Známky a kouzlo filatelie

Datum vydání: 6. 8. 2010


Známky a kouzlo filatelie
Ilustrovaný známkový zeměpis světa - více než tři tisíce pozoruhodných známek spolu s údaji z dějin jejich vydávání v téměř 200 zemích.
Cena: 799,- Kč
Více informací


Informace o způsobech zkoumání a hodnocení známek a dalšího filatelistického materiálu, o zakládání a rozšiřování vlastní sbírky, o filatelistických pomůckách, organizacích a výstavách. Začínajícím, ale i pokročilejším filatelistům tato kniha pomůže rozvíket jejich zálibu na širší základně a odhadnout historickou i tržní hodnotu sbírky.

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz