Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč

Známkovanie

Knižnica Juraja Fándlyho Trnava popri svojom hlavnom poslaní v práci s knihou poskytuje svoje priestory aj ďalším organizátorom a spoločenským činnostiam, ako sú besedy s autormi a ilustrátormi kníh, s tvorcami slovenských poštových známok ako aj besedami na rôzne spoločenské témy. Neformálne združenie Fórum humoristov niekoľkokrát ročne organizuje besedy so zaujímavými ľuďmi z Trnavy a okolia. 24. novembra sa v čitárni knižnice uskutočnilo podujatie Známkovanie s podtémou Rodinné balenie s filatelistami o poštových známkach a o známkovaní. Názov známkovanie bol zvolený z dôvodu, že každý zo zúčastnených počas školskej dochádzky zažil tento príjemný, no niekedy veru aj nepríjemný pocit zo známkovania.

Moderátorka Mgr. Eva Jarábková predstavila hostí - trnavských filatelistov - vedúcich krúžkov Jána Mičku, Veroniku Chorvatovičovú a členov dvoch filatelistických krúžkov v Trnave, pričom ospravedlnila zo zdravotného dôvodu neúčasť známeho slovenského maximafilistu MVDr. J. Molnára.

V úvode moderátorka pripomenula, že rodinné balenie v knižnici je tentoraz trojgeneračné, (vek pozvaných je od seniorského veku cez stredný produktívny vek po deti, resp. mládež), ale plánované reči budú hlavne o známkach.

Známka v sebe zahŕňa históriu, umenie, prejav lásky, priateľstva a pozornosti, a to na najmenšej možnej ploche. Sprevádza nás verne od r. 1840, ale pomaly sa z nášho života vytráca. Kto bude v blízkej budúcnosti vlastniť známky, možno bude vlastniť bohatstvo rovné napríklad cene historického automobilu.

V ďalšej časti Veronika Chorvatovičová predstavila bližšie MVDr. Júliusa Molnára, CSc., nestora slovenskej filatelie a odborníka na Cartes maximum.

Celé podujatie bolo voľne poprekladané hudobnými vložkami Laciho Pagáča a Pavla Opatovského.

Moderátorka poznamenala, že ak moderátor nevie o téme príliš veľa, kladie také otázky, že sa najlepšie bavia pozvaní hostia medzi sebou. A to je aj tento prípad. Ale vždy je dobré mať kamarátov, konkrétne človeka, ktorý má v popise práce vedieť všetko. Preto sa opýtala hovorcu mesta Trnavy, inžiniera, Pavla Tomašoviča, čo nevie, ale chcel by o filatelii vedieť.

Predstavil sa ako oznámkovaný a opečiatkovaný zberateľ slov a známok všetkého druhu. Ak dnešní hostia budú odpovedať, tak odpovedia aj hovorcovi mesta Trnavy . Jeho úvahy sme roztrhali ako poštový hárček známok na jednotlivé otázky.

V 1. kole odpovedal na otázky Ján Mička: O čom všetkom vypovedá známka na liste, prečo začali platiť odosielatelia a nie príjemcovia zásielky? Príbeh o slúžke, ktorá si neprevzala poštu a ako to vyriešil svedok tejto udalosti R. Hill atď.

Kedy sa človek stáva filatelistom; obchodovanie so známkami. Je to dobrý biznis?

Súperenie o najkrajšiu známku na úrovni súperiacich štátov; motívy na známkach.

V druhom vstupe hovorila vedúca krúžku mladých filatelistov z knižnice Veronika Chorvatovičová. Predstavila svojich mládežníkov, pohovorila s nimi o tvorbe exponátov, účasti na výstavách a vo finále filatelistickej olympiády.

Na podujatí prečítal ing. Peter Roháč svoju poviedku, ako kedysi zbieral známky (viď. prílohu).

Podujatie pokračovalo 2. kolom otázok – ako inak - o najvzácnejších známkach, ako sú Modrý a Červený Maurícius, o hodnote známok, o iných zberateľských materiáloch, o práci so známkami, ktoré sú zberateľsky najvzácnejšie, o poštových pečiatkach, obálkach 1. dňa, o kartách maximum a i.

Zaujímavá bola časť podujatia, ktorá sa týkala otázky, či môže elektronická pošta, mobily, SMS ohroziť existenciu známok? Vytráca sa tak prvok osobného kontaktu, ľudskej blízkosti a pocitu, že sme niekoho obdarovali a urobili mu radosť.

Sľúbili sme si aj rozprávanie o známkach v škole a o známej vlastnosti človeka porovnávať sa, nechať sa hodnotiť a snažiť sa byť najlepší. Medzitým nás ministerstvo školstva zaskočilo svojím pripravovaným návrhom o zrušení známok v školskej praxi.

Tento fakt moderátorka spochybnila v epigrame :

Koniec známkovania?
Rušiť päťky žiakom v škole
bude asi o ničom,
keď ich nebudú môcť spätne,
zrušiť aj ich vplyvným rodičom.

Ale aby sme celkom neobišli tému, účastníci ZNÁMKOVANIA sa dozvedeli pravidlá, ktoré platili pre učiteľov v Rusku pred sto rokmi:

1. Učiteľka nesmie chodiť na stretnutia s mužom.
2. Učitelia sa nesmú ženiť a vydávať počas školského roku.
3. Všetci učitelia sa musia zdržiavať doma od 20. hodiny do 6. hodiny ráno, ak sa práve nemusia venovať práci súvisiacej s vyučovaním.
4. Učiteľ sa nesmie dlhšie zdržiavať v kaviarni a reštaurácii.
5. Je zakázané fajčiť.
6. Učiteľka nesmie cestovať v kočiari alebo v aute spolu s mužom, ak to nie je jej manžel, brat, alebo otec.
7. Učitelia nesmú nosiť odev vyzývavých farieb.
8. Je zakázané farbiť si vlasy.
9. Učiteľka je povinná mať pod vrchným odevom minimálne dve spodničky.
10. Učiteľ je povinný udržiavať poriadok v triede. Každý deň musí byť dlážka
v vyumývaná horúcou vodou a mydlom. V zimnom období je učiteľ povinný zakúriť v peci o 7. hodine, aby o 8., keď prichádzajú žiaci, bolo v triede teplo.

A pretože sa blížila 20. hodina a učitelia musia byť o ôsmej večer doma a musia si prichystať drevo na ráno do školy, podujatie sa skončilo.

Známkovanie

Známkovanie

Známkovanie


Ján Mička a Eva Jarábková-Chabadová


Autor: Ján Mička | 29. 11. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč
Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč