Zaujímavá tematická súvislosť 1 Kčs mince so skautingom

Zberatelia slovenských poštových známok poznajú niektoré slovenské známky s tematikou skautingu, napr. známku Jozefa Baláža nominálnej hodnoty 5 Kčs so zdraviacim skautom alebo príležitostnú známku Petra Uchnára k storočnici skautského hnutia, ktoré sme obe inaugurovali pred rokmi v Trnave. Skautskú tematiku možno ešte doplniť viacerými známkami a príležitostnými poštovými pečiatkami, ktoré sa používali pri niektorých podujatiach. Z materiálov známych v Českej republike zasa možno uviesť celý rad cenných nálepiek APOST k výročiam Junáka a skautingu v jednotlivých mestách Čiech a Moravy, vrátane známkového zošitka Foglarových Rýchlych šípov.

Jestvuje jedna vec, ktorá nie je filatelistom všeobecne známa, ale ktorá má so skautingom tematickú súvislosť. Ako vedia zberatelia odtlačkov výplatných strojov, Slovenská štátna sporiteľňa mala vo svojom logu v štočku pri príslušnom texte aj obrázok známej 1korunovej mince s dievčaťom, ktoré sadí lipu. To je motív československej mince, ktorá bola v obehu od roku 1957 až do rozdelenia republiky v roku 1993, keď si Slovensko aj Česká republika začali raziť vlastné mince. Logo s mincou bolo vyobrazené aj na vkladných knižkách alebo na preukaznom lístku tzv. cestovnej vkladnej knižky, ktorá jej vlastníkom umožňovala realizovanie výberov a vkladov o. i. aj na poštách, kde sa úkon potvrdil odtlačkom dennej ručnej pečiatky. Tým aj táto cestovná vkladná knižka sa stáva poštovo-filatelistickým materiálom, vhodným na umiestnenie v exponáte, a to nielen v otvorenej triede, pretože dokumentuje činnosť pošty v určitej dobe. Tak môže prinášať dokumentáciu s pečiatkami rôznych pôšt tých miest, na ktorých jej majiteľ vkladal alebo vyberal peniaze.

Zaujímavá tematická súvislosť 1 Kčs mince so skautingom

Zaujímavá tematická súvislosť 1 Kčs mince so skautingom

A ako to súvisí so skautingom? Autorkou modelu, ktorá vzišla zo súťaže o návrh podoby 1 Kčs mince je sochárka Marie Uchytilová - Kučová, pôsobiaca ako učiteľka umeleckej školy, na ktorej bola sekretárkou matka Bedřišky Synkovej. Tá jej poskytla fotografiu, ktorá sa stala predlohou pre mincu. Mladá Bedřiška pred rokmi viedla skautský oddiel. Skauti vydávali svoj časopis a chodili do prírody tajne táboriť. Zákaz činnosti skautingu po vzniku jednotnej mládežníckej organizácie a rozpustení Junáka nerešpektovali. 19- ročná Bedřiška sa dostala pred súd a  za vlastizradu bola odsúdená na 10 rokov, pretože napriek zákazu stále viedla skautský oddiel. A tak Bedřiška Synková skončila v 50. rokoch vo väzení. Sochárka Marie Uchytilová - Kučová do súťaže poslala svoju verziu mince s odsúdenou Bedřiškou ako sadí lipu. Ak by sa zistilo, že na československej minci je vyobrazené dievča odsúdené za vlastizradu, mohla ako autorka návrhu mince dopadnúť veľmi zle.

Tak aj spomínaný odtlačok výplatného stroja možno využiť ako filatelistický materiál s námetom peňažníctva  alebo ekologickej a environmentálnej tematiky, príp. k dejinám mládežníckeho hnutia u nás ( to by sa významný slovenský námetár - dnes už nebohý Milan Kromer zo Šale - potešil). Súčasne slúži aj ako tragický dokument doby – život v ČSR a prenasledovanie nevinných v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

Podľa internetu a relácie ČT Mgr. J. Mička

Autor: Ján Mička | 15. 12. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223