Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Nedávno zarezonoval medzi členmi diskusného fóra sberatel.com zaujímavý názor na študijné zbierania, resp. zostavovania rekonštrukcií tlačových dosiek Hradčanskych známok nižšej cenovej kategórie.
Pre niektorých by sa to mohlo zdať stratou času, nudou, či zbytočným vyhadzovaním peňazí zrejme aj preto, že tieto zbierky sa väčšinou kompletizujú zo známok poštovne použitých. Snažiť sa zhotoviť ucelenú zbierku v kvalite ** by bolo pre väčšinu zberateľov finančne neúnosné.
Preto sa pokúsim „obhájiť“ tvrdenie, že aj takéto zbieranie má svoje čaro, že to nie je zbytočné mrhanie času. V neposlednom rade práve pri tomto „štýle“ zbierania sa aj dnes objavujú nové, zaujímavé poznatky či zákonitosti prvej emisie československých známok.

Ako príklad by som uviedol rekonštrukciu TD známok 25 hal. fialovej, piatej kresby. Zdanlivo ide o veľmi jednoduchý a rýchlo dosiahnuteľný cieľ zberateľa. Veď známka tejto nominálnej hodnoty je na filatelistickom trhu dostupná za prijateľnú cenu.

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Samotná rekonštrukcia tlačovej dosky nie je ani časovo, ani finančne náročná záležitosť. Ale ak sa zberateľ rozhodne pre hlbšiu špecializáciu, resp. pre študijné zbieranie, vtedy nastáva dilema. Do akej hĺbky rozšíriť svoju zbierku? Ako zostaviť osnovu špecializácie?
Možno sa zdá, že pri hodnote 25 hal. piatej kresby ani nie je čo študijne zbierať a nie je možné zostaviť osnovu tak, aby to malo hlavu aj pätu. Dovoľte teda malú ukážku zo „špeciálu“, ktorá má v tomto štádiu 23 albumových listov.

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

Zbierať, alebo nezbierať študijne 1. emisiu čs. známok?

A to ešte nie je konečný počet strán. Samozrejme špecializácia sa dá rozšíriť na spojené typy špirál, priečok a oblúkov. Tak isto aj o poštovné použitie v jednotlivých tarifných obdobiach.
Takže sa vraciam k pôvodnej úvahe, že študijné zbieranie, resp. rekonštrukcie je nuda, a strata času. Rozhodne tomu tak nie je. Samozrejme takáto tvorba zbierky stavia jednotlivca pred nerealizovateľnú úlohu. A tu vstupuje do hry pôvodná myšlienka zbierania známok, stretávania sa zberateľov a zriaďovania filatelistických klubov.
Pomocou kolegov – filatelistov sa toto všetko dá zvládnuť, len je potrebná spolupráca, výmena nadbytočného materiálu, poskytovanie informácií a nových poznatkov.
Verím, že môj článok vyvolá aspoň u niektorých čitateľov zamyslenie nad podstatou filatelie. Či ide o zmysluplné využitie voľného času v tomto zrýchlenom svete, alebo iba o „investovanie“ svojich nadbytočných financií dúfajúc, že po čase sa vložené peniaze vrátia aj s „úrokmi“.


Autor: Zoltán Kovács | 21. 7. 2014

Komentáře

Hezký článek

Hezký článek

Přidat komentářZobrazit komentáře