Zapomenutá výročí?

Když se probíráme historií (či spíše prehistorií) filatelistického hnutí na území dnešní České republiky, zjistíme, že prvopočátky našeho koníčka sahají až do šedesátých let 19. století. Necelých 20 let po vydání první poštovní známky v Rakousku začali sběratelé ze severočeského města Ústí / Labem vydávat první filatelistický časopis u nás nazvaný „Der Deutsche Briefmarkensammler“ (zal. 1869).

Pět let poté vznikl první klub filatelistů . Založili ho v roce 1874 německy mluvící sběratelé z Brna pod vedením pana Veitha a pojmenovali ho „Philatelica“. V roce 2004 bylo 130. výročí založení této organizace, s lítostí však musím říci, že nevím, o žádném jeho uctění. Pokud se nějaká oslava konala, nechť se brněnští filatelisté ozvou a dají nám vědět, byla by jistě škoda, abychom zapomínali na počátky našeho filatelistického hnutí.

Za těch více než 100 let jeho trvání bychom měli být schopni připustit, že na úplném počátku šíření naší záliby v českých zemích stáli němečtí sběratelé – nadšenci. Německy mluvící sběratelé v Praze založili v roce 1885 filatelistický klub „Deutscher Verand für Briefmarkenkunde in Prag“. Letos tedy slavíme 120. výročí tohoto klubu a opět se vkrádá otázka – nezapomněli jsme na něj ?

Čeští sběratelé se zapsali do filatelistické historie založení Klubu českých filatelistů (dnes KF 00-01) v roce 1887 (zde sehrál výraznou roli pan Vincenc Jedlička), již před tímto datem však byla řada z nich členy německých klubů filatelistů (zejména v Heidelbergu, Vídni) či klubů filatelistů německy mluvících sběratelů v Čechách a na Moravě.

Přátelská koexistence a spolupráce českých a německých filatelistů na území ČR byla nakonec prospěšná všem. V roce 1887 vydal český filatelista Zikmund Reach první album poštovních známek. Hned následující rok byl důležitý z hlediska historie filatelistických výstav. V roce 1888 se konala v Brně výstava ke 40. výročí nástupu císaře Franze Josepha na trůn, jejíž součástí se stalo i filatelistický oddíl. Dle mých výzkumů se pravděpodobně jedná o první filatelistickou výstavu u nás, alespoň jsem žádnou starší nenašel. Jenom pro srovnání uvádím, že první filatelistická výstava v Rakousko-Uhersku se konala v roce 1881 ve Vídni (zorganizoval jí filatelistický klub Vindobona) a v roce 1894 se ve stejném městě konala první mezinárodní výstava monarchie.

Určitě by nebylo špatné, obě výše uvedená výročí alespoň symbolicky připomenout, vždyť bez těchto počátečních nadšenců by nebylo ani této naší letošní výstavy.

Autor: Lubor Kunc | 16. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223