ZBERATEL 10/2009

Desiate číslo časopisu slovenských zberateľov vyšlo začiatkom októbra. Na titulnej stráne sú zobrazené pripravované vydania známok emisie Ochrana prírody so salamandrou škvrnitou a korytnačkou močiarnou . Medzi slovenskými novinkami sú známky spoločného vydania s Rakúskom – Limes romanus a Carnuntum a Gerulata. Píše sa o nich aj medzi rakúskymi novinkami. Z českých noviniek sú uvedené známky emisného radu Technické pamiatky – veterný mlyn Ruprechtov a vodný mlyn Hoslovice. Maďarské novinky uvádzajú nové výplatné známky zo súťaže detských kresieb, známky bez nominále, Antický nábytok a známku s obrazom Dúha od Józsefa Egryho. S umením súvisí aj príspevok o Bienále ilustrácií Bratislava. Z krajín Eurozóny je tu francúzska Astronómia a „rarita“ - hárček s čokoládovými známkami... Nechýba prehľad slovenských príležitostných pečiatok v septembri a začiatkom októbra. Samostatný článok sa venuje Svetovému dňu cestovného ruchu aj s vydanou novou celinou. Pre námetárov je tu 90. sezóna Slovenského národného divadla s ilustráciou vydaných slovenských známok k téme SND. Prílohou 10. čísla je zoznam 22. písomnej aukcie Zberateľa. Odborné články sa venujú štúdiu Košického hárčeka od J. Čtvrtečku (už XIX. časť). Námetári iste uvítajú ďalšiu časť seriálu o operencoch J. Soľavu, teraz venovanú najväčšiemu vtákovi Európy – Dropovi veľkému. Dušan Evinic tentoraz píše o tlačivách balíkov, vrátených z Poštovej ohlasovne a úložne v Trnave . Malá škola filokartie Alexa Urminského pokračuje 15. časťou, venovanou umeleckým pohľadniciam. Veľmi zaujímavý článok s množstvom neznámych údajov o J. Herčíkovi – Životopisné hrátky mistra rydla – prináša na 4 stranách /!/ Rudolf Fischer. Posledné príspevky sú reportáž o veľtrhu SBĚRATEL a polemická Poznámka o novom type falošnej pečiatky k I. výročiu SNP od J. Maniačeka st. Nechýba samozrejme pravidelná redakčná ponuka zberateľského materiálu, inzercia a informácia o klubových stretnutiach a regionálnych podujatiach. (Mgr. J. Mička)

ZBERATEL 10/2009


Autor: Ján Mička | 17. 10. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223