Známkové země na území Indie

Známkové země, zvláště staroindické státy se těší mezi sběrateli známkových zemí velké popularitě. Tato území jsou kvalifikovaně zpracována již ve Filatelistickém atlasu od B. Hlinky a L. Muchy z let 1971 až 1986.

Protože každé území na světě sběratelé známkových zemí dále zkoumají, dochází ke stále novým objevům. K dnešnímu datu tj. v roce 2006 k nim zodpovědně můžeme přiřadit další země a to Baraundhu, Dungarpur, Kotah, Tonk a Shahpuru, na které se v tomto článku více zaměříme.

Nejdříve bychom se měli zabývat prvními známkami vydanými na asijském světadíle, známkami, které katalogy vedou pod Indií, i když to není územně v současné době správné. Jedná se o velmi vzácné známky Scinde vydané sirem Bartlem Frerem v roce 1852 v Karáčí, které je na území současného Pakistánu. Totéž se dá říci o známkách Bahawalpúru a Las Bély.

Ale ke známkám Scinde. Jde vlastně o otisk pečeti a tyto známky byly vydány ve třech barvách: bílá, modrá, červená. Červené provedení bylo často provedeno otiskem přímo do pečetního vosku, což tvoří velmi zajímavou výjimku uznanou jako poštovní známky. Vzhledem k vzácnosti těchto známek se vyskytuje obrovské množství falz od úplně primitivních, rozeznatelných pouhým okem až po falza (vlastně novotisky) vytištěné originální raznicí v 90. letech devatenáctého století. V tomto případě se dají originály rozlišit v podstatě podle papíru.

Známkové země na území Indie


V Indii je v současné době známo přibližně 1000 různých jazyků a dialektů, které používají jen ale asi 15 druhů písma. Mimo angličtiny je nejvíce používaným jazykem hindština následovaná bengálštinou, tamilštinou, gudžárátštinou, malajamštinou a orijštinou.

Používaná písma jsou charakteristická pro jednotlivé regiony (svazové státy).

Písmo nejvíce používané je devanágárí (název znamená i božské město), které je používáno i v Nepálu. Je charakteristické horizontální čárou přítomnou v téměř všech písmenech.

Velmi podobné písmo je gudžárátí, které nemá výše zmíněnou čáru nad písmeny (používáno hlavně na poloostrově Kathiawar).

V severních oblastech Indie je velmi používané Urdu, které je obdobou arabského písma.

V jižních oblastech jsou používaná písma Telugu, Kannada a Malajalamština.

V oblasti Kalkaty se používá Bengálí a v trochu jižnější oblasti písmo zvané Oriya, které svým tvarem připomíná rozříznutý banánový stonek.

Známkové země na území Indie

Indická písma a jazyky jsou informace, které by vydaly na celou knihu a tak se snad čtenář spokojí s touto stručnou ukázkou.

Nyní můžeme přikročit k rozdělení staroindických států. Dělí se na státy domorodé (feudální, knížecí), smluvní a moderní.

Pro představu o velikosti a lidnatosti území je u většiny států uveden počet obyvatel při sčítání lidu v r. 1931, popř. 1948-49. Některé státy již v této době nevydávaly poštovní známky, ale například jen kolkové známky, ale jiné údaje se autorovi nepodařilo shromáždit.

1. Smluvní státy:

Tyto státy měly smlouvu s Indií a poštovní konvencí se připojily v letech 1864-1886 k indickému poštovnímu systému a užívaly indických známek s přetiskem vlastního názvu. Platily na celém území do r. 1950.

2. Moderní státy:

Členství v UPU přímé od r. 1876.

3. Domorodé (feudální, knížecí) státy

Platily jen na území vydávajícího státu a měly zpravidla svoje definitivní emise.

Smluvní státy

1. Čamba (Chamba state)

Emise od r. 1886 do 1950. 169.000 obyvatel. Rozloha 8.109km2. Popis latinkou.

Známkové země na území Indie

2. Džhínd (Jhind state, Jind state, Jeend state)

Emise od r. 1874 do 1950. 325.000 obyvatel. Rozloha 3.181 km2. Popis do r. 1885 primitivní známky znakového charakteru, později latinka.

Známkové země na území Indie

3. Farídkot (Faridkot state)

Emise od r. 1886 do 1901. V letech 1878 až 1886 domorodý stát, od r. 1886 smluvní stát. Rozloha 1.585km2, 165.000 obyvatel. Popis latinkou.

Známkové země na území Indie

4. Gvalijar (Gwalior

Emise od r. 1885 do r.1950. Rozloha 73.250km2. 3.130.000 obyvatel. Popis latinkou, nebo devanagari

Známkové země na území Indie

5. Nabha (Nabha state)

Emise od r. 1885 do r. 1949. Rozloha 2.404km2. V roce 1931 - 288.000 obyvatel. Popis latinkou

Známkové země na území Indie

6. Patijála (Patiala state, Puttialla state)

Emise od r. 1884 do r. 1950. Rozloha 15.393km2. V roce 1931 – 1.625.000 obyvatel. Popis latinkou

Známkové země na území Indie

Moderní státy

Co se týká označení a zařazení moderních států, tam se někdy prameny rozcházejí, zda nejsou spíše domorodé, tak jich uvedeme zřejmě méně, ale určitě se tím nedopustíme žádné velké chyby.

1. Radžasthán (Rajastan)

Emise od r. 1949 do r. 1950. Svaz 14 feudálních států, zřízený v r. 1947. Rozloha 337.236km2. Popis: na Bundi přetisk devangari, na Jaipuru – devangari a latinka, na Kishangaru – devanagari.

Známkové země na území Indie

2. Sauráštra (Sjednocené státy Saurasthra. Saurashtra na kolku Bhawnagar, postage and revenue + měnový údaj na Sorutu)

Emise od r. 1949 do r. 1950. Vytvořený z 31 států a dalších 191 území na Kathijavárském poloostrově. Rozloha 54.760km2. V roce 1948 – 5.500.000 obyvatel. Popis latinkou.

Známkové země na území Indie

3. Travankór-Kóčín (Travancore, přetisk U.S.C.T. na Cochinu, State of Travancore- Cochin)

Emise od r. 1949 do r. 1951. Rozloha 23.697km2. V roce 1949 - 7.500.000 obyvatel. Popis latinkou a malajalam.

Známkové země na území Indie

Domorodé (feudální, knížecí) státy

1. Ajdar (Idar state)

Emise od r. 1941 do r. 1950. Rozloha 4.320km2. 260.000 obyvatel. Popis latinkou a devanagari.

Známkové země na území Indie

2. Alvar (Alwar)

Emise od 1877 do 1902. Rozloha 9.278km2. V roce 1931 – 750.000 obyvatel. Popis devanagari

Známkové země na území Indie

3. Bahavalpur (Bahawalpur)

Emise od r. 1945 do r. 1949. Rozloha 45.480km2 na území dnešního Pakistánu. V roce 1931 – 984.000 obyvatel. Popis latinkou.

Známkové země na území Indie

4. Baraundha (Baraundha state)

Stát ve střední Indii, rozloha 565km2, říkalo se také Pathar Kachhar, hl. město Baraundha town, v r. 1931 zde žilo 16.000 obyvatel. Vládli zde Rádžputi z větve Raghuvansi – Raja PrasadSingh 1886-1909, Raja Gayaprasad Singh 1909-1933, Raja Pratap Singh 1933-1947. Byly vydány jen nezoubkované zkusmé tisky – 3 nominále:

1a – s vyobrazením jelena, 2a,4a – s vyobrazením Raja Ram Pratap Singha

Známkové země na území Indie

5. Bamra (Bamra postage, Bamra feudatory postage)

Emise od r. 1889 do r. 1894. Rozloha 5.149km2. V roce 1931 – 151.000 obyvatel. Popis latinkou a písmem oriya.

Známkové země na území Indie

6. Barvání (Barwani postage, Barwani state)

Emise od r. 1921 do r. 1948 . Rozloha 3.080km2, počet obyvatel 150.000. Popis latinkou a devanagari.

Známkové země na území Indie

7. Bašáhr (Bussahir state stamp)

Emise od r. 1895 do r. 1901. Rozloha 8.599km2, 100.000 obyvatel, popis latinkou + hindi + urdu.

Známkové země na území Indie

8. Bhópál (Bhopal state, Bhopal govt.)

Emise od r. 1876 do r. 1950. Rozloha 17.796km2, počet obyvatel 1.300.000. Popis latinkou + urdu.

Známkové země na území Indie

9. Bhór (Bhor state)

Emise od r. 1879 do r. 1901. Rozloha 3.060km2, počet obyvatel 150.000. Popis latinkou + hindi, devanagari.

Známkové země na území Indie

10. Bídžávar (Bijawar state)

Emise od r. 1935 do r. 1937. Rozloha 2.520km2, 121.000 obyvatel. Popis latinkou + hindi + urdu

Známkové země na území Indie

11. Búndí (Bundi, Bundi state)

Emise od r. 1894 do r. 1949. Rozloha 5.698km2, 217.000 obyvatel. Popis latinkou, devanagari.

Známkové země na území Indie

12. Čarkhárí (Charkari state)

Emise od r. 1894 do r. 1949. Rozloha 2.279km2, 121.000 obyvatel. Popis latinkou + urdu

Známkové země na území Indie

13. Datija (Datia state, Duttia state)

Emise od r. 1893 do r. 1921. Rozloha 2.391km2, 158.000 obyvatel. Popis latinkou + hindi

Známkové země na území Indie

14. Dhár (Dhar state postage)

Emise od r. 1897 do r. 1901. Rozloha 4.610km2. Počet obyvatel 250.000. Popis latinkou + hindi, devanagari

Známkové země na území Indie

15. Dungarpur (Dungarpur, Dungarpur state)

Emise od r. 1933 do r. 1948. Stát v oblasti Radžastánu, rozloha 3.781km2, v roce 1931 zde žilo 228.000 obyvatel, hlavní město Dungarpur. Vládci Rádžputi z větve Sisoda. Maharawal Bijai Singh 1898-1918, Maharawal Lakshman Sinaji 1918-1928, H.H. Rai-i-Rayan Maharawal 1928-1947. Vydány známky s portrétem panovníka, popis latinkou

Známkové země na území Indie

16. Džajpur (Jajpur, Jajpur state postage)

Emise od r. 1904 do r. 1949. Rozloha 40.420km2, 2.632.000 obyvatel. Popis latinkou + hindi, urdu

Známkové země na území Indie

17. Džálávár (popis hindi a urdu)

Emise od r. 1887 do r. 1899. Rozloha 6.977km2, počet obyvatel 350.000. Popis hindi + urdu

Známkové země na území Indie

18. Džammú (perské a kašmírské písmo)

Emise od r. 1867 do r. 1878. Popis perské a kašmírské písmo

Známkové země na území Indie

19. Džammú a Kašmír (Kašmírské písmo)

Emise od r. 1878 do r. 1894. Rozloha 213.000km2, počet obyvatel 1.600.000. Hlavní město Šrínagar. Popis kašmírské písmo

Známkové země na území Indie

20. Džasdán (Jasdan, Rajasthan Jasdan)

Jedinná emise v r. 1942 platná do r. 1948, potom součást Sauráštry. Rozloha 767km2, počet obyvatel 34.000. Popis gujarati. Vzácnější známková země.

Známkové země na území Indie

21. Farídkot (Riasat i Farikot)

Emise od r. 1878 do r. 1886. Rozloha 5.871km2, počet obyvatel 1.632.000. Popis urdu

Známkové země na území Indie

22. Hajdarábád (H.E.H. The nizams Government, HEH The Nizams Govt. Postage)

Emise od r. 1869 do r. 1950. Rozloha 211.870km2, počet obyvatel 11.000.000. Popis latinkou, urdu, číslice v hindi

Známkové země na území Indie

23. Holkar (Holkar state)

Emise od r. 1886 do r. 1904. Rozloha 25.000km2, počet obyvatel 1.500.000. Popis latinkou a devanagari

Známkové země na území Indie

24. Indaur (Indore state)

Emise od r. 1904 do r. 1908. Stát Holkar, který se od r. 1904 nazývá Indaur. Popis latinkou a devanagari

Známkové země na území Indie

25. Kašmír (Perské a kašmírské písmo)

Emise od r. 1866 do r. 1878. Popis perským a kašmírským písmem.

Známkové země na území Indie

26. Kišangarh (Kishengahr postage, Kishengahr)

Emise od r. 1899 do r. 1949. Rozloha 2.168km2. V roce 1931 – 86.000 obyvatel. Popis latinkou a hindi

Známkové země na území Indie

27. Kočín (Cochin, Cochin achal)

Emise od r. 1892 do r. 1949. Rozloha 3.858km2. Počet obyvatel 1.400.000. Popis latinkou a malajalam

Známkové země na území Indie

28. Kotah (Kotah state)

Stát v oblasti Radžastánu, rozloha 14.828km2, počet obyvatel 685.000 v r. 1931. Vládci Rádžputi z větve Chauhan Hara. Obrázek známky pro poštovní použití nemáme k dispozici, proto uvádíme vyobrazení kolkové známky. Byly údajně vydány malé známky s portrétem panovníka.

Známkové země na území Indie

29.Lás Béla (Las Bela state)

Emise od r. 1897 do r. 1907. Rozloha 18.451km2,V roce 1931 počet obyvatel 63.000. Stát na území dnešního Pakistánu. Popis latinkou, hindi a urdu.

Známkové země na území Indie

29. Morví (Morvi state postage)

Emise od r. 1931 do r. 1949. Rozloha 2.129km2. V roce 1931 – 113.000 obyvatel. Popis latinkou a gujarati.

Známkové země na území Indie

30. Nandgáon (Feudatore state Raj Nandgam Ca)

Emise od r. 1892 do r. 1894. Rozloha 2.256km2. V roce 1931 – 182.000 obyvatel. Popis latinkou a hindi

Známkové země na území Indie

31. Navánagar (Sansthana navanagar)

Emise od r. 1875 do r. 1894. Rozloha 38.830km2, V roce 1931 počet obyvatel 402.000. Popis latinkou , gujarati, devanagari

Známkové země na území Indie

32. Orčha (Orcha postage, Orcha state)

Emise od r.1900 do r. 1949. Rozloha 5.177km2. V roce 1931 – 315.000 obyvatel. Popis latinkou a hindi.

Známkové země na území Indie

33. Púnč (perské písmo)

Emise od r. 1876 do r. 1894. Rozloha 4.144km2, v roce 1931 počet obyvatel 422.000. Popis Devanagari a perské písmo

Známkové země na území Indie

34. Radžpípla (Rajpipla tapal)

Emise od r. 1880 do r. 1886. Rozloha 4.462km2, v roce 1931 počet obyvatel 206.000. Popis devanagari

Známkové země na území Indie

35. Sauráštra – Surat (Soruth postage, Sourasthra, Saurasthra)

Emise od r. 1877 do r. 1949. Rozloha 8.643km2, počet obyvatel 670.000. Popis latinkou + urdu, hindi, gujarati.

Známkové země na území Indie

36. Šhahpúra (Shahpura)

Rozloha 1.049km2, počet obyvatel 54.000 v roce 1931. Vládci Rádžputi z větve Sisodia. Katalog S. Gibbons uvádí v r. 1914 vydání 2 známek, v roce 1920 též 2 známky a v r. 1932 kolky, které se používaly i jako výplatní známky do r. 1947. Popis hindi

Známkové země na území Indie

37. Sirmur (Sirmoor state, Sirmoor state postage)

Emise od r. 1879 do r. 1902. Rozloha 2.875km2, v roce 1931 počet obyvatel 148.000. Popis latinkou, hindi

Známkové země na území Indie

38. Tonk

Rozloha 6.612km2, počet obyvatel 317.000 v roce 1931. Celkem 5 vzájemně nesousedících malých enkláv v oblasti Radžastánu. Vládci Nathanové z větve Bonai. Vyšly známky a zkusmé tisky orientálního pojetí.

Známkové země na území Indie

39. Travankór (Anchel, Travancore)

Emise od r. 1888 do r. 1949. Rozloha 17.550km2. V roce 1931 počet obyvatel 5.095.000. Popis latinkou, malajalam

Známkové země na území Indie

40. Vadhván (Wadhwan state)

Emise od r. 1888 do r. 1894. Rozloha 614km2, v roce 1931 počet obyvatel 42.000. Popis latinkou, hindi

Známkové země na území Indie

Autoři článku:
Jaromír Petřík
Ing. Jiří Černý

Autor: Jaromír Petřík | 18. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223