Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 2)

Tato část bude celá pohodová, protože se bude týkat výstav nesoutěžních a propagačních.

Tento druh výstav považuji za základ činnosti Klubu filatelistů v místě, kde působí. Těmito výstavami klub o sobě dává vědět, aniž se vystavovatelé musí obávat přísného hodnocení jurymany. Na takovýchto výstavách se získávají také noví zájemci do řad filatelistů. Porotou jsou zde návštěvníci výstavy. Já jsem svou první propagační výstavu na téma „Od Kolumba k americké nezávislosti“ uskutečnil ve dnech 20.8.-14.9.2007 v Galerii U Andělíčka v Plzni. Pozvánka je na obr 3. Výstavy tohoto charakteru trvají déle než výstavy soutěžní a je zde větší prostor a možnost, kdy se autor exponátu může sejít s návštěvníky a pohovořit si s nimi.. Na obr. 4 je zachycen Ing. Lumír Brendl, tehdejší předseda SČF, při vernisáži mé výstavy. Celkem jsem vystavil výběr 207 listů A4 z celkového počtu z 365 listů(více se jich do Galerie nevešlo). Celý příběh o objevování Ameriky, jejího dobývání a posléze osvobozeneckého boje z pohledu španělského, latinoamerického a severoamerického můžete vidět na www.exponet.info , jako exponát číslo 130. Na Exponetu jsem ho vystavil již 29.9.2006 ještě jako nečlen SČF, tedy o rok dříve, než se konala jeho premiéra v „papírové“ formě , tehdy již člena SČF. Na výstavě se návštěvníci svěřili se svými dojmy do mé filatelistické kroniky, kterou si od té doby dodnes vedu. Vřele doporučuji každému vystavovateli si „Filatelistickou kroniku“ vést. I vy se můžete po létech do zápisů návštěvníků začíst na obr.5.

Nedůležitějším počinem bylo pro nás vystavovatele uvedení do provozu Ing. Janíkem a Ing. Černíkem Exponetu – největší permanentní virtuální filatelistické výstavy na světě. Ten fakt, že si mohu kdykoliv prohlédnout doma na svém počítači kvalitní exponáty z celého světa, je pro mne tím největším a nejlepším zdrojem pro porovnání a zlepšování kvality svých exponátů. To, že to dělají i jiní, mi dokazuje počet návštěv mých 7 exponátů na Exponetu, které přesahují již 30000, což není možné docílit na jakékoliv klasické formě filatelistické výstavy.

Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 2)
Obr.3 – Pozvánka na Výstavu

Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 2)
0br. 4 – Vernisáž Výstavy – Ing. Brendl

Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 2)
Obr. 5 – stránka zápisů v Kronice


Autor: Ing. Emanuel Lukeš | 23. 9. 2014

Komentáře

Osobní zkušenosti

RE: Osobní zkušenosti

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223