Známkové sešitky

Známkové sešitky mají v některých krajinách dlouholetou tradici. Důvodem jejich vzniku bylo zavádění prodejních automatů. Až později se objevují automaty, které vydávaly známky ze svitků či kotoučů tzv.svitkové známky. Dnešní automatové známky jsou něco úplně jiného.

Vraťme se však ke známkovým sešitkům. Z hlediska specializace zajímá sběratele obsah sešitku, tedy známka, resp. kombinace známek, soutisk známek různé nominální hodnoty, kombinace perforace a stříhaných stran známek atd. Dále se zde vyskytují kupony různého charakteru, včetně reklamních (viz. přiložená ukázka).

Též námětářům se zde nabízí využití známkových sešitků, a to nejen známek a potištěných kupónů, ale též obalů, pokud se jedná o sešitky vydané poštovní správou. Mnohé obaly nesou různá sdělení a ilustrace, které mohou být vítaným zpestřením námětové sbírky. Zejména švédské a britské známkové sešitky posledních desetiletí jsou bohatým zdrojem takového materiálu. Nezapomínejme však ani na známkové sešitky České pošty, které v posledních letech vydává.

Známkové sešitky


Autor: Jaroslav Tomandl | 29. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223