ZBERATEL 12/2009

Slovenský mesačník pre zberateľov vyšiel ešte začiatkom vlaňajšieho decembra a tento príspevok mohol byť aspoň s označením v čiernom smútočnom rámiku. Dôvod? Jeho vydavateľ skončil jeho 12. číslom 15. ročníka s ďalším vydávaním a ako to bude ďalej s informáciami pre filatelistov, zberateľov medailí, mincí a platidiel, ako aj pohľadníc , to zatiaľ nevedno.

Prvá strana posledného čísla zobrazuje slovenské novinky emisie Umenia, známky k 100-ročnici narodenia maliarov Jána Mudrocha a Cypriána Majerníka. Titulná stránka ilustruje aj prichádzajúce Vianoce rakúskou známkou a niekoľkými známkami Vianočnej ponuky firmy Zberateľ. Na tretej strane je slovo vydavateľa, vysvetľujúce vzniknutú situáciu, t. č. nezvratnú. Novinky pochopiteľne najviac informujú o slovenskej známke Zimný motív, ktorý vyšiel z detskej súťaže, doplnenej známkovým zošitkom a kartou maxima. Pochopiteľne je uvedená aj známka ku Dňu poštovej známky – Louis Braille. Novinky našich susedov prinášajú posledné české, rakúske poľské a maďarské známky. Čitatelia sa na ďalších stranách dozvedia o odovzdaní Grand Prix de ĺExposition WIPA 2007 známke Dušana Kállaya Bratislavský hrad. Sekcia Nové pamätné mince – tentoraz popisuje dvojeurovú mincu, ktorá je venovaná výročiu 17. novembra. Malá škola filokartie Alexa Urminského sa venuje v 17. pokračovaní hodnoteniu pohľadníc zo zberateľského, finančného aj historického hľadiska. Dušan Evinic podrobne píše o doručovacích kartách balíkov, cenných a iných listov. Numizmatici si s radosťou prečítajú článok K. Zozulákovej o jednostranne razených minciach – brakteátoch. Miroslav Gerec pre špecialistov podrobne popisuje zaujímovosti vydania slovenských eurových známok emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska. Námetárov zaujme svet operencov – relikty vtáčej ríše – od Jozefa Soľavu. Autor pod zn. –dn- v 18. pokračovaní spoločných vydaní sa aktuálne venuje Narodeniu Pána Ježiša Krista. Autor tohto príspevku píše o návšteve v ateliéri jedného z najvýznamnejších tvorcov súčasných slovenských známok, u akad. maliara Ivana Schurmanna. Radomil Květoň sa v príspevku Recommandirt Pressburg venuje známej – neznámej pečiatke historickej Bratislavy. Rudolf Fischer vynikajúco spomína na (takmer) zabudnutého tvorcu slovenských známok Ernesta Zmetáka. R. Klíma dokončuje v článku Pošta československá 1919 má 90 rokov štúdium tejto stále zberateľsky spornej, ale pritom zaujímavej a hodnotnej emisii československých známok. Posledných 9 (skutočne posledných vôbec) strán časopisu je venovaných regionálnym podujatím klubov a inzercii čitateľov, ponuke vydavateľskej firmy Zberateľ.

Tým časopis skončí. Na škodu slovenských zberateľov.

ZBERATEL 12/2009


Autor: Ján Mička | 2. 1. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223