Znalecký spor o Magyarku Parlament – PČ 1919

Datum vydání: 9. 6. 2015


Známky z emise PČ 1919 – Parlament s nápisem Magyar Posta pocházející z maďarského vydání 1919, musely zcela jistě v roce 1998 vyvolat poprask nečekaného objevu. Nic se o nich nevědělo, nikde o nich ani nebyl žádný záznam v katalogu nebo literatuře. Objevily se zčista jasna, jakoby spadly z čistého nebe přímo na filatelistický trh. Může se zdát, že tento znalecký problém o pravost/nepravost těchto známek je ukončen naším jasným důkazem, že se jedná o padělek, ale není tomu tak, protože jeden ze zúčastněných znalců zastává k těmto známkám prazvláštní odborná stanoviska. Což si ukážeme a vysvětlíme dále.

10 K Parlamet MAGYAR POSTA nabízený v aukci PROFIL – PRAGA 98:


Sken z katalogu aukce PROFIL – PRAGA 98

V mezinárodní aukci poštovních známek PROFIL – PRAGA 98 se prodávala jako položka číslo 94 pod tímto popisem - doposud nekatalogizovaná známka, zcela ojedinělý exemplář.


Sken z katalogu aukce PROFIL strana 12

Ve výsledkové listině k této aukci je uvedeno, že se známka prodala za 260 000 Kč + aukční provize. Následně se známka objevila v katalogu POFIS s cenou -,- - tedy na trhu se nevyskytuje a má cenu záliby.


Sken z katalogu POFIS 2005 ze strany 63. Ještě 7 let po údajném stažení padělků ke škodě sběratelů MAGYAR POSTA – Parlament PČ 1919 z aukce PROFIL při PRAGA 98 jsou oceněny v katalogu POFIS jako raritní známky.

V katalogu POFIS 2007 je uvedeno již následující:


Sken z katalogu POFIS 2007 strana 63


Magyar posta 10 K - Parlament z pozůstalosti L. Krejčíře – prokázaný padělek ke škodě sběratelů

Dnes již nechvalně proslulá Magyar Posta – Parlament PČ 1919 se prodávala ve zmiňované aukci PROFIL a i L. Krejčíř ji měl ve své sbírce – pozůstalosti jako jiný další kus).

Těžko říci, jaké stanovisko má znalec F. Beneš k Magyarkám Parlament aktuálně? Zda jsou podle něj pravé, jak bylo dlouhodobě uváděno a oceňováno v katalogu POFIS? Nebo zda jsou to teda padělky, jak nyní pro změnu uvádí nejnovější POFIS katalog, anebo opět neví, zda to jsou nebo nejsou padělky, jak nyní tvrdí zcela účelově u soudu, který se zabývá prodejem padělků skupiny K? Takováto znalecká dobrozdání jsou filatelistické veřejnosti zcela k ničemu. Akorát ukazují na možnou znaleckou nerozhodnost. Znalec musí sdělit filatelistické veřejnosti (pokud nechce spadnout do škatulky znalecký šarlatán, který hádá, jak se mu to hodí) jasné stanovisko – pravá nebo padělek. Nelze ani tvrdit, že by nebyl k dispozici kvalitní obrázek (nebo samotná známka). Nám se v redakci Infofily podařilo obrázek jedné z těch nechvalně proslulých známek Magyarka Parlament dohledat (a to velmi kvalitní obrázek) a provedli jsme na něm test pravosti v grafickém editoru se zaručeně pravou známkou-přetiskem. Vyšel jednoznačný výsledek – známka má padělaný přetisk ke škodě sběratelů. Přetisk nesedí se zaručeně pravým přetiskem, a tak se nemůže v žádném případě jednat o pravou známku (přetisk). Může se znalec jednoznačně vyjádřit, zda je platné jeho původní stanovisko – Magyarka Parlament jsou pravé známky (v tom případě bude muset pravost známek odborně doložit), anebo platí již jiné stanovisko, že se jedná o padělky, tak jako je nyní uvedeno u všech Magyarkách Parlament v katalogu POFIS, a tak jak to dlouhodobě tvrdí Zdeněk Jindra, Jaromír Petřík a další badatelé Infofily? Tvrzení, že F. Beneš neví, zda to jsou nebo nejsou padělky by nemělo u odborné filatelistické veřejnosti projít z důvodů, že to vrhá špatné světlo na naše znalecké poměry, které dokážou proti padělkům podobného rázu bojovat.


Přetisk na známce Parlament 10 K - Magyar posta přenesený na zaručeně pravý – jedná se tedy o prokázaný padělek ke škodě sběratelů


Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz