ZBERATEL 11/2009

Slovenský mesačník pre zberateľov pod rovnakým označením (č. 11) vyšiel 5.11.2009. Jeho prvá strana zobrazením novej slovenskej známky Zimný motív, ktorý vyšiel z detskej súťaže, organizovanej vlani Slovenskou poštou, pripravuje čitateľov na to, že sa už blížia Vianoce. Druhý obrázok titulnej strany zobrazuje rakúsku 10 korunovú hnedú s pretlačou PČ 1919 aby upozornil aj samostatným článkom R. Klímu, , že Pošta československá 1919 má 90 rokov. Nové slovenské známky emisie Ochrana prírody prinášajú salamandru škvrnitú a korytnačku močiarnu, spolu s informáciami o príslušných FDC a kartách maxima. Zaujme aj aktuálny Emisný plán poštových známok na r. 2010. Novinky susedov prinášajú posledné české, rakúske poľské a maďarské známky. Jaroslav Čvrtečka končí seriál Košického hárčeka rozlíšením hárčekový ch polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske. Malá škola filokartie A. Urminského sa venuje športovým pohľadniciam a športovým strediskám. Pohľadniciam – konkrétne s M. R. Štefánikom vo Vrbovom a jej pohnutom osude sa venuje Ing. J. Maniaček. Samostatný článok pod zn. –pem- sa venuje spoločnému francúzsko-švajčiarskemu vydaniu známky s námetom UPU. Dušan Evivinic tentoraz opisuje známky nákazového fondu na dobytčích pasoch a A. Fila píše o málo známom medailérovi Jánovi Ladvenicovi. Do tohto odboru patrí aj príspevok o medaile uhorskej korunovácie cisára Jozefa I. Pod článkom je oznámenie vydavateľa, že 15. ročníkom končí vydávanie časopisu! Táto informácia mohla byť v čiernom rámiku, aj keď samotný príspevok má kuriózny názov Aký bude zberateľ v r. 2010!!! Mirko Bachratý opisuje záhadu perfinu Chemosan-Hellco, na výplatnej známke použitej na liste pražskou automobilkou Walter. Jozef Soľava sa trpezlivo venuje operencom na známkach, tentoraz je to Kalužiak červenonohý. Autor -dn- medzi spoločnými vydaniami opisuje 23. ázijskú výstavu známok. Miroslav Gerec pre špecialistov nového Slovenska popisuje rozlíšenie hárčekových polí známky 100 rokov organizovanej filatelie na Slovensku. Oslávencov z radov tvorcov známok v roku 2009 (J. Bouda, J. Chudomel a F. Hudeček) pripomína výborným článkom Rudolf Fischer. Záver predposledného čísla je venovaný recenziám: katalógu Ukrajiny 1918-2008 a časopisov FILATELIE 10/2009 a PERFINY č. 2. Spoločenská kronika od J. Mičku na celej strane prináša významné životné jubileum 80 rokov JUDr. Svätopluka Šablatúru, známeho znalca, publicistu a vystavovateľa .

ZBERATEL 11/2009


Autor: Ján Mička | 14. 11. 2009

Komentáře

Konec Zberatele?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223