Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 3)

Datum vydání: 7. 10. 2014


Dnes bude řeč o výstavách soutěžních u nás a na Slovensku. Vím, že tímto svým příspěvkem riskuji mnohé při dalším svém soutěžním vystavování, ale vše, co jsem zde napsal myslím upřímně, abych pomohl všem, kteří se na cestu výstavní vydali nebo se chystají vydat.

Poněkud z řady výstav, o nichž budu psát, vybočuje Světová výstava známek PRAGA 2008. Na této výstavě jsem vystavil ve třídě filatelistická literatura (elektronická média) na 2 CD svůj exponát „Od Kolumba k americké nezávislosti. Na těchto CD jsem vystavil všech 345 listů A4, které bych v žádné jiné třídě vystavit nemohl pro uvedený rozsah. Třída filatelistické literatury nevyžadovala dle platných pravidel žádnou předchozí kvalifikaci. Získal jsem 65 bodů, Diplom a postříbřenou medaili. (obr. 6) Pouhá účast byla to pro mne svátkem a žiju tím ve vzpomínkách dodnes. O této výstavě jsem následně zpracoval jednorámový exponát, který je na Exponetu vystaven pod číslem 438 a který jsem vystavil na propagační výstavě v německém Weidenu v roce 2008. Anglickou verzi tohoto jednorámového exponátu jsem vystavil i v USA na výstavě Chicagopex 2011, ale o tom napíši více v příštím pokračování.

Zkušenostmi z vystavování a hodnocení se v této části týkají soutěžních výstav Jihlava 2009, Dobříš 2010, Vysoké Mýto 2011 a 2013, Lidice 2012 a Nitrafila 2013. Základem pro získávání zpětné vazby ze soutěžní výstavy je zpracované písemné (slovní) hodnocení, o které má vystavovatel právo požádat podle článku 13.1. VŘ . Představoval jsem si, že v nich najdu slovní ohodnocení kladů i nedostatků exponátu, abych podle toho mohl dělat úpravy, abych dosáhl vyššího bodového ohodnocení na příští výstavě. Z některých výstav jsem písemné hodnocení vůbec nedostal a z těch, které jsem obdržel nešlo systematicky přistoupit ke zlepšování exponátu.

Jako příklad za všechny ostatní uvedu obdržené Hodnocení svého exponátu otevřené třídy „Kolumbus a Nový svět“ z výstavy Vysoké Mýto 2011, které jsem se i osobně zúčastnil. (Obr. 7) Požádal jsem o zpracování písemného hodnocení ve všech 8 dílčích kritériích stanovených VŘ SČF (obr. 8). V hodnocení exponátu jsem obdržel pouze bodové hodnocení 4 agregovaných kritérií (sloupec A obr.8). Nebyl splněn můj požadavek, protože až hodnocení všech 8 detailních kriterií má pro vystavovatele velkou vypovídací hodnotu pro další práci na zlepšování exponátu. Písemné hodnocení (Obr. 7) kromě obecného vyjádření, že „Exponát vykazuje některé nedostatky a to, především …“, blíže specifikuje konkrétně hodnocení pouze dvou kriterií (z požadovaných osmi) a to:

Kritérium 8 – „nejednotná úprava výstavních listů, listy č. 77 – 80 mají dokonce jinou barvu, což nelze tolerovat ani u exponátu otevřené třídy.“ Já i mí kolegové, držitelé zlatých medailí ze světových výstav, jsme se podivovali nad takovýmto omezováním svobody tvorby autora v otevřené třídě. Vzal jsem si ponaučení a v současné době má exponát všech 80 listů stejné barvy – bílé.

Kritérium 5 – využití nefilatelistického materiálu : „Malá různorodost použitého nefilatelistického materiálu (prakticky 100% pouze fotografie a několik pohlednic).“ Do současné doby jsem exponát doplnil o vstupenky, mapky, pamětní mince, telefonní kartu atd. – celkem má exponát 7 druhů nefilatelistického a 11 druhů filatelistického materiálu.

Protože jsem od jury obdržel pouze písemné negativní hodnocení dvou výše uvedených kriterií z osmi, odebral jsem si u kritéria č.5 a 8 všechny body (viz sloupec B v Obr.8. V ostatních šesti kritériích, ve kterých jsem nedostal od jury žádné slovní vyjádření, jsem podle zásady, co není kritizováno, je v pořádku, jsem si ponechal plný počet možných bodů. Vznikl tak sloupec B v Obr. 8, tzv. mé hodnocení podle dodaného (ale spíše nedodaného) slovního hodnocení od jury.

Výsledné „hodnocení“ exponátu, dosažené touto mnou vysvětlenou metodou bylo 85 bodů. Jury exponát ohodnotila 69 body (Obr. 7), aniž u některých kriterií uvedla důvody odebrání bodů. Jsem si vědom toho, že tento příklad je extrémní, ale názorně poslouží pro ilustraci faktu, že neúplné slovní písemné hodnocení zakládá řadu dalších dohadů o objektivitě hodnocení a o faktu, proč jury odebrala onen 16 bodový (nekomentovaný) rozdíl mezi „mým“ hodnocením 85 bodů a jury přidělenými 69 body.

Po výstavě ve Vysokém Mýtě 2011 následovaly ještě výstavy Lidice 2012 a Vysoké Mýto 2013, kde se situace v písemných hodnoceních nijak nezměnila.

Jaké bylo však mé překvapení, když jsem obdržel písemné hodnocení exponátu BONSAJ, který jsem vystavoval na Nitrafila 2013. (Obr. 9)Všechna kritéria byla ohodnocena jak body, tak i slovním popisem. S řadou výroků jury mohu nesouhlasit, ale je o čem přemýšlet. Např. připomínka, že cituji: „Zvolený název exponátu je příliš jednoduchý, stručný, plně nevystihuje jeho obsah……zasloužil by rozšíření nebo upřesňující podtitul např. „Můj svět bonsají“,“Bonsaje a můj zájem o ně“ apod.“ Jako odpověď mohu uvést titulní list exponátu Bonsaj s podtitulem „Koníček na celý život“. (Obr. 10) To snad není postačující, to musím snad dodávat, že jedná o mého koníčka nebo co? Chyběli mi 3 body do postupu na mezinárodní úroveň výstav. Možná by to stačilo „nepřehlédnout“ můj podtitulek a postup by byl zajištěn. Snad příště za další rok a dalších 1000 Kč za nové výstavní poplatky, poštovné a členské příspěvky SČF. Ale hlavně jde o ztrátu času. Jsem rád, že alespoň na Slovensku už dělají kompletní slovní hodnocení. Věřím, že se toho dočkám i u nás.

Na Nitrafile 2013 jsem vystavoval ještě jeden exponát, jednorámový s názvem „Světová kolumbovská výstava – Chicago 1893 a její přínos pro filatelii“. Podle myšlenek pana Špatného, o nichž jsem psal v části 1 tohoto seriálu, byla u tohoto exponátu „objevena subjektivita v ohodnocení“, protože exponát obdržel pouze 64 body a postříbřenou medaili, zatímco před před čtyřmi měsíci na regionální výstavě Lidice 2013 (24.3.2013) byl ohodnocen 72 body a pozlacenou medailí. Rozdíl 8 bodů v hodnocení dává prostor úvahám o subjektivitě rozhodování na jedné z těchto výstav. Vzhledem k tomu, že se o tomto mém exponátu předtím vyjádřil velmi nadšeně nejrenomovanější filatelistický znalec výstavy Chicago 1893, pan Ken Wukasch z USA, kterého znám již delší dobu, dovolím si říci, že spíše subjektivitu vykazuje hodnocení na Nitrafile 2013.


Obr. 6 – Praga 2008 – CD a medaile


Obr. 7 – Hodnocení z Vysokého Mýta 2011 – Kolumbus


Obr. 8 – Srovnávací tabulka hodnocení


Obr. 9 – Hodnocení z Nitrafila 2013 pro Bonsaj


Obr. 10- Titulní list exponátu Bonsaj s podtitulkem


Autor: Ing. Emanuel Lukeš
e.lukes@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz