Známková země Suomi

Při prohlížení přiloženého výstřižku trojjazyčné celiny (OBR 1.) jsem si uvědomil zajímavou a složitou poštovní historii Finska.

Známková země Suomi

Počátek poštovnictví se datuje rokem 1638, do doby kdy Finsko bylo švédskou provincií. Švédský generální guvernér Per Brahe mladší zavedl poštovní spojení mezi Stokholmem a Åbo (tehdejším hlavním městem finské provincie). Následovalo pak zřízení všeobecné poštovní služby uvnitř Finska.

Ve válce v letech 1808-1809 přišlo Švédsko o tuto provincii. Ruské jednotky dobyly Finsko. To bylo anektováno Ruskem. V této konstelaci byly 3. března 1856 vydány první finské známky, a to v ruské měně. Správa finské pošty zůstala v té době ještě nezávislá na ruské. To se změnilo 1. května 1891, kdy byly zavedeny ruské poštovní sazby a začal proces unifikace poštovních služeb Velkoknížectví finského s carským Ruskem. Se získáním samostatnosti Finska v roce 1917 dochází k vydání prvních výplatních známek a od roku 1928 též k vydávání příležitostních známek. První příležitostné známky byly vydány k filatelistické výstavě v Helsinkách, a to jako přetisky na výplatních známkách (OBR.2).

Známková země Suomi

Závěrem si dovoluji poznamenat, že Finsko představuje velmi zajímavou známkovou zemi.

Autor: Jaroslav Tomandl | 7. 8. 2020

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223