Základní poledník

Pošta Velké Británie připomněla vydáním 4 známek v roce 1984 sté výročí stanovení poledníku procházejícího Greenwichskou hvězdárnou (nedaleko Londýna) za základní, též nazývaný nultý. Stanovila to zvláštní konference ve Washingtonu, v ríjnu 1884. (Pro toto řešení zvedli ruku též zástupci Rakousko-Uherska na konferenci). Konference při rozhodování vycházela z potřeb vývoje techniky a dopravy koncem 19.století, který si vynutil přijetí jednotného systému měření času a zeměpisné délky.

Základní poledník

Když se dnes díváme na hodinky, ani si neuvědomujeme, že čas, kterým se řídíme, je „zavěšen“ na tento poledník (v zeměpisné poloze, ve které se naše republika nachází, jsme o hodinu napřed před londýnským časem. Pražský poledník se nachází na 14°25´17" východní délky, je tedy téměř 15° východně od Greenwiche, to činí uvedený a používaný hodinový rozdíl, tedy naše časové pásmo. Patnáctý poledník prochází Jindřichovým Hradcem, i když to tam spletli a vyznačili jej o 100 metrů dál, než kudy ve skutečnosti prochází). Poledník se říká proto, že sluneční poledne nastává v momentě, kdy je Slunce nad poledníkem. Pozor však na "vynález" letního a zimního času. V létě je hodinový posun vůči poloze Slunce.

Mimo zmíněnou britskou sérii příležitostných poštovních známek přikládám reprodukci obrazu slavného Canaletta (obraz se nachází v Greenwichi v Národním námořním muzeu), do které mi můj dávný přítel – britský námořní velitel Coke vyznačil průběh nultého poledníku. Podobnou červenou čarou je vyznačen Greenwichský poledník na každé z těchto poštovních známek.

Historický dovětek: V evropských mapách byl do roku 1884 označován nultým poledníkem poledník procházející ostrovem El Hierro v souostroví Kanárských ostrovů. Ostrov se též nazýval Ferro, proto se v těch dobách psalo „východně (nebo západně) od Ferra“.

Základní poledník


Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 10. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223