými kupóny objednal. Takovými problematickými kupóny by se mohly stát mj. například i kupóny vytištěné ke známkám 10 Kč Páv (možného I. typu):
- již zmíněné řady P, např. P0000032134 (kupující Česká pošta, s.p. OZ Střední Čechy Politických vězňů 909/4 115 00 Praha 1) s názvem přítisku Praga 2008 (s českým i anglickým textem současně),
- i například méně „filatelistické“, které si objednala Česká pošta, s.p. Region Východní Čechy, Na Hrádku 105 532 05 Pardubice - s označením P 0000031272 a názvem přítisku 100 let autobusové dopravy v Čechách. Známky s kupóny byly prodávány (klasický TL) 17. 5. 2008 na příležitostné poštovní přepážce v KD Holice, později byly i v prodeji na poště Holice (náklad vyprodán) Viz obrázek č.2.
Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem
obr. 2.

Rád bych proto uvítal další diskusi na toto téma. Je pravdou, že o takové známky s kupóny se při „výzkumu“ zajímal jen omezený počet filatelistů a ani je možná za oficiální nepovažoval.

Náklad známek 10 Kč Brána s pávem.
Před psaním článku se mi podařilo shromáždit některé počty známek 10 Kč Páv, které souvisí se zmiňovanou problematikou (viz abulka), Tisk známek I. i možného II. typu nebyl dosud ukončen, proto může být vyšší. Každopádně „nové“ tiskové listy možného II. typu by byly označeny jiným číslem a uvedené počty stávajících označených) tiskových listů se již nebudou měnit. Měly by být proto zařazeny do katalogu jako 1. vydání a dotisk (případně další dotisky pokud budou).
Alespoň to platí o celých tiskových listech. Známka může být katalogizována společně, pokud se nepřijde na nějaké rozlišení mezi základním tiskem a dotiskem. Ještě je potřeba dodat, že dosud je uvažovaných známek II. typu celkem 900 TL tj. 8 100 kusů a všechny známky v číslovaných TL …114,…115 jsou druhého typu. Cena TL při nákupu byla vzhledem k soukromým kupónům větší, než cena nominální.
Známek I. typu je dostatek, snad se jejich celkový počet později podaří zjistit v tiskárně podle celkového nákladu. Známek II. typu je zatím omezené množství a mohou se stát proto chloubou každé sbírky.

Bylo by zajímavé zjistit, zda do nákladu již dříve vydané známky 7,50 Kč Brána s pávem (katalogové číslo 424, který byl 455 800 ks), byly zahrnuty i TL, které „pak byly použity“ na přítisky. Toto bude potřeba u České pošty ověřit. Obdobné je to i u 10 Kč Brána s pávem.

Výrobní vady II typ.
V předchozím článku byla zmíněna VV u TL možného II. typu - modrá skvrna pod levou rukou trubače na části nákladu.
U TL ...114 na 1. známkovém poli jsem zjistil menší modrou skvrnu (bod) pod č (Kč) cca 1 cm.
U TL ...115 na 1. známkovém poli se nachází vedle nuly (10) napravo červená skvrna (bod).
Pro nedostatek materiálu nevím, zda jsou dvě uvedené vady na celém nákladu (dotisku), ale je to teoreticky možné.

Odstíny známky "páv".
Známka možného II. typu má podle mne podstatně světlejší odstín, pravděpodobně proto bude více barevných odstínů této známky.

Závěr:
Domnívám se, že schválení II. typu známky 10 Kč. Brána s pávem je jen otázkou času. Je logické, že známky I. i možného II. typu a kupón s námětem trubky na všech vydaných TL je nutno považovat za oficiální vydání České pošty, přestože některé vytištěné TL (s bílými kupóny) byly použity Českou poštou na soukromé přítisky na kupónech. Proto by u možného II. typu Brány s pávem měla být v katalogu oceněna i varianta ZN + K (s trubkou).
K další diskuzi zůstává, zda a jak katalogizovat soukromé kupóny spojené s oficiálními známkami a zvláště ty, které si objednala pobočka České pošty a zda jsou tyto kupóny opravdu soukromé?
Objevení možného II. typu by nás mělo nasměrovat k většímu zkoumání těch TL, které jsou vydávány Českou poštou na soukromé přítisky.

Poznámka autora: Při psaní tohoto článku již nový katalog ČR Pofis 2009 uvedl u známky 10 Kč Páv i druhý typ (bez uvedení ceny). Mělo by to tedy znamenat, že byl „komisí“ již schválen? Dostal se k ní vůbec ke schválení? Nebo je to jen soukromý názor vydavatele katalogu?

Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem
tab. 1


Kolega Příkopa vytvořil ke své stati i tabulku nákladů, která je dostupná na internetové stránce České pošty v oddíle o známkách s přítisky, tudíž mi ušetřil práci. Chtěl bych však upozornit na další známku s kuponem, na které je taktéž vyobrazené logo výstavy Praga 2008, avšak objednal ji jiný subjekt, a to ČTÚ v nákladu 300 ks. Bohužel jsem neviděl celý TL, tudíž nevím, jak vypadají kupony vpravo, levé kupony vypadají následovně.

Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem

Jde o připomenutí 24. Universal Postal Congres Geneva 2008. TL má číslo P 0000031602 a byl vydán 7. 7. 2008.

Jak správně kolega Příkopa upozorňuje, existují další TL s kupony, které objednala střediska pošty. Na obrázcích vidíte kupon k 90. výročí pošty v Plzni.

Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem
TL má číslo P 000032497, byl vydán 6. 11. 2008 a objednala ho v nákladu 150 ks ČP, s.p. OZ Západní Čechy Plzeň. Prodával se ve dnech 6. - 15. 11. v Měšťanské besedě.

Další kupon je ke 100. výročí pošty na Praze 6. TL má číslo P 0000031900, byl vydán 15. 9. 2008 a objednala ho ČP, s.p. region Praha v nákladu 500ks a je v prodeji v pokladně na poště Praha 6.

Zpravodaj 02/2009: Ještě jednou známka 10 Kč Brána s pávem


Jak je vidět jen z tohoto výčtu, stává se též pošta zadavatelem privátních přítisků. Těžko však můžeme hovořit o katalogizaci. To bychom museli katalogizovat též kupony novoroční z minulých let.
Josef Fronc

Autor: Zdeněk Příhoda | 12. 4. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223