Železniční trajekty

Poštovně-historicky i námětově jsou železniční trajekty a nimi přepravovaná pošta společným zájmem jak sběratelů vlakových tak lodních pošt. Totéž se týká námětářů obou dopravních odvětví.

Železniční trajekty
Obr. 1 – německá známka se železničním trajektem Schwerin

Loď - železniční trajekt (německy Eisenbahnfähre,anglicky Train Ferry) se poprvé objevuje na poštovní známce v roce 1937, a to na německé 15 Pf známce ze série lodí (obr.1). Je ní trajekt německých říšských drah „SCHWERIN“, sloužící od roku 1926 na lince Warnemünde – Gedser. Tato 106,8 m dlouhá a 18,5 m široká loď s dieselovým pohonem o výkonu 4400 PS dosahovala maximální rychlosti 15,5 knotů. Měla kapacitu 750 cestujících a na 160 metrech kolejiště mohla převážet buď 20 nákladních nebo 7 osobních vagónů.

Železniční trajekty
Obr. 2 – železniční trajekt SCHWERIN

Této lodi předcházely na lince Warnemünde – Gedser trajekty Německých říšských drah (DR) „FRIEDRICH FRANZ IV“ a „MECKLENBURG“ a trajekty dánských drah (DSB) „PRINS CHRISTIAN“ a „PRINSESSE ALEXANDRINE“. Všechny čtyři lodi zahájily pravidelnou železniční trajektovou přepravu na této lince dne 1.10.1903 těsně po půlnoci, po zahajovacím ceremoniálu předešlého dne.
V průběhu let docházelo k nemnohým změnám. Tak např. loď „PRINS CHRISTIAN“ byla v roce 1922 nahrazena lodí „DANMARK“, přibyla zmiňovaná loď „SCHWERIN“ atd.
Od roku 1944, kdy kvůli válečným událostem byla trajektová linka až do 10. května 1947 přerušena, zde sloužily tyto lodě – železniční trajekty:
německé – FRIEDRICH FRANZ IV (1903-1926), MECKLENBURG (1903-1943) a SCHWERIN (1926-1943)
dánské – PRINZESSIN ALEXANDRINE (1903-1922), PRINS CHRISTIAN (1903-1943) a DANMARK (1922-1944).
V historii této trajektové linky lze pokračovat přes popis některých událostí v průběhu 2. světové války až po dnešek. To by však mohlo být v dalším pojednání spojeném jak s některými poválečnými poštovními známkami, ale zejména s razítky.

Poštovně-historicky nutno zmínit skutečnost, že od samého počátku provozu trajektové linky Warnemünde-Gedser a zpět byla na lodích poštovní služba. Při plavbě do Dánska (do Gedser) zpracovávali zaměstnanci německé pošty a při plavbě do Německa (do Warnemünde) dánští poštovní zaměstnanci přepravované poštovní zásilky, čímž urychlovali jejich třídění v cílovém přístavu. Prvních pětadvacet let se frankatury zásilek znehodnocovaly dílče dánskými, dílče německými příchozími razítky „Fra Tyskland“ resp. „AUS DÄNEMARK“ a dále pak razítkem „WARNEMÜNDE-GEDSER“, anebo též dánským razítkem vlakové pošty „KØPENHAVN-WARNEMÜNDE-GEDSER“ resp. „KØPENHAVN-WARNEMÜNDE“ (obr.2) anebo německým oválným razítkem vlakové pošty „BERLIN-WARNEMÜNDE“ s přídatným razítkem dokumentujícím námořní poštu „PAQUEBOT“.

Železniční trajekty
Železniční trajekty
Obr.3a + 3b – „vlaječková“ razítka Gjedser-Warnemünde

Dne 1.7.1928 byly trajekty vybaveny razítky německé námořní pošty. Tato „vlaječková“ razítka znázorňují ve „vlaječce“ loď – trajekt a dvoukruhové můstkové razítko má text „Deutsche Seepost Gjedser-Warnemünde“ (obr.3). V můstku razítka vlevo od datumu pak nalézáme písmeno „F“ (Fahrt) a dále buď písmeno „b“ označující první plavbu toho dne a písmeno „h“ druhou plavbu téhož dne. Taktéž Dánská poštovní správa zavedla obdobné „vlaječkové“ razítko, avšak s textem „Dansk Søpost/Warnemünde-Gedser“.

J. Tomandl / L.. Kunc

Autor: Jaroslav Tomandl | 17. 5. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223