Zberateľ: Nad príležitostnými pečiatkami roka 2002

Som námetový filatelista, ktorý zbiera všetky naše poštové príležitostné pečiatky (ďalej len "pečiatky"). Zaujímam sa o to, čo je na nich, kde sa používali, kto ich navrhol a pod. Získam z nich veľa nových poznatkov a vedomostí. Takýchto zberateľov je určite viac, mnohých však zaujímajú iba jedna alebo niekoľko vybraných tém.

Pozrime sa spolu na počet pečiatok. Od roku 2000 vidíme ich mierny pokles. V roku 2000 bolo 142 ručných, 25 prvého dňa vydania a 8 kašetov. V roku 2001 bolo 127 ručných, 30 prvého dňa vydania a 7 kašetov. V roku 2002 bolo 124 ručných, 30 prvého dňa vydania a 18 kašetov. Stúpol len počet kašetov. Snáď to spôsobila výška poplatku SP za vyhotovenie a používanie pečiatok.

Zdá sa mi podivné, o koľko SP zvýšila poplatky za poskytnutie odtlačku pečiatky. Nedávno v Pofise stál jeden odtlačok pečiatky 1 Sk. Vlani už stál prvý odtlačok 30 Sk (teraz už z len 10 Sk, pozn. red.). Pošta teda dobre zarábala na pečiatkach, za ktoré zaplatil objednávateľ. Pošta, ako obchodník, by mala myslieť aj na budúcnosť, lebo uvedené zvýšenie poplatkov sa určite odrazí na znížení počtu zberateľov pečiatok. Akoby si pošta neuvedomovala, že za poskytnutie odtlačku pečiatky v Pofise nemusí zásielku prepraviť a doručiť. Navyše, pečiatky plnia tiež propagačnú a vzdelávaciu úlohu.

Zberateľov zaujíma aj námetová pestrosť pečiatok. Ak roku 2001 bolo len 8 % s námetom športu, v roku 2002 ich bolo až 33 %. Pečiatky venované výročiam pôšt, klubov filatelistov a filatelistickým akciám (okrem inaugurácií poštových známok) tvorili 18 %. Ďalej to boli pečiatky s religióznymi námetmi (16 %), ktorých počet sa oproti roku 2001 zdvojnásobil. Až 10% bolo pečiatok zobrazujúcich významné osobnosti. Erby miest a obcí a emblémy klubov a rôznych organizácií ako hlavný alebo vedľajší motív pečiatok boli v roku 2001 i 2002 zastúpené 32 %. V súčasnosti má erby viac ako 2100 miest a obcí v SR. Do roku 2006 ich budú mať všetky. Tieto sú a ďalšie budú zapísané do Heraldického registra Ministerstva vnútra SR. Z neho môžu čerpať navrhovatelia pečiatok. Oproti roku 2001 vzrástol tiež počet príležitostných pečiatok venovaných okrúhlym výročiam miest i obcí a prvým písomným zmienkam o nich, prírode a jej ochrane i vojenskej tematike. Pestrosť tém treba len privítať. Tomu sa tešia aj tvorcovia námetových filatelistických exponátov, kde by pečiatky nemali chýbať.

Autori návrhov pečiatok sa aj v roku 2002 snažili pripraviť ich tak, aby obraz i text čo najlepšie vyjadrovali hlavný alebo vedľajší motív. V niektorých prípadoch je však na pečiatkach príliš veľa textu, písmená sú drobné, málo čitateľné a nájdu sa aj gramatické chyby. Autori si aj vlani najviac zvolili klasický kruhový tvar pečiatky (69 %), menej už tvar elipsy (8 %), obdĺžnika (4 %), trojuholníka (2 %) a šesťuholníka (2 %). Rôzne iné tvary malo 15 % príležitostných pečiatok. Uplatňovalo sa aj farebné odlíšenie - na bežné príležitostné pečiatky sa používala čierna farba, na jubilejné a významné udalosti červená, na športové modrá a na vojenskú tematiku sa začala používať zelená farba. Čo so žltou farbou?

Zberateľ: Nad príležitostnými pečiatkami roka 2002


Medzi najkrajšie a najzaujímavejšie príležitostné pečiatky zaraďujem pečiatku pošty Donovaly k VIII. Majstrovstvám Európy v psích záprahoch a 300 rokov obce. Je na nej stvárnený pes, vybiehajúci z kruhového tvaru pečiatky. Jej autorom je R. Cigánik. Neobvyklý námet má príležitostná pečiatka pošty Liptovský Mikuláš k Festivalu syrov a bryndze. Je na nej Kriváň a firemné logo. Veď sa dotýka diskusie okolo bryndze v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Návrh pripravil F. Horniak. Zvláštny a veľmi priliehavý tvar k námetu má príležitostná pečiatka pošty Trenčín 4 k 60. výročiu prvej Vojenskej padákovej školy na Slovensku. Má tvar i obraz klasického vojenského padáka a peknú zelenú farbu. Navrhol ju J. Korený.

Najviac príležitostných pečiatok v roku 2002 mali bratislavské pošty (33 %). Bolo to do značnej miery ovplyvnené výstavou SLOVENSKO 2002. Na druhom mieste bola už tradične aktívna Nitra (9 %). Pošty Trenčín a Košice boli na treťom mieste (7 %). Ďalšie pošty mali od jednej po štyri príležitostné pečiatky. V roku 2001 používalo príležitostné pečiatky 30 pôšt, ale v roku 2002 vzrástol ich počet na 46. Z nich väčšina pôšt používala jednu alebo dve pečiatky.

Počet autorov stúpol z 24 v roku 2001 na 40 v roku 2002. Nárast počtu autorov je vítaný, pretože to prináša pestrejšiu paletu návrhov. Prevažne sú to amatéri. Niektoré návrhy nesplňajú podmienky na príležitostnú pečiatku a výrobca pečiatok ich musí upravovať. Najviac návrhov vytvoril F. Horniak (13 %), E. Smažák (10 %), R. Cigánik (5 %). Podľa informácií v časopise Zberateľ aj vlani ešte 6 % autorov návrhov pečiatok zostalo v anonymite. Je to škoda.

Na záver ešte niekoľko poznatkov. Propagáciu príležitostných poštových pečiatok poštou na internete zberatelia vítajú. Ich aktualizácia by však mohla byť pružnejšia. Môžem pochváliť zlepšenie kvality pečiatkovania, ale stále sa chyby vyskytujú, nepekné odtlačky nie sú výnimkou. Napadlo ma, že keď si pošta nechá za všetko dobre zaplatiť, nemala by aj pošta alebo jej pracovník nahradiť znehodnotený poštový lístok alebo obálku? Nekvalitný alebo poškodený výrobok predsa nie sme povinní kupovať!

Myslím, že k pečiatkam by sa mohli vyjadriť aj ďalší zberatelia. Mohlo by to mať vplyv na ďalšie zlepšovanie poštových služieb a snáď pôsobiť aj smerom na prehodnotenie cien za zhotovenie a používanie pečiatky, ako aj poskytovanie ich odtlačkov.

Ján Maniaček st.


Zberateľ: Nad príležitostnými pečiatkami roka 2002


Autor: Zberateľ | 2. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223