Zaujímavá inovácia švédskej pošty

Znehodnocovanie známok na poštových zásielkach vykonávajú pošty rôzne, avšak najčastejšie je to pomocou ručných alebo strojových pečiatok. Tlačiarne počítačov prenikli aj do systému znehodnocovania známok – príkladmi sú zásielky z Francúzska alebo Kanady. Nemecká pošta používa pečiatky s textom Briefzentrum s príslušným číslom strediska, niekedy aj s doplňujúcim obrázkom, charakteristickým pre danú oblasť alebo mesto. Strojové pečiatky sú pre filatelistov na známkach a vôbec na poštových zásielkach vcelku neobľúbené, najmä ak znehodnocovacie vlnovky alebo rovnobežné linky prechádzajú známkou. To kritizujú porotcovia v prípade zaradenia takejto známky vo výstavnom exponáte (aj keď v konečnom dôsledku aj to je doklad poštovej prevádzky) a odporúčajú v prípade zaradenia pečiatkovaných známok také, na ktorých je pekný čitateľný odtlačok v „rožku“ známky, ktorý nenarúša jej obraz.

Nedávno som na zásielke zo Švédska s trojicou známok – z toho dve boli s rastlinno ornamentálnymi prvkami – uvidel po prvý raz znehodnocovacie geometrické obrazce, ktoré pravdepodobne viacerým zberateľom môžu pripadať ako nenáležité najmä na tretej známke s portrétom slávnej švédskej herečky Ingrid Bergmann a pritom poštovo dôležitý údaj dátumu podania zásielky je trošku skrytý na prvej známke vľavo aj s priesekovým (!) obrazcom loga švédskej pošty.

Zaujímavá inovácia švédskej pošty


Autor: Ján Mička | 27. 6. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář