Zborník prednášok XXI. Dní slovenskej filatelie v Bratislave

Združenie klubov filatelistov v Bratislave organizovalo v dňoch 23. - 24. októbra 2004 XXI. Dni slovenskej filatelie. Organizačný výbor významnej spoločenskej akcie sa rozhodol pozvať zástupcov stavovskej organizácie zberateľov (ZSF) a vydavateľa poštových známok (Slovenská pošta, a. s.) aby spoločne hľadali cesty rozvoja organizovanej filatelie na Slovensku. Pozvané príspevky mapujú nielen súčasný stav záujmu o slovenskú poštovú známku a celiny, ale aj emisnú politiku vydavateľa, pohľad výstavnej poroty na filatelistické produkty Slovenskej pošty a pohľad zberateľa na známkovú produkciu Slovenskej republiky od roku 1993.

Organizačný výbor vydal zborník prednášok, ktorý obsahuje súbor príspevkov s vysokou informačnou hodnotou. Zborník v úvode publikuje Etický kódex Svetovej poštovej únie (UPU). Ľ. Floch prináša príspevok Rozvoj filatelie na Slovensku z pohľadu Zväzu slovenských filatelistov. I. Kyrinovičová publikuje príspevok Rozvoj filatelie na Slovensku z pohľadu Slovenskej pošty a M. Kaducová publikuje príspevok Komisie známkovej tvorby. J. Tekeľ prináša príspevok Filatelistické produkty Slovenskej pošty očami výstavnej poroty a M. Gerec publikuje analytický príspevok Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa. Pre tvorcov teritoriálnych alebo námetových exponátov sú osobitne zaujímavé 2 príspevky, bohato ilustrované, od známych vystavovateľov. O. Földeš publikuje príspevok Tvorba teritoriálneho exponátu Slovensko 1939 – 1945 a na záver P. Osuský publikuje príspevok Tvorba (nielen olympijského) tematického exponátu.

Zborník prednášok (104 strán) má obmedzený náklad a záujemcovia ho môžu, do vyčerpania zásob, získať na adrese sekretariátu ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Cena 120 Sk / Kč + poštovné

Autor: Jozef Tekeľ | 21. 1. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223