Ze Znojma až do Singapuru

V minulých dnech se ze slovenské Nitry vrátil vedoucí znojemského Klubu mladých filatelistů /KMF/ 56-83 Fero Horniaka pan Stanislav Dušek, kterému jsme položili několik otázek.

Ze Znojma až do Singapuru


Co bylo důvodem vaší předvánoční cesty do Nitry?

Důvod byl prozaický. V Nitře jsem byl na výročním zasedání Klubu Fera Horniaka, jehož jsem členem.

To je podobný klub jako ten váš znojemský?

Ne. Náš KMF je mládežnický, čistě filatelistický klub. Kdežto ten v Nitře sdružuje všechny sympatizanty uměleckého projevu Františka Horniaka a je mezinárodní.

Vysvětlete našim čtenářům blíže, kdo je to F. Horniak?

Je to slovenský grafik a rytec. Studoval v Kremnici rytí kovu. Z počátku ryl slovenská příležitostná poštovní razítka, po rozdělení státu i poštovní známky. V této oblasti se věnuje ocelorytině. Dnes již vyryl a navrhl několik desítek slovenských známek. V roce 1999 jeho přepis obrazu Martina Benka "Krajina z Těrchovej" skončil ve světové soutěži GRAND PRIX ve Vídni na třetím místě. Vystavuje po celém světě. Znojemský DDM, spolu s naším KMF, dokonce pořádal roku 1999 v Lidovém domě výstavu jeho prací pod názvem "Poštovní grafika". Od r. 1994 je našim patronem a od té doby nese náš KMF jeho jméno.

Ze Znojma až do Singapuru


Foto: Stanislav Dušek v rozhovoru s Fero Horniakem

Čili letos je to již 10 let?

Ano, zcela správně. 18. prosince, v den kdy byla vydána první československá poštovní známka, slavíme takové malé jubileum. Já jsem k tomuto výročí z Nitry dovezl příležitostný kašet. Bude používán 18. 12. Jeho autorem a tvůrcem je samozřejmě Mistr Horniak.

Teď trochu z jiného soudku. Vedete úspěšný KMF. Můžete trochu shrnout vaši činnost za tento rok?

Samozřejmě. Byl velice úspěšný. Začnu tradičně, filatelistickou olympiádou. Zde se držíme již 15 let na špici této soutěže. Letošní téma bylo - Cesta do sjednocené Evropy. Ze 4 soutěžních kategorií jsme obeslali 3. A výsledek? Horák Stanislav a Regula Jan vybojovali místa první ve svých kategoriích, Šalamoun Vojtěch místo čtvrté.

Blahopřeji. A co výstavní exponáty?

Momentálně máme tři výst. exponáty. Regula J.-Sjednocená Evropa, Macoun J.-Cenné nálepky APOST České pošty, Dvořák J.-Filtest. Vystavovali jsme, mimo výstav v ČR, v Rakousku, Slovensku a teď pozor!! Poprvé mimo Evropu v Singapuru.

Můžete tyto výstavy našim čtenářům blíže přiblížit?

V květnu to bylo výstava ÖVEBRIA ´04 v rakouském Klosternueburgu. Na tuto výstavu poslal Svaz českých filatelistů Regulův exponát Sjednocená Evropa. Výsledek-stříbrná medaile.

Potom následovaly dvě národní výstavy u nás v ČR. ŽĎÁR 2004 - odtud jsme dovezli 2 medaile pozlacené /Regula, Macoun/ a jednu velkou stříbrnou /Dvořák/.

Druhá velká výstava na domácí půdě byla MLADÁ PŘÍBRAM 04. Odtud jsme si získali stříbrnou a velkou stříbrnou. A J. Macoun velkou pozlacenou, což je nejvyšší možné ohodnocení mládežnického exponátu!

A pak to přišlo. Konečně! Poprvé jsme vystavovali mimo Evropu, až v dalekém SINGAPORU 2004. Náš exponát J. Macouna Cenné nálepky Apost České pošty tam vyválčil v tvrdé světové soutěži medaili postříbřenou!

A na podzim si Regulův exponát vyžádala k zapůjčení slovenská strana na mezinárodní propagační výstavu o EU konanou v Nitrianských Hrnčiarovcach SLOVENSKO-MAĎARSKO.

To je skvělá bilance, opravdu jste se činili. Jste určitě se svými svěřenci spokojen.

Samozřejmě. Každá medaile získaná na výstavách, ať je jaká chce, představuje stovky hodin, které musíte na vybudování exponátu věnovat. Musíte nejprve získat spousty informací a vědomostí k danému tématu. Musíte prostudovat dostupné materiály, knihy, CD, internet.. Není to práce jednoduchá a nakonec ta medaile, to je taková vyvrcholení, zadostiučinění, že práce a energie vložena do budování exponátu k něčemu byla.

Ale vy jste se nepochlubil. Vy sám také vystavujete!

Ano. Vybudoval jsem exponát Fero Horniaka - grafik a rytec. Vystavuji jej v experimentální, tzv. otevřené třídě. Vybojoval jsem za něj bronzovou a dvě stříbrné medaile - z toho jednu v zahraničí. Jsem spokojen, ale je ještě mnoho věcí, které musím vylepšit.

A co příští rok?

To bude dílo. Všechny naše exponáty, včetně mého, máme přihlášeny na Evropskou výstavu pošt. známek BRNO 2005. Kvalifikace máme. Ovšem na tuto výstavu má org. výbor minimálně o 200 přihlášek více, než může přijmout. Takže již jen přijetí exponátu na tuto výstavu je úspěch.

Ale ať to dopadne jak chce, 2 zástupce v Brně mít budeme. J. Dvořák a já jsme ve fil. odboru této výstavy. Já budu mít na starosti Dětskou poštu a Jirka je správce počítačové sítě této výstavy, což je funkce velice náročná i zodpovědná. A k tomu ještě fil. olympiáda. Téma: ekologie. Finále bude v Brně.

Tak to tedy máte práce nad hlavu.

To máme. Avšak nestěžujeme si. Je to náš koníček, který obohacuje náš život. Až výstava v Brně skončí-a já vás všechny na ni srdečně zvu-jistě dáme vašim čtenářům vědět, jakých výsledků jsme dosáhli.

Pane Dušek. Děkuji za rozhovor a držíme vám i vašim svěřencům palce!

Převzaté ze 14-deníku Znojemské listy

Autor: Redakce | 26. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223