Známky, které nebyly poštovními známkami - 50. výročí G.B.L.A

Před padesáti lety, dne 5.června 1967 vypukla třetí arabsko-izraelská válka, nazývaná též „šestidenní“ (trvala od 5. - 10.června).

Dne 5. června 1967 proplouvalo 14 obchodních lodí Suezským kanálem, jednou z nich byla – československá říčně-námořní loď MS LEDNICE (s nákladem surové kůže pro obuvnický průmysl). Byla nejmenší ze 14 lodí. Nacházely se na Velkém hořkém jezeře, nejširším místě Suezského kanálu. Patnáctá, americká tanková loď OBSERVER se nacházela na jezeře Timsah. Válečný konflikt uvěznil všech patnáct lodí v Suezském kanále, ve výše uvedených místech. Bylo to zapříčiněno vraky potopených lodí, které znemožňovaly plavbu kanálem. Posádky lodí byly redukovány. Posádka britské lodě MELAMPUS iniciovala vytvoření asociace „Great Bitter Lake Association“ (zkratka G.B.L.A) s cílem vzájemné pomoci a spolupráce. Brzy sa objevily první známky-neznámky tištěné na rozmnožovacích strojích. A u této skutečnosti se chci zastavit.

Populární známky G.B.L.A. byly vlastně kašety, stejně jako kulatá razítka „MAILED ON BOARD“, jaké se nachází na OBR.1. Dopisy byly posílány prostřednictvím egyptské pošty s řádnou egyptskou frankaturou. Dopisy československých námořníků rodinám byly, zejména v prvním období, posílané ve společných zásilkách se služební poštou do Bratislavy na Československou plavbu dunajskou a odtud rozesílané poštu rodinám. Ta byla majitelem MS LEDNICE. Přiložený dopis z roku 1969 byl však velitelem lodě LEDNICE kapitánem Bendou poslán přímo na soukromou adresu prostřednictvím egyptské ASWAN SHIPPING AGENCY – viz frankotyp. Přikládám i rubovou stranu obálky (OBR.2), na které se nachází služební razítka všech 14 spolupracujících lodí.

Známky, které nebyly poštovními známkami - 50. výročí G.B.L.A
Obr. 1

Známky, které nebyly poštovními známkami - 50. výročí G.B.L.A
Obr. 2

Anabáze na Velkém hořkém jezeře trvala až do května 1975, tedy osm let.

Nebudu se rozepisovat o dalších detailech, chtěl jsem se jen pokusit o správnou kategorizaci známek G.B.L.A. Německé prameny sice uvádějí, že po určitou dobu egyptská pošta uznávala tyto známky. Osobně jsem zatím žádný takový dopis neviděl.

Autor: Jaroslav Tomandl | 20. 6. 2017

Komentáře

známky GBLA

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223