Zamyšlení – potřebuje být filatelista členem SČF?

Na internetových stránkách Sberatel.com probíhá diskuse ohledně činnosti vedení SČF. Padlo zde několik připomínek hlavně o nízké informovanosti členů SČF a v podstatě o ignoraci spolupráce s tak významnými webovými stránkami jako jsou Infofila.
Jedno si musí nyní všichni filatelisté i funkcionáři uvědomit: vynálezem Internetu a e-mailové pošty došlo i ve filatelii k takové revoluci jako dosud nikdy za celých více než 100 let organizované filatelie! Prostě fenomén Internetu musí vzít všichni filatelisté v úvahu a tomu se přizpůsobit ať se nám to líbí nebo ne. Troufnu si říci, že přes Internet probíhá již většina aukcí a nákupu známek a totéž se dá říci o informovanosti filatelistů. Jistě z tohoto důvodů vznikla celá řada internetových stránek, z nichž za nejvýznamnější v ČR se dají pokládat Japhila a Infofila.

Předpokládal jsem, že vedení SČF je s těmi nejvýznamnějšími portály ve spojení, aby mohlo organizované i neorganizované filatelisty informovat o svojí činnosti, výstavách a vůbec filatelistickém dění. Ale jak jsem při diskusích na Infofile zjistil, vedení SČF spolupracuje zřejmě pouze s Japhilou a to ještě omezeně.
Nedalo mi to a na stránkách SČF si našel stanovy.
Je to docela počtení, stanovy mají celkem 21 hlav a 84 paragrafů.

Já to nyní obrátím a zeptám co ve skutečnosti opravdového filatelistu zajímá a co potřebuje:
Předtím musíme rozdělit filatelisty na 2 druhy (zní to pěkně, že?)
1. Pasivní filatelisté, tedy sběratelé, kteří pouze sbírají filatelistické materiály
2. Aktivní filatelisté, kteří kromě sbírání i vystavují

A nyní si položme otázku, co potřebují pasivní filatelisté? Vzhledem k nástupu Internetu vzniklo tolik internetových obchodů a aukčních firem, že téměř všechny materiály dokáží nakoupit od klávesnice počítače (ani nemusí zvednout zadek, jak se lidově říká). Položme si další otázku: „Potřebují tito filatelisté být členy SČF?“
Odpověď nechám na vás!
A co aktivní filatelisté, tedy vystavovatelé? Ti členy SČF prostě být musí, jinak by nemohli vystavovat.
Je všeobecně známo, že organizovaných filatelistů rapidně ubývá. Ubývá jich tak rapidně i neorganizovaných? Např. do Diskusního fóra na Infofile přispívají špičkoví sběratelé, kteří nejsou členy SČF – prostě jej k ničemu nepotřebují.

Ale na druhé straně vím, proč je řada vystavovatelů roztrpčena na vedení SČF, že dostává neúplné nebo vůbec žádné informace o výstavách. Zde bych hodně mohl mluvit za sebe! Proč vedení SČF vůbec neinformuje nebo nekontaktuje vystavovatele, kteří na Národní výstavě získají zlaté medaile a mohli by důstojně Českou republiku reprezentovat v zahraničí?

Ocituji zde výňatek ze stanov SČF:
Hlava I
Poslání a cíle činnosti SČF
§ 11

Reprezentovat Českou republiku v Mezinárodní filatelistické federaci (FIP), v Evropské federaci filatelistických sdružení (FEPA) a v jiných mezinárodních filatelistických sdruženích, zabezpečovat spolupráci se zahraničními svazy filatelistů a s mezinárodními filatelistickými organizacemi, vytvářet podmínky pro účast exponátů členů SČF na výstavách v zahraničí.

Pokud vedení SČF úspěšné vystavovatele na Národních výstavách vůbec neinformuje o zahraničních výstavách, potom je celý tento paragraf 11 pouhá fráze.


Navrhuji, aby na přihláškách na výstavy byla kolonka s e-mailovou adresou vystavovatele (na Slovensku to na přihláškách mají), aby o příštích výstavách mohli být vystavovatelé hromadně informováni e-mailem.

Pro zamezení poklesu organizovaných filatelistů je jakákoliv rada skutečně drahá. Nabízí se otázka propagace, ale jak by měla vypadat? Pokud má vedení SČF možnost navázat kontakt s tiskem nebo televizí, zda by měly šanci články o velkých aukcích, slavných filatelistických raritách, slavných filatelistech, zhodnocení rarit, tady prostě nevím, jen nadhazuji náměty, protože i nefilatelisté slyší rádi slova jako mít s něčím a v něčem úspěch. Za sebe jen napíši, že bych se pokusil nějaké články na uvedená témata napsat. Ostatně na Infofile mám různých článků na filatelistická témata desítky, snad by se některé daly upravit a použít.

Co bych vedení SČF ještě navrhl, aby navázala kontakt a spolupráci s internetovými stránkami jako Infofila (i jiné) a snažila se s nimi spolupracovat. Protože vývoj a budoucnost filatelie bez Internetu nebude a nemůže existovat. Možná bych do stanov SČF zahrnul i paragraf na toto téma.

Poznámka: Stránky Infofily navštívilo za 8 let jejich existence přes 1.000.000 jednotlivých návštěvníků!

Jaromír Petřík
Filatelista a vystavovatel, člen KF 06-49 Boskovice

Autor: Jaromír Petřík | 18. 10. 2010

Komentáře

K čemu máme SČF?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223