Zásilky odeslané z trajektů

Většina z nás se plavila již někdy na trajektu – ať už se jednalo o pobyt ve Skandinávii, plavby po Středomoří či pouze o přepravu přes Lamanšský průliv z Francie do Velké Británie. Takovéto plavby většinou oživí dovolenou strávenou u moře, to ale samozřejmě musí být přiměřeně klidné, jinak hrozí spíše negativní vzpomínky … .

Málokdo využije plavbu na trajektu k podání poštovních zásilek, ač tuto službu některé lodní společnosti nabízí . Osobně jsem si jí vyzkoušel před několika lety při turistické cestě do Skandinávie. Nejprve jsme jeli do severního Německa, kde jsme se v přístavu Sassnitz nalodili na trajekt „Sassnitz“ mířící do švédského přístavu Trelleborg. Tuto linku tehdy provozovala lodní společnost Hansa Ferry (dnes ji provozuje pod jménem Scandlines Hansa Ferry), která na lodi zřídila svůj poštovní úřad (obr. 1). Ten přijímal zásilky vyfrankované poštovními známkami Německa i Švédska – naše zásilka ukazuje dopis do ČR vyfrankovaný švédskou známkou znehodnocenou německým razítkem.

Zásilky odeslané z trajektů
Obr. 1

Ze Švédska jsme později přepluli do Finska a pokračovali v naší cestě až docela na sever do norské obce Nordkapp, kde se údajně nachází nejsevernější bod Evropy. Přejezd ze Švédska do Finska obstaral další trajekt, tentokrát loď „Cinderella“ (Popelka) společnosti Viking Line (obr. 2a/2b). I v tomto případě bylo možno poštu vyplácet známkami obou zemí jak dosvědčuje obr. 2.

Zásilky odeslané z trajektů
Obr. 2a – dopis podaný na trajektu Cinderella vyplacený finskými známkami

Zásilky odeslané z trajektů
Obr. 2b – výřez z pohledu podaného na stejné lodi, ale vyfrankovaného švédskou známkou

Jak vidíte z našich ukázek, filatelisté si mohou své cestování pěkně zpestřit i bez velkých finančních nákladů a každý sběratel uvítá takovéto celistvosti do své sbírky! Která jiná profese může říci něco podobného … .

Závěrem bychom rádi připoměli, že první zmiňovaná trajektová linka z německého Sassnitz do švédského Trelleborgu patří k nejstarším v Evropě. Navíc se jedná o poštovně-historicky zajímavou kapitolu. Dne 1. května 1897 byl zahájen provoz lodní poštovní linky (německým poštovním salonním parníkem IMPERATOR a švédským parníkem REX). V roce 1909 je zahájen provoz železniční trajektové linky. Železniční vagony byly posunovány na kolejiště lodě – železničního trajektu. V roce 1917 použil železniční trajektové linky též smutně známý ruský revolucionář Lenin při návratu ze Švýcarska do Petrohradu (není určitě nutno psát, co pak následovalo). Zvlášt těžce se zotavovala trajektová linka z následků 2.světové války, existuje však dodnes.

Lubor Kunc a Jaroslav Tomandl
(lubor.kunc@seznam.cz)

Autor: Lubor Kunc | 18. 4. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223