Zaujímavé celistvosti s OVS

Nedávno vydaná a propagovaná publikácia významného slovenského zberateľa a publicistu Ing. Mirka Bachratého o využití odtlačkov výplatných strojov v tematických exponátoch mala za jeden z cieľov obrátiť pozornosť zberateľov na tento zaujímavý, ale vcelku neprávom zanedbávaný odbor filatelie. Odtlačky výplatných strojov sa v exponátoch našich vystavovateľov objavujú pomerne vzácne, skutočne je ich toľko ako šafránu. A pritom ide o filatelistický a poštový materiál, ktorý može priniesť vhodným zaradením nejaký ten bodík v hodnotení exponátu navyše. Zbieranie OVS môže filatelistom, nevynímajúc ani našich najmladších filatelistov, priniesť nejedno potešenie, pretože mnoho ráz ide o lacný materiál, pre mnohých prakticky bezcenný. Ing. M. Bachratý sa zameral hlavne na jeho tematické využitie, ale je tu aj možnosť generálneho alebo regionálneho zbierania, alebo zbierania rôznych zaujímavostí, ktoré poštová prax prinesie.

Pri nedávnej prehliadke skartového materiálu som si napr. všimol niekoľko celistvostí, ktoré sů nositeľom niektorých takýchto zaujímavostí.

Prvá ukážka OVS je z pošty Slavičín v kombinácii s cennou nálepkou APOST. Vročenie OVS je 1996, APOST má rok uvedený posledným dvojčíslím 95. Čo je však správne? Dnes to už asi nik nezistí. Ja sa domnievam, že chyba nastala obsluhou terminálu pri počítači, lebo zásah do mechaniky výplatného stroja pri zmene dátumu sa nedeje tak často.

Druhá ukážka je z Brna. Jedna známka uvádza výplatné 3,60 Kč, pričom na druhý deň obsluha pridala ďalšie 3 koruny. A posledný príklad dvojnásobnej frankatúry OVS súvisí iba so zmenou dátumu odoslania zásielky. Pri OVS užívateľa ČSVTS Praha výplatná hodnota nastavená na 3,00 Kč zo dňa 12.8.93 zostala v platnosti, ale zásielka bola vybavená až o 5 dní neskôr, keď už prvé výplatné so sumou 3 koruny bolo v počítacom zariadení zaregistrované. Preto ten nulový odtlačok v druhom prípade…

Uvedený príspevok vás asi nezíska ani nepresvedčí o tom, že sa stanete zberateľmi OVS. Ale ak si ich začnete všímať viac, článok splnil svoje poslanie. Veľa sa dnes hovorí o tom, že známky prestávajú mať svoje opodstatnenie a že filatelia stráca svojich priaznivcov. Ale kto skôr ak nie my, filatelisti, by sme si viac mali všímať všetko, čo súvisí s poštovou praxou. A nevadí, že uvedené príklady sú ešte z minulého storočia (aj tisícročia) a podobných zaujímavostí by sa určite našlo dosť aj zo súčasnosti. (Mgr . J. Mička)

Zaujímavé celistvosti s OVS


Autor: Ján Mička | 8. 9. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223