Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 1)

Lidé se potřebují ve svém volném čase bavit a nabývat podněty ke svému osobnímu rozvoji, což dělá každý podle svého vkusu a možností.

Váš komentář