Známka s personalizovaným kupónom

Datum vydání: 21. 5. 2006


Slovenská pošta, a. s. Vám počas „Bratislavských zberateľských dní 2006“ predstaví známku s personalizovaným kupónom “Hrad Devín“, s možnosťou vytlačenia vášho portrétu na kupóne známky.

Na prítlačovom kupóne poštovej známky s dátumom vydania 09.06.2006 s motívom hradu Devín, si môžete dať vyrobiť v piatok 09. 06. 2006. od 10.00 - 17.00 h. a v sobotu 10. 06. 2006 od 10.00 do 16.00 h. Váš portrét, alebo portrét vašich blízkych Vám zosnímame digitálnou kamerou alebo naskenujeme z prinesenej predlohy a v priebehu 10 minút vytlačíme na tlačový list, ktorý obsahuje 8 známok v hodnote 10 Sk.

Výroba tlačového listu s fotografiou zákazníka sa riadi Obchodnými podmienkami Slovenskej pošty, a. s., a jeho predajná cena je 199 Sk. Poštová známka s fotografiou zákazníka je schválenou poštovou známkou pre bežné použitie na listových zásielkach. V súčasnosti sa stáva atraktívnym suvenírom z významných spoločenských a rodinných udalostí.

Výrobné pracovisko Známky s personalizovaným kupónom vám je k dispozícii nielen na tomto podujatí, ale počas celého roku v predajni POFIS, ktorá sa nachádza na Nám. slobody 27 v Bratislave (oproti fakulty architektúry STU).Autor: Slovenská pošta

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz