Zaujímavá celistvosť?

alebo Nová služba mesta nahrádza poštu?

Každý rok ku koncu so záujmom sledujem, ako podniky a akciové spoločnosti, v ktorých má svoje zastúpenie a určitý podiel aj štát, vykazujú svoje zisky a hospodárenie. Jednou z nich je aj Slovenská pošta. Hospodári so ziskom a to je dobre. Ako zberateľ poštových známok s radosťou očakávam, že raz budú zisky z poštových služieb a tržby z predaja známok také, že sa zníži poštovné... Ale to akosi neprichádza a skôr sme svedkami opačného trendu, teda zvyšovania. Zaujalo ma to teraz preto, že naše mesto už niekoľko rokov má zriadenú doručovateľskú službu, ktorá po Trnave roznáša úradnú poštu, vrátane takej, ktorá by mala byť doporučená a vtedy musí adresát donášajúcemu podpísať prevzatie zásielky. Ak adresáta nenájde doma, oznámi mu lístkom do schránky ďalší termín donášky. Teda ide naozaj o šetrenie poštovného v rámci mesta, lebo predpokladám, že na iné úrady a do iných miest sa úradná pošta riadne odosiela. Samozrejme, doručovateľov mesto platí, ale asi sú tieto náklady nižšie ako by stálo poštovné.

Naposledy som si na chrbtovej strane obálky všimol, že je na nej už priamo vytlačená tabuľka s údajmi o dôvode nedoručiteľnosti, ktorá je inak štandardne používaná ako poštová nálepka obyčajne ružovej farby. Výrobcom obálok sú Krkonošské papírny. Je to určite vec, ktorá by mohla zaujímať poštových historikov regiónu a zaujímalo by ma, či takúto donáškovú alebo doručovateľskú službu poznajú aj v iných mestách. Nepochybne to prináša mestu osoh so šetrením finančných prostriedkov, veď 60tisícové mesto naroznáša každoročne niekoľko razy každému obyvateľovi rôzne oznámenia, požiadavky na zaplatenie domovej dane, poplatky za psov a iné oznamy.
Zaujímavá celistvosť?


Autor: Ján Mička | 28. 7. 2010

Komentáře

Česká Lípa

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223