Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Zajímavou tiskovou vadou na emisi HRADČANY jsou závoje a bílé skvrny, vzniklé nedotiskem části obrazu. Přestože názory sběratelů se na vznik těchto vad různí, jako nejpravděpodobnější se zdá vysvětlení autora MONOGRAFIE č.1 dr. Kubáta. Ten na straně 175 a 176 uvádí doslovně: „Závoje a světliny různých tvarů a velikostí způsobují cizí tělíska, jež se dostala na tiskovou desku, aniž se na ní udržely, při odpadnutí odnesly nános barvy, takže v menší části obrazu není vytištěn detail, jenž se dalším zabarvováním postupně zmenšoval, až zmizel úplně“. Závoje a světliny se v menší či větší míře vyskytují na všech hodnotách a kresbách hradčanské emise a je zajímavé sledovat a dokumentovat na známkách jejich postupný zánik spolu s určením známkového pole a tiskové desky. Další možností vzniku světlin je poškození (promáčknutí) části tiskového štočku při neopatrné manipulaci nebo cizím tělískem během tisku. Jejich postupné zmizení trvá podstatně déle a je přímo závislé na postupném opotřebení tiskové desky. To z toho důvodu, že při knihtiskové technice, kterou se tato emise tiskla – kdy tisknou vyvýšená místa – snížená místa nepřijmou barvu a část obrazu se nevytiskne.

Podle kreseb je největší výskyt těchto vad na kresbě a) a kresbě e), což je dáno tím, že v těchto dvou kresbách bylo také vytisknuto nejvíce známek co do počtu kusů.

Významné svým rozměrem, zdokumentované v jejich postupném vývoji na více exemplářích a neuvedené v různé literatuře jsou například:

5h e) - 21.ZP/IV.TD, závoj za písmenem SKÁ a v pravé holubici
- 95.ZP/IV.TD, závoj v pravé holubici
- 97.ZP/IV.TD, závoj v levé holubici
- 18.ZP/V.TD, závoj na 5. spirále a v P v POŠTA
- 46.ZP/V.TD, závoj v písmenu P v POŠTA

10h a) - 40.ZP/I.TD, závoj na báni chrámu sv. Mikuláše
- 19.ZP/II.TD, závoj v levé větvi a listech levé větve

10h e) - 30.ZP/I.TD, závoj v písmenu P v POŠTA
- 35.ZP/I.TD, závoj pod 1. a 2. věží
- 69.ZP/I.TD, závoj mezi písmeny Š a T v POŠTA
- 13.ZP/II.TD, závoj v pravé výzdobě a pravém vázání
- 39.ZP/II.TD, závoj na dolním obloučku Š v POŠTA
- 54.ZP/II.TD, závoj v pravé výzdobě
- 99.ZP/II.TD, závoj nad vějířem levé holubice

15h e) - 91.ZP/I.TD, závoj v levé větvi
- 2.ZP/II.TD, závoj v písmenu T v POŠTA
- 55.ZP/II.TD, závoj v levé výzdobě u 2. háčku

20h e) - 56.ZP/II.TD, závoj ve štítku a dolní části číslice
- 73.ZP/II.TD, závoj mezi písmeny Š a T v POŠTA

25h e) - 1.ZP/I.TD, závoj za A v POŠTA a v 6. spirále
- 25.ZP/I.TD, závoj na spojnici 4. a 5. spirály a v písmenu O v POŠTA
- 45.ZP/I.TD, závoj v pravé výzdobě
- 20.ZP/II.TD, závoj v levém dolním rohu
- 67.ZP/II.TD, závoj v 7. spirále

30h ae) - 9.ZP/I.TD, závoj ve 2. listu
- 41.ZP/I.TD, závoj mezi A v POŠTA a 6. spirálou

50h e) - 41.ZP/I.TD, závoj v 10. spirále
- 21.ZP/II.TD, závoj pod T v POŠTA

75h e) - 51.ZP/I.TD, závoj za pravou holubicí
- 66.ZP/I.TD, závoj pod 6. věží nad písmenem N
- 67.ZP/I.TD, závoj v levé holubici
- 78.ZP/I.TD, závoj na KO v ČESKO
- 88.ZP/I.TD, závoj na 8. spirále a pravé příčce
- 85.ZP/II.TD, závoj v pravém dolním vázání
- 97.ZP/II.TD, závoj na pravém vázání

100h b) - 60.ZP/II.TD, závoj přes hodnotový ovál a nad keřem

120h e) - 34.ZP/II.TD, závoj mezi 6. a 7. spirálou
- 84.ZP/II.TD, závoj mezi 9. a 10. spirálou

500h e) - 7.ZP/I.TD, závoj ve středu obrazu – vlevo od chrámu sv. Mikulá-še
- 71.ZP/I.TD, závoj ve 2. srdíčku a SKO v ČESKO

Toto je jen zlomek výrazných závojů, zachycených v jejich postupném vývoji a je vidět, že svým množstvím se naskytuje možnost hlubšího studia této tiskové vady, která je opomíjena i mezi specializovanými sběrateli.

Zvláštní skupinu mezi závoji a bílými skvrnami tvoří známka č.3 – 5h světle zelená 46.ZP/I.TD a 27.ZP/II.TD spolu se známkou č.24 – 400h fialová 58.ZP/I.TD. Přichycená nečistota na tiskovém štočku v prvním stadiu vytvořila poměrně rozsáhlou barevnou skvrnu s bílým okrajem a po odpadnutí nečistoty na tomto místě zůstala bílá skvrna, která postupně zanikala. Tyto tiskové vady si jako jediné našly doposud oblibu mezi sběrateli, jsou jimi hledané a dokonce u hodnoty 5h pojmenované podle svého tvaru: na 46.ZP/I.TD „Hrozen“, na 27.ZP/II.TD „Zepelín“.

Ukázky závojů a barevných skvrn

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY

Závoje a světliny na známkách emise HRADČANY


Autor: Jaroslav Michalík | 10. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223