Zaujímavosť jednej pohľadnice

Aj súčasnosť poštovej prevádzky prináša zaujímavosti. Presvedčil som sa o tom u rodiny, pri získaní pohľadnice, zaslanej z Prahy na Slovensko k Vianociam a k Novému roku. Takých pohľadníc s tematikou Vianoc a táto s pohľadom na Prahu býva stovky, ba možno tisíce. A pre filatelistov aj ostatných zberateľov sú vcelku nezaujímavé, okrem splnenia svojho spoločenského poslania. Mňa však na nej zaujalo niekoľko vecí. V prvom rade to, že odosielateľ pohľadnicu do zahraničia vyfrankoval iba 10 Kč známkou emisie Růže, teda výplatným pre tuzemské zásielky 2. triedy, najnižšej hmotnostnej kategórie. Pošta správne označila zásielku veľkým T, ale doplatné nebolo, zrejme pre veľký nával v období Vianoc dodávacou poštou zúčtované. Na druhom mieste som si všimol, že odosielateľ nevyplnil rámiky údajom PSČ Trnavy, ale zásielka prešla triediacou linkou zrejme s ručným kódovaním pracovníka ATL, ako o tom svedčí čiarový kód PSČ. Posledná zaujímavosť, ktorá ma upútala, bola strojová poštová pečiatka pošty PRAHA 022, ktorá má v znehodnocovacích vlnovkách vpravo od dennej pečiatky propagačný obrázok v podobe pečiatky s textom „Pošta slaví 90 let, 1918 – 2008. Výtvarník si zaslúži pochvalu za vtipné riešenie výtvarného návrhu tejto strojovej pečiatky. A vraj súčasná pošta pre filatelistov neprináša nič zaujímavé... Len si treba všímať. (Ján Mička)

Zaujímavosť jednej pohľadnice


Autor: Ján Mička | 6. 9. 2009

Komentáře

Reakcia

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223